Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny veiledningsmodell for praksis

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny veiledningsmodell for praksis"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny veiledningsmodell for praksis
Før praksis I praksis Etter Vedlegg 1 Ny veiledningsmodell for praksis Pilot 2015 UKE 9 UKE 8 UKE7 UKE 6 UKE 5 UKE 4 UKE 3 UKE 2 UKE 1 VEPRA20 HIOA Bærum kommune Studenten HIOA Bærum kommune Studenten UKE 6 UKE 5 UKE 4 UKE 3 UKE 2 UKE 1 VEPRA 10

2 Før praksis HIOA Informasjon om praksisfordeling sendes Bærum kommune
Praksisinformasjon og praksisdokumenter sendes ut Informasjon og samtykke om prosjekt Informere studentene om prosjektet Ansvarlig faglærere, Bente Kongsgård og Hilde Lunde Klargjøre videokonferanse Pretest begge grupper Bærum kommune Sende ut velkomsthefte til studenter Beskrive praksisstedet Fordele studenter internt Praksisveiledere Utarbeide tema for problemstilling som studentene kan jobbe med og sende dette til Lilja innen utgangen av uke 16 Gi studentene nødvendig tilganger Turnus og arbeidsplan for studenter Sjekke PC tilgang/ Adobe Connect Øretelefoner til PC Studenten Fylle ut velkomstmappe og sende til praksissted Sende inn miniCV Delta på introdag Ha egenbærbar PC

3 I praksisperioden Uke 3/18: Uke 2/17 28.4.15: Uke 1/16 20.4.15:
9-11: Gruppeveiledning, studenter og faglærere 12-15: Søk med bibliotekar knyttet til problemstilling for studenter og praksislærere Evalueringa av gruppeveiledning Midtevaluering med praksislærer Uke 2/17 : Undervisning i KBP 12.00 – 15.00: litteratursøk med bibliotekar Innlevering av notat 1 i fronter Evaluering av undervisning Uke 1/16 Bli kjent på praksissted Drøfte problemstillinger Veiledning med praksislærer I praksisperioden

4 I praksisperioden Uke 6/21: Uke 5/20:
Presenterer sitt arbeid i praksisperioden på praksissted Sluttevaluering med praksislærer Fylle ut evalueringsskjema i velkomstmappe, praksislærer og student Levere oppgave innen tirsdag kl 8.30 Uke 5/20: : 9-13, Bente : 9-13, Hilde Videoveiledning. Individuell veiledning med praksislærer, faglærer og student. (20 min per student) Uke 4/19: Veiledning med praksislærer Innlevering av notat 2 innen I praksisperioden

5 Etter praksis HIOA Vurdere logger Oppsummeringsmøte Rapportering
Posttest Fokusgruppeintervju Artikkel Bærum kommune Oppsummere evalueringer Fokusintervju II? Studenten Sende inn sluttdokumenter Sende elektronisk versjon av oppgave/eksamensbesvarelse til praksissted Pretest elektronisk


Laste ned ppt "Ny veiledningsmodell for praksis"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google