Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Formuesskatt F Zimmer V06. Formuesskatt, inntektsskatt, inflasjon Effektiv marginal inntektsskattesats når formuesskatt og inflasjon tas i betraktning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Formuesskatt F Zimmer V06. Formuesskatt, inntektsskatt, inflasjon Effektiv marginal inntektsskattesats når formuesskatt og inflasjon tas i betraktning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Formuesskatt F Zimmer V06

2 Formuesskatt, inntektsskatt, inflasjon Effektiv marginal inntektsskattesats når formuesskatt og inflasjon tas i betraktning. Realrente før skatt 3% (NOU 1991:17 s. 53) Inflasjonformuesks.kapitinnt.sks. 25% 01,059 31,083 32,3127

3 Skattesubjekter, skattesatser - fysiske personer Kommuneskatt Skattesubjekt – sktl. § 2-1: alle ”Personfradrag” – ssv. 2-3, 2. pkt.: 200’ Skattesats – ssv. 2-3, 4. og 5. pkt.: ikke over 0.7% Statsskatt Skattesubjekt – ssv. § 2-1: alle Skattefritt/satser – ssv. 2-1, 1. ledd: - skattefritt beløp200’ - 0,2%neste 340’ - 0,4%overskytende beløp Ektefeller som lignes under ett: doble beløp (dvs. samlet høyeste sats: 1,1% over 540’)

4 Skattesatser, skattesubjekter - juridiske personer (Allmenn)aksjeselskap- sktl. 2-36, 1. ledd: nei Sparebanker o l – sktl. 2-36, 2. ledd, ssv. § 2-2: statsskatt 0.3%

5 Bruttoformue - begrep -”eiendeler” -”skattyterens” – utslag av rettighetsposisjon -”med økonomisk verdi” -”pr. 1. januar”

6 Betingede rettigheter (Aarbakke s. 49-51) Først og fremst aktuelt for fordinger ”avhengig av”: Stiftede, men betingede fordringer ”betingelse”: suspensive, ikke resolutive Utenfor: omtvistede fordringer usikre fordringer fordringer med tidsfrist Betinget fordring eller selvstendig formuesobjekt? - opsjoner

7 Rettigheter i fast eiendom og andre gjenstander (Aarbakke s. 25 ff og s 65) Hovedregel: Skattepliktig hos rettighetshaver, § 4-1, 1. ledd Unntak for tidsbegrensede bruksrettigheter, § 4-2, 1. ledd b Bruksrettigheter: totale/begrensede (leie, servitutter) rett til substans? Annet enn i fast eiendom: tidscerteparti (Rt. 1934 s. 537 og s. 883) og lisensavtaler Tidsbegrenset: 99-årsregel (Utv. 1970 s. 48 SKD) Forlengelse/oppsigelse Opprinnelig eller gjenstående tid Unntak fra unntak: § 4-50

8 Periodisk ytelse (Aarbakke s. 53 ff.) Utgangspunkt: Kapitalverdi er formue Unntak i § 4-2, 1. ledd c Hva er periodisk ytelse? Pensjoner, livrenter osv. Også hvor vederlag ved avståelse? (Rt. 1976 s. 1019 (inntektsskatt)) Grense mot (ratebetaling av) kapitalbeløp, Rt. 1968 s. 510 (begrenset både mht. levetid og beløp) Begrenset tidsrom: 99-årsregel

9 Verdsettelse Hovedregel: Omsetningsverdi, § 4-1 Er § 4-2 og § 4-3 relevant ved verdsettelse? Hovedregel: ja (Rt. 1934 s. 537 – skip verdsatt uten hensyn til certeparti) Rt. 1958 s. 801 (Meråker – tatt hensyn til hjemfallsrett, men utenfor § 4-3) Kraftverk, særlig praksis, Rt. 1992 s. 1263 Enhet for verdsettelse: hovedregel hvert objekt for seg

10 Verdsettelse – ikke-børsnoterte aksjer Tidspunkt: 1.1 året forut Norm: ”80% av aksjenes forholdsmessige andel av aksjeselskapets… formuesverdi” Fsfin. § 4-12: Utgangspunkt: Selskapets formuesverdier Korreksjoner: - formue i utlandet - aksjer - ikke korrigere for goodwill Fordele på aksjer 80%

11 Gjensidig bebyrdende kontrakter 1 Helt uoppfylte /ting 100/----------------------  selgerkjøper  ---------------------------- 100 /skip/ /certeparti/-------------------  befrakter  --------------------------frakt /arbeidsplikt/ ---------------  arbeidsgiver  -----------------------lønn

12 Gjensidig bebyrdende kontrakter 2 Helt oppfylt fra en side Kreditt: ---------------------------------  /ting/ selgerkjøper  --------------------------------pengekrav ----------------------------------  arbeid utført arbeidstakerarbeidsgiver  ---------------------------------lønnskrav

13 Gjensidig bebyrdende kontrakter 3 Forskuddsbetaling /ting/ ------------------------------  selgerkjøper penger  -------------------------- /arbeidsplikt/ --------------------  arbeidstakerarbeidsgiver penger  ------------------------


Laste ned ppt "Formuesskatt F Zimmer V06. Formuesskatt, inntektsskatt, inflasjon Effektiv marginal inntektsskattesats når formuesskatt og inflasjon tas i betraktning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google