Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norwegian Ministry of Fisheries ”Tromsø–regionens marine fremtid” Fredag 23 mai 2003 Fiskeriminister Svein Ludvigsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norwegian Ministry of Fisheries ”Tromsø–regionens marine fremtid” Fredag 23 mai 2003 Fiskeriminister Svein Ludvigsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norwegian Ministry of Fisheries ”Tromsø–regionens marine fremtid” Fredag 23 mai 2003 Fiskeriminister Svein Ludvigsen

2 Tromsø som prikk i verden Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid

3 Tromsø La verden ta utgangspunkt i Tromsø Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid

4 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Globalisert kunnskapsøkonomi Varer, tjenester, kunnskap og kapital flyter i økende tempo over landegrensene, og bedriftene flytter produksjonen dit hvor betingelsene er best © Foto: Eksportutvalget for fisk

5 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Statsrådens rolle Bl.a. å sørge for at vi investerer i FoU slik at Norge og den marine sektor blir en integrert del av kunnskapsøkonomien Skal vi få til dette skiftet, må vi investere i dag Skape det politiske trykk som skal til for at vi som nasjon faktisk velger å prioritere å investere i kunnskap © Foto: Eksportutvalget for fisk, Norges Forskningsråd

6 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Hvordan utnytte det komparative fortrinnet ? Norge og Tromsø har noen naturgitte ressursfortrinn Ikke i seg selv tilstrekkelige til å gi markedsmakt Produktet kan både: foredles gjennom økt bearbeiding ved å bringe kunnskap inn i produktet, kunnskap som kunden etterspør ut fra sine meget spesifikke, gitte behov Økt bearbeiding – eks. røkelaks kan fort komme opp i et 40 talls produkter bare i Europa Bringe kunnskap inn i produktet – eks. hvilken måltidssammenheng skal produktet inngå i ? © Foto: Eksportutvalget for fisk

7 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Gi kunden det han vil ha Ernæring og mattrygghet må kombineres med god mat Foto: Eksportutvalget for fisk

8 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Implikasjoner for Tromsø Naturgitte fortrinn på ressurssiden fra havet Sunn natur, som gir produktene våre en ”added value” Kombinere dette med å bygge kunnskap inn i produktene - og får arrangere Olympiske leker skaper vi ytterligere fortrinn Krever planlegging og målrettet innsats

9 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Krever et velfungerende innovasjonssystem Forvaltningen som kundeorientert tilrettelegger for næringsutvikling og undervisning Kunnskapssystemet som en effektiv og kundetilpasset leverandør av kloke hoder og flinke hender for dagens og morgendagens næringsliv Næringslivet - driver av innovasjonsprosesser og opptre som krevende kunde

10 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Eksempler på andre land og regioner som har lykkes Oulu - den mest dynamiske regionen i Finland - Nokia Irland, har gjennom de siste 10-årene ført en hardnakket og bevisst kunnskapspolitikk Karlskrona - ”Quality of life”

11 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Utviklingsmiljøet i Karlskrona

12 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Hva har Tromsø å bygge på Født med en sølvskje, og potensialet for Tromsø er stort De tradisjonelle fiskeressurser har vi rett uten for stuedøra Meget gode forutseninger for å drive havbruk Marin bioprospektering Vi har institusjoner som: Fiskeriforskning Eksportutvalget Universitet i Tromsø /Fiskerihøgskolen Norsk polarinstitutt Råfisklaget

13 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Den blå aksen

14 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Rekruttering Er vi i dag gode nok til å utdanne nok personer med de riktige kvalitetene innenfor realfag og teknologi? Kartlegging - matematikknivået Behov for å hente mye kunnskap både fra andre deler av landet og internasjonalt Uten kunnskap reduseres regionen fort til en råvareeksportør som konkurrerer på volumer og pris snarere enn kvalitet

15 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Tromsø-miljøene innen bioteknologi og bioprospektering Flytende gelatin fra torsk i TV-skjermer er allerede et faktum Flere spennende bedrifter lokalt som Biotech Pharmacon, Biohenk, Eximo, Maritex og mange flere innenfor det som kalles nye marine næringer, bioprospektering og utvikling og bruk av marin bioteknologi Enzymet SAP Denne type eksportrettede kunnskapsbaserte bedrifter ønsker jeg flere av i Tromsø - regionen Norges dyreste eksportartikkel

16 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Utfordringer for Tromsø-miljøene Må være synlige på de internasjonale arenaene Kunnskapssektoren i Tromsø må være bevisst sitt internasjonale samarbeid: – Tar dere ledertrøyen i EUs rammeprogram ? – Er dere delaktige i forskningssamarbeidet som nå etableres mot Japan ? – Setter dere Tromsø på kartet i den internasjonale kunnskapsallmenningen ? – Fungerer dere som støttespillere for næringslivet når de skal utvikle sine internasjonale partnerskap?

17 Norwegian Ministry of Fisheries Verdier fra havet - Norges framtid Oppsummering Vi må trekke til oss de flinkeste hendene og de skarpeste hodene Vi må ta ansvar i dag, om vi skal nå målene for morgendagen Vi må bygge kunnskap og være best Det må stilles krav til hverandre Det må utarbeides forpliktende samarbeid mellom næringsliv, offentlig forvaltning og kunnskapssektoren Et felles ansvar


Laste ned ppt "Norwegian Ministry of Fisheries ”Tromsø–regionens marine fremtid” Fredag 23 mai 2003 Fiskeriminister Svein Ludvigsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google