Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Granskning – når og hvordan

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Granskning – når og hvordan"— Utskrift av presentasjonen:

1 Granskning – når og hvordan
Industrijuristseminaret 2015 Advokat (H,PhD) Jan Fougner, 13. mars 2015

2 Hvorfor granske? Etablere et bilde av at virksomheten tar kontroll over en kritisk situasjon, typisk hvor ytre press foreligger Avklare faktum Avklare ansvar Skadebegrensning Gjenoppretting Læring Ta vare på virksomhetens verdier Ta vare på rennomé

3 Når velger virksomheter granskning?
Ved oppkjøp DD er blitt viktigere Heleriansvar Korrupsjonsansvar

4 Når velger virksomheter granskning?
Ved partnerrevisjon Rutinemessig Mistanke om kontraktsbrudd

5 Når velger virksomheter granskning?
Ulykkeshendelser *Lang tradisjon knyttet til granskning av samferdselsulykker (skip,fly, jernbane) Fokus på læring, ikke ansvar, økt sikkerhet *Alvorlige arbeidsulykker granskes alltid (AT, Politi, AG). Funn må deles. AG kan bidra til straff av seg selv

6 Når velger virksomheter granskning?
Brudd på arbeidsmiljølov Generelle AML-problemer Trakassering Mistanke om brudd på arbeidstidsbestemmelsene

7 Når velger virksomheter granskning?
Mistanke om korrupsjon Enkelthendelse? Kulturproblem? Oppdagelsesrisiko Moralsk kompass

8 Når velger virksomheter granskning?
Mistanke om heleri? Korrupt partner

9 Når velger virksomheter granskning?
Utroskap hos ansatte Overfor virksomheten selv Overfor medkontrahenter Korrupte medarbeidere – unngå foretaksstraff

10 Når velger virksomheter granskning?
Brudd på norske og internasjonale skatteregler Provisjoner, ulike former for fees Betales til andre rettssubjekter Betales i skatteparadiser

11 Når velger virksomheter granskning?
Prissamarbeid, markedsdeling Granskning KT

12 Når velger virksomheter granskning?
Ytre press Spørsmål DN Varslere (misfornøyde ansatte) Oppdagelsesrisiko Mulighet for å sikre kontroll Mulighet for skadebegrensning Strafferabatt

13 Hvordan granske? Rammer Mandat fra styret
Uavhengig av administrasjon ( men budsjett, fremdrift, omfang disk løpende) Samarbeid relevante myndigheter? Advokat og advokatprivilegiet Advokatforeningens retningslinjer

14 Hvordan granske? Fremgangsmåte
Grundighet, nøkternhet, rettsikkerhet for de berørte (kontradiksjon og betalt advokathjelp) Epostinnsyn Intervjuer Rapport om funn og rettslig konsekvens til styret (PP) Rapport faktum myndighetene Ekstrakt faktum markedet


Laste ned ppt "Granskning – når og hvordan"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google