Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Formuesskatt F Zimmer V06. Formuesskatt, inntektsskatt, inflasjon Effektiv marginal inntektsskattesats når formuesskatt og inflasjon tas i betraktning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Formuesskatt F Zimmer V06. Formuesskatt, inntektsskatt, inflasjon Effektiv marginal inntektsskattesats når formuesskatt og inflasjon tas i betraktning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Formuesskatt F Zimmer V06

2 Formuesskatt, inntektsskatt, inflasjon Effektiv marginal inntektsskattesats når formuesskatt og inflasjon tas i betraktning. Realrente før skatt 3% (NOU 1991:17 s. 53) Inflasjonformuesks.kapitinnt.sks. 25% 01,059 31,083 32,3127

3 Skattesubjekter, skattesatser - fysiske personer Kommuneskatt Skattesubjekt – sktl. § 2-1: alle ”Personfradrag” – ssv. 2-3, 2. pkt.: 200’ Skattesats – ssv. 2-3, 4. og 5. pkt.: ikke over 0.7% Statsskatt Skattesubjekt – ssv. § 2-1: alle Skattefritt/satser – ssv. 2-1, 1. ledd: - skattefritt beløp200’ - 0,2%neste 340’ - 0,4%overskytende beløp Ektefeller som lignes under ett: doble beløp (dvs. samlet høyeste sats: 1,1% over 540’)

4 Skattesatser, skattesubjekter - juridiske personer (Allmenn)aksjeselskap- sktl. 2-36, 1. ledd: nei Sparebanker o l – sktl. 2-36, 2. ledd, ssv. § 2-2: statsskatt 0.3%

5 Bruttoformue - begrep -”eiendeler” -”skattyterens” – utslag av rettighetsposisjon -”med økonomisk verdi” -”pr. 1. januar”

6 Betingede rettigheter (Aarbakke s ) Først og fremst aktuelt for fordinger ”avhengig av”: Stiftede, men betingede fordringer ”betingelse”: suspensive, ikke resolutive Utenfor: omtvistede fordringer usikre fordringer fordringer med tidsfrist Betinget fordring eller selvstendig formuesobjekt? - opsjoner

7 Rettigheter i fast eiendom og andre gjenstander (Aarbakke s. 25 ff og s 65) Hovedregel: Skattepliktig hos rettighetshaver, § 4-1, 1. ledd Unntak for tidsbegrensede bruksrettigheter, § 4-2, 1. ledd b Bruksrettigheter: totale/begrensede (leie, servitutter) rett til substans? Annet enn i fast eiendom: tidscerteparti (Rt s. 537 og s. 883) og lisensavtaler Tidsbegrenset: 99-årsregel (Utv s. 48 SKD) Forlengelse/oppsigelse Opprinnelig eller gjenstående tid Unntak fra unntak: § 4-50

8 Periodisk ytelse (Aarbakke s. 53 ff.) Utgangspunkt: Kapitalverdi er formue Unntak i § 4-2, 1. ledd c Hva er periodisk ytelse? Pensjoner, livrenter osv. Også hvor vederlag ved avståelse? (Rt s (inntektsskatt)) Grense mot (ratebetaling av) kapitalbeløp, Rt s. 510 (begrenset både mht. levetid og beløp) Begrenset tidsrom: 99-årsregel

9 Verdsettelse Hovedregel: Omsetningsverdi, § 4-1 Er § 4-2 og § 4-3 relevant ved verdsettelse? Hovedregel: ja (Rt s. 537 – skip verdsatt uten hensyn til certeparti) Rt s. 801 (Meråker – tatt hensyn til hjemfallsrett, men utenfor § 4-3) Kraftverk, særlig praksis, Rt s Enhet for verdsettelse: hovedregel hvert objekt for seg

10 Verdsettelse – ikke-børsnoterte aksjer Tidspunkt: 1.1 året forut Norm: ”80% av aksjenes forholdsmessige andel av aksjeselskapets… formuesverdi” Fsfin. § 4-12: Utgangspunkt: Selskapets formuesverdier Korreksjoner: - formue i utlandet - aksjer - ikke korrigere for goodwill Fordele på aksjer 80%

11 Gjensidig bebyrdende kontrakter 1 Helt uoppfylte /ting 100/  selgerkjøper  /skip/ /certeparti/  befrakter  frakt /arbeidsplikt/  arbeidsgiver  lønn

12 Gjensidig bebyrdende kontrakter 2 Helt oppfylt fra en side Kreditt:  /ting/ selgerkjøper  pengekrav  arbeid utført arbeidstakerarbeidsgiver  lønnskrav

13 Gjensidig bebyrdende kontrakter 3 Forskuddsbetaling /ting/  selgerkjøper penger  /arbeidsplikt/  arbeidstakerarbeidsgiver penger 


Laste ned ppt "Formuesskatt F Zimmer V06. Formuesskatt, inntektsskatt, inflasjon Effektiv marginal inntektsskattesats når formuesskatt og inflasjon tas i betraktning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google