Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aldring og sansetap Kolbein Lyng NOVA. Aldring og sansetap, NUD Bakgrunn n Aldring i et utviklingsperspektiv n Psykologisk funksjon må ses i et adaptivt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aldring og sansetap Kolbein Lyng NOVA. Aldring og sansetap, NUD Bakgrunn n Aldring i et utviklingsperspektiv n Psykologisk funksjon må ses i et adaptivt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Aldring og sansetap Kolbein Lyng NOVA

2 Aldring og sansetap, NUD Bakgrunn n Aldring i et utviklingsperspektiv n Psykologisk funksjon må ses i et adaptivt perspektiv

3 Aldring og sansetap, NUD Aldring n Utvikling og aldring n Sansning og aldring n Kognitiv aldring n Demens n Samfunnet og aldringen

4 Aldring og sansetap, NUD Utvikling og aldring n Hva er aldring? n Hva skjer med sansene med alderen? n Hva skjer med vårt intellekt? u Intelligens u Hukommsels n Hva er aldersdemens? u Hvilke typer finnes u Hva skiller den normale gamle fra den demente?

5 Aldring og sansetap, NUD Hva er aldring? n Biologisk n Psykologisk n Sosial n Samfunnsmessig

6 Aldring og sansetap, NUD Syn og aldring n Presbyopi: u Akkomodasjonen forsvinner u Redusert mørkeadaptasjon u Nedsatt visus og konstrastfølsomhet u Redusert synsfelt u Økt blendingsfølsomhet u Endret fargesyn

7 Aldring og sansetap, NUD Antomiske endringer n Hornhinne n Pupill n Linse n Glasslegeme n Netthinne, synsnerve og synskorteks

8 Aldring og sansetap, NUD Kompenserende strategier n Individuelle n Omgivelser

9 Aldring og sansetap, NUD Individuelle n Briller n Tekniske hjelpemilder n Bedrede individuelle strategier

10 Aldring og sansetap, NUD Omgivelser n Økt generell belysning, men ikke for mye n Bedre kontrast (ca 3 ganger) n Øke størrelsen på visuell informasjon n Unngå blending fra lyskilder

11 Aldring og sansetap, NUD Hørsel og aldring n Presbyacusis: u Hevet terskel for diskriminering av lyd u Frekvensdiskriminering mindre finstillt u Temporal oppløsning mindre fin u Lavere øvre terskel for oppfatning av lyd u Redusert taleoppfatning

12 Aldring og sansetap, NUD Anatomiske forandringer n Ytre øre n Mellomøre n Indre øre

13 Aldring og sansetap, NUD Oppfatning av tale n Taleoppfatning basert på: u Vokaler: frekvens u Konsdonanter: Intensitet n Taleoppfatning er avhengig av: u Meningsfylde u Hastighet

14 Aldring og sansetap, NUD Hvorfor taleoppfatning er så viktig n Sosial kommunikasjon n Tilgang på kunnskap n Opprettholde sosial status n Spatial orientering n Basis for vurdering av forståelse n Basis for vurdering av mentale evner

15 Aldring og sansetap, NUD Aldersrelaterte vansker med taleoppfatning n Lave stemmer n Konsonanter (b-p/t-k osv) n Mye bakgrunnssstøy (selskap) n Ekko (glatte vegger) n Liten tilleggsinformasjon (gester og munnavlesning) n Ukjent stemme (ulik dialekt, språk) n Ukjent tema (kjenner ikke begreper) n NB: Ikke utelukkede aldersrelaterte

16 Aldring og sansetap, NUD Kompenserende strategier n Redusere bakgrunnsstøy: gruppestørrelse n Tilnærme eget språk: ta hensyn til motpart n “Omskrive” utsagn med kjente begrep n Redusere hastigheten på tale n Økt lydnivå: Men ikke for høyt n Økt intensitet på konsonanter: n Unngå ekko-effekter : materialbruk n Ikke utelukkende aldresrelaterte!

17 Aldring og sansetap, NUD Kognitiv aldring, aldersdemens n Hva er aldring? u Biologisk adring u Psykologisk aldring u Sosial aldring n Hva er mental aldring? u Intelligens u Hukommelse

18 Aldring og sansetap, NUD Intelligens n Hva er intelligens? n Forandres den? u Tverrsnittstudier u Forløpsstudier

19 Aldring og sansetap, NUD Intelligens i voksen alder n En eller flere typer intelligens? n Fra flytende til krystallisert intelligens? n Fra kunnskap til visdom? n Intelligens kan trenes

20 Aldring og sansetap, NUD Hukommelse n Hukommelse er knyttet til læringsbetingelser u Materiale brukt u Instrukser u Hastighet n Hukommelse og tenkning er nært forbundet u Innkodingsbetingelser u Gjenhentingsbetingelser

21 Aldring og sansetap, NUD Finnes ulike typer hukommelse? n Semantisk n Episodisk n Prosedyrisk

22 Aldring og sansetap, NUD Hukommelse og alder? n Semantisk: stabil n Episodisk : nedgang

23 Aldring og sansetap, NUD Aldersdemens n Er ikke en forlengelse av “normal” aldring n Er et symptomkompleks med ulike årsaker n Dementare: Berøve forstanden n Mental reduksjon n Endret forståelse n Konsekvenser for daglilivet

24 Aldring og sansetap, NUD Typer n Degenartive n Vaskulære n Depressive

25 Aldring og sansetap, NUD Degenerative n Kortikale (hjernebarken) u Alzheimer u Korsakoff n Subkortikale (hjernestammen) u Parkinsontype u Aids u Huntingtons sykdom n Forløp: gradvis

26 Aldring og sansetap, NUD Vaskulære n Trombose: Innsnevring i blodkar n Embolier: Stopp pga. fremmedlegeme n Forløp: Plutselige endringer u Miste språkforståelse u Halvsidige lammelser u Synsfeltsutfall

27 Aldring og sansetap, NUD Aldring og døvblindhet n Økt risk for sansesvikt u Synshemmet som får hørselshemming u Hørselshemmet som får synsvansker u Normalt sende og hørende som får svikt i begge sanser

28 Aldring og sansetap, NUD Konsekvenser av sansesvikt i eldre år n Svekkede adaptive ressurser n Mindre tilgang på informasjon n Lettere å tilskrive årsaken til ”alderen” n Økt passivitet n Sosial isolasjon

29 Aldring og sansetap, NUD Samfunnet og aldringen n De eldres plass i samfunnet n Identifisering av sansesvikt i eldre år: u Auditiv svikt u Synsssvikt u Kombinert sansesvikt

30 Aldring og sansetap, NUD Tilretteleggelse for sansesvikt i eldre år n Synshemmede n Hørselshemmede n Demente

31 Aldring og sansetap, NUD Konsekvenser n Se sansesvikt som funksjonelt spesifikt n Komme frem til like kriterier for beskrivelse n Skolere personell n Iverksette tiltak n Evaluere tiltak


Laste ned ppt "Aldring og sansetap Kolbein Lyng NOVA. Aldring og sansetap, NUD Bakgrunn n Aldring i et utviklingsperspektiv n Psykologisk funksjon må ses i et adaptivt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google