Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aldring og sansetap Kolbein Lyng NOVA.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aldring og sansetap Kolbein Lyng NOVA."— Utskrift av presentasjonen:

1 Aldring og sansetap Kolbein Lyng NOVA

2 Aldring og sansetap, NUD
Bakgrunn Aldring i et utviklingsperspektiv Psykologisk funksjon må ses i et adaptivt perspektiv Aldring og sansetap, NUD

3 Aldring og sansetap, NUD
Utvikling og aldring Sansning og aldring Kognitiv aldring Demens Samfunnet og aldringen Aldring og sansetap, NUD

4 Aldring og sansetap, NUD
Utvikling og aldring Hva er aldring? Hva skjer med sansene med alderen? Hva skjer med vårt intellekt? Intelligens Hukommsels Hva er aldersdemens? Hvilke typer finnes Hva skiller den normale gamle fra den demente? Aldring og sansetap, NUD

5 Aldring og sansetap, NUD
Hva er aldring? Biologisk Psykologisk Sosial Samfunnsmessig Aldring og sansetap, NUD

6 Aldring og sansetap, NUD
Syn og aldring Presbyopi: Akkomodasjonen forsvinner Redusert mørkeadaptasjon Nedsatt visus og konstrastfølsomhet Redusert synsfelt Økt blendingsfølsomhet Endret fargesyn Aldring og sansetap, NUD

7 Aldring og sansetap, NUD
Antomiske endringer Hornhinne Pupill Linse Glasslegeme Netthinne, synsnerve og synskorteks Aldring og sansetap, NUD

8 Kompenserende strategier
Individuelle Omgivelser Aldring og sansetap, NUD

9 Aldring og sansetap, NUD
Individuelle Briller Tekniske hjelpemilder Bedrede individuelle strategier Aldring og sansetap, NUD

10 Aldring og sansetap, NUD
Omgivelser Økt generell belysning, men ikke for mye Bedre kontrast (ca 3 ganger) Øke størrelsen på visuell informasjon Unngå blending fra lyskilder Aldring og sansetap, NUD

11 Aldring og sansetap, NUD
Hørsel og aldring Presbyacusis: Hevet terskel for diskriminering av lyd Frekvensdiskriminering mindre finstillt Temporal oppløsning mindre fin Lavere øvre terskel for oppfatning av lyd Redusert taleoppfatning Aldring og sansetap, NUD

12 Anatomiske forandringer
Ytre øre Mellomøre Indre øre Aldring og sansetap, NUD

13 Aldring og sansetap, NUD
Oppfatning av tale Taleoppfatning basert på: Vokaler: frekvens Konsdonanter: Intensitet Taleoppfatning er avhengig av: Meningsfylde Hastighet Aldring og sansetap, NUD

14 Hvorfor taleoppfatning er så viktig
Sosial kommunikasjon Tilgang på kunnskap Opprettholde sosial status Spatial orientering Basis for vurdering av forståelse Basis for vurdering av mentale evner Aldring og sansetap, NUD

15 Aldersrelaterte vansker med taleoppfatning
Lave stemmer Konsonanter (b-p/t-k osv) Mye bakgrunnssstøy (selskap) Ekko (glatte vegger) Liten tilleggsinformasjon (gester og munnavlesning) Ukjent stemme (ulik dialekt, språk) Ukjent tema (kjenner ikke begreper) NB: Ikke utelukkede aldersrelaterte Aldring og sansetap, NUD

16 Kompenserende strategier
4/10/2017 Kompenserende strategier Redusere bakgrunnsstøy: gruppestørrelse Tilnærme eget språk: ta hensyn til motpart “Omskrive” utsagn med kjente begrep Redusere hastigheten på tale Økt lydnivå: Men ikke for høyt Økt intensitet på konsonanter: Unngå ekko-effekter : materialbruk Ikke utelukkende aldresrelaterte! Aldring og sansetap, NUD

17 Kognitiv aldring, aldersdemens
Hva er aldring? Biologisk adring Psykologisk aldring Sosial aldring Hva er mental aldring? Intelligens Hukommelse Aldring og sansetap, NUD

18 Aldring og sansetap, NUD
Intelligens Hva er intelligens? Forandres den? Tverrsnittstudier Forløpsstudier Aldring og sansetap, NUD

19 Intelligens i voksen alder
En eller flere typer intelligens? Fra flytende til krystallisert intelligens? Fra kunnskap til visdom? Intelligens kan trenes Aldring og sansetap, NUD

20 Aldring og sansetap, NUD
Hukommelse Hukommelse er knyttet til læringsbetingelser Materiale brukt Instrukser Hastighet Hukommelse og tenkning er nært forbundet Innkodingsbetingelser Gjenhentingsbetingelser Aldring og sansetap, NUD

21 Finnes ulike typer hukommelse?
Semantisk Episodisk Prosedyrisk Aldring og sansetap, NUD

22 Aldring og sansetap, NUD
Hukommelse og alder? Semantisk: stabil Episodisk : nedgang Aldring og sansetap, NUD

23 Aldring og sansetap, NUD
Aldersdemens Er ikke en forlengelse av “normal” aldring Er et symptomkompleks med ulike årsaker Dementare: Berøve forstanden Mental reduksjon Endret forståelse Konsekvenser for daglilivet Aldring og sansetap, NUD

24 Aldring og sansetap, NUD
Typer Degenartive Vaskulære Depressive Aldring og sansetap, NUD

25 Aldring og sansetap, NUD
Degenerative Kortikale (hjernebarken) Alzheimer Korsakoff Subkortikale (hjernestammen) Parkinsontype Aids Huntingtons sykdom Forløp: gradvis Aldring og sansetap, NUD

26 Aldring og sansetap, NUD
Vaskulære Trombose: Innsnevring i blodkar Embolier: Stopp pga. fremmedlegeme Forløp: Plutselige endringer Miste språkforståelse Halvsidige lammelser Synsfeltsutfall Aldring og sansetap, NUD

27 Aldring og døvblindhet
Økt risk for sansesvikt Synshemmet som får hørselshemming Hørselshemmet som får synsvansker Normalt sende og hørende som får svikt i begge sanser Aldring og sansetap, NUD

28 Konsekvenser av sansesvikt i eldre år
Svekkede adaptive ressurser Mindre tilgang på informasjon Lettere å tilskrive årsaken til ”alderen” Økt passivitet Sosial isolasjon Aldring og sansetap, NUD

29 Samfunnet og aldringen
De eldres plass i samfunnet Identifisering av sansesvikt i eldre år: Auditiv svikt Synsssvikt Kombinert sansesvikt Aldring og sansetap, NUD

30 Tilretteleggelse for sansesvikt i eldre år
Synshemmede Hørselshemmede Demente Aldring og sansetap, NUD

31 Aldring og sansetap, NUD
Konsekvenser Se sansesvikt som funksjonelt spesifikt Komme frem til like kriterier for beskrivelse Skolere personell Iverksette tiltak Evaluere tiltak Aldring og sansetap, NUD


Laste ned ppt "Aldring og sansetap Kolbein Lyng NOVA."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google