Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Profesjonsutvikling – Sogn og Fjordane ”Profesjonsutvikling gjennom samspel mellom arbeidsgjevar og tillitsvalde” ”Det er noko ”der ute” som er ei kraft.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Profesjonsutvikling – Sogn og Fjordane ”Profesjonsutvikling gjennom samspel mellom arbeidsgjevar og tillitsvalde” ”Det er noko ”der ute” som er ei kraft."— Utskrift av presentasjonen:

1 Profesjonsutvikling – Sogn og Fjordane ”Profesjonsutvikling gjennom samspel mellom arbeidsgjevar og tillitsvalde” ”Det er noko ”der ute” som er ei kraft som er sterkare enn t.d. utdanningsnivå, prøve/test-system osb.” Knut Roald Gode prosessar vil frigjere energi og kraft! Jens Garbo

2 Hovudmål i prosjektet Å skape energi og kraft til å utvikle endå betre barnehagar og skular gjennom gode prosessar på arbeidsplassen. Prosjektet skal bidra til å styrke leiarar og tilsette i rolla som proaktive utviklingsaktørar, der god leiing skal legge grunnlaget for involvering, medskaping og medleiing. KS og Utdanningsforbundet ønskte å identifisere kjenneteikn på kva som skal til for å nå hovudmåla…

3

4 Profesjonsprosjekt - profesjonsutvikling Kva potensial ligg det i å vidareutvikle samhandlingsmønsteret mellom arbeidsgjevar og tillitsvalde? Frå reaktiv til proaktiv Sakene avgjer: Avtaleverket – tradisjonelle drøftingar Utviklingssaker – anna samhandlingsmønster

5

6 Hovudfunn – utvikling langs 3 dimensjonar Temautvikling –Mot grunnleggande og langsiktige utviklingsspørsmål –Forskyving frå reaktiv til proaktiv orientering Systemutvikling –Utvikling av årshjul –Tid og ressursar til samarbeidet –Bruk av prosessverktøy Relasjonsutvikling –Utvikling av samhandlingsmønster mellom partane –Utvikling av samhandlingsmønster internt hos kvar part

7 Hovudmønster på styrka samspel 1.Eit utviklingsorientert syn på kva spørsmål arbeidsgjevar og tillitsvalde samhandlar om 2.Myndiggjering og medskaping – eit spørsmål om proaktiv orientering og aktiv involvering 3.Gjensidig ansvar for oppfølging og legitimering 4.Nærare tilknyting til den kommunale plan-, økonomi- og rapportsyklusen

8 Hovudmønster på styrka samspel 5.Nærare tilknyting til planleggingsrytmen i leiargruppe, plangruppe, teammøte og avdelingsmøte på institusjonsnivå 6.Tid og ressursar til samarbeidet mellom arbeidsgjevar og tillitsvalde 7.Samarbeidsarenaer og roller må avklarast i eit dynamisk møte mellom forvaltningslogikk og utviklingslogikk

9 VI MÅ DRA LASSET SAMAN!


Laste ned ppt "Profesjonsutvikling – Sogn og Fjordane ”Profesjonsutvikling gjennom samspel mellom arbeidsgjevar og tillitsvalde” ”Det er noko ”der ute” som er ei kraft."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google