Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Meldingsløftet i kommunene  Formålet med Meldingsløftet i kommunene 2010-2011 er utbredelse av effektiv, helhetlig og fungerende informasjonsutveksling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Meldingsløftet i kommunene  Formålet med Meldingsløftet i kommunene 2010-2011 er utbredelse av effektiv, helhetlig og fungerende informasjonsutveksling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Meldingsløftet i kommunene  Formålet med Meldingsløftet i kommunene 2010-2011 er utbredelse av effektiv, helhetlig og fungerende informasjonsutveksling mellom kommunehelsetjenesten og deres samarbeidsaktører i helsesektoren.  I dette inngår legekontor, pleie- og omsorgstjenesten, helseforetak og helsestasjoner som samarbeidspartnere  Hovedsamarbeidskommunene skal være rådgivende og koordinerende instans for omkringliggende kommuner  Hver hovedsamarbeidskommune skal inngå samarbeid med 3 kommuner, kalt samarbeidskommuner  Dyrøy er en samarbeidskommune mot Lenvik

2 Dyrøya: 53 km² Totalt: 290 km² Innb: 1205 i jan 2011

3 Omsorg i Dyrøy  Institusjonsplasser: 24 enerom fordelt på tre avdelinger  Hybler i institusjonen: 5  Leiligheter i institusjonen: 3  Omsorgsleiligheter utenfor sykehjemmet: 20  Hjemmesykepleiens aktive brukere 91  Hjemmesykepleiens Dosettskap inneholder 52 dosetter som gjøres i stand ukentlig.  Elektronisk pasientjournal siden 2004

4 Status  Deltakelse i Elin K fase 1  Prosjektleder Karl Johan Olsen  Styringsgruppe og prosjektgruppe arbeidet frem planer  Infrastruktur er på plass –Terminaler på hver avdeling. –Er det tekniske på plass for å samhandle elektronisk?  Innkjøp av programvare –Visma ProfilKom –Unique link  Legekontor og helsesøster bruker Winmed. Vurdere HSPRO for helsesøster.  Utveksling av meldinger fungerte fra slutten av 2010.  Svikt i utvekslingen etter legekontorsammenslåing i januar 2011. Venter på teknisk support for å rette dette.

5 Gjennomføring: Forankring: både politisk og administrativ forankring i kommunen Etablere en prosjektorganisasjon: styringsgruppe og prosjektgruppe Utarbeide en prosjektbeskrivelse Utarbeide rutiner for meldingsutveksling Avvikshåndtering: Hvordan skal avvik håndteres, hvem melder, og til hvem? Ha i tankene Risiko og sårbarhetsanalyse (Norm for informasjonssikkerhet) Innkjøp og oppgradering av programvare (meldingsmodul EPJ, EDI- programvare) Oppkobling til Norsk Helsenett må være på plass Virksomhetssertifikat må anskaffes og installeres Adressering: Vi har tjenestebasert adressering, f.eks: Pleie og omsorgstjenesten. Egen EDI-adresse og HER-id. Opplæring PLO og fastleger

6 Meldingstyper Basismeldinger Henvisninger, epikrise, labrekvisisjoner og –svar. Totalt 12 meldinger Pleie- og omsorgsmeldinger Totalt 10 meldinger: Orientering om tjenestetilbud fra kommunen Helseopplysninger til lege Medisinske opplysninger Diagnoser relevant for IPLOS-rapportering Overføring av legemiddelopplysninger Fornying av resept Forespørsel om time og svar på time Forespørsel, svar på forespørsel og avvik Orientering om dødsfall Applikasjonskvittering

7 Meldinger i journal Meldingsvarsler i Journal

8 Ny melding Knapp for ny melding

9 Vis melding


Laste ned ppt "Meldingsløftet i kommunene  Formålet med Meldingsløftet i kommunene 2010-2011 er utbredelse av effektiv, helhetlig og fungerende informasjonsutveksling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google