Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ulike perspektiver på læring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ulike perspektiver på læring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ulike perspektiver på læring
Tool 1100 forelesning 27/9-06

2 Plan for dagens forelesning
Mål for forelesningen - et første møte med noen sentrale begrep, ideer og strider Bakgrunn - litt om psykologifaget og læringsteori før debatten i pensumartikkelen Debatten i et nøtteskall; utgangpunktet - et angrep på perspektivet ”situert læring” Sentrale stridstema: overføring av læring, individets rolle, tilegnelsesmetaforen og deltakelsesmetaforen Forsøk på å overskride dualismen mellom individ og omgivelser Vygotsky Cultural Historical Activity Theory (AT, CHAT, Virksomhetsteori)

3 Noen begynnelser: Fremveksten av det moderne psykologifaget
Pavlov og hundene hans B.F. Skinner - ekstrem utvikling av behaviourismen Sigmund Freud - andre problemer og andre metoder

4 Det etterhvert dominerende synet på kognisjon og læring
Cognitive Science (flere retninger) trer frem som kritiker av, og arvtaker etter behaviourismen Metafor: Mind as a computer/Mind as a brain Interesse for AI (artifical intelligence) Metodesyn Men: læringsparadokset - hvordan lage strukturer som er mer komplese en seg selv?

5 Debatten i et nøtteskall
Utgangpunktet - et angrep på perspektivet ”situert læring” Noen stridstema: Overføring av læring Individets rolle Tilegnelsesmetaforen og deltakermetaforen Forsøk på å overskride dualismen mellom individ og omgivelser

6 Vygotsky Medieringsforholdet Artefakter
Høyere og lavere psykologiske prosesser Internalisering Sonen for den nærmeste utvikling

7 Cultural Historical Activity Theory - CHAT
Et videointervju med Yrjo Engestøm:


Laste ned ppt "Ulike perspektiver på læring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google