Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Rettens gjenstand - hva er et åndsverk? Med åndsverk forståes i denne lov litterære,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Rettens gjenstand - hva er et åndsverk? Med åndsverk forståes i denne lov litterære,"— Utskrift av presentasjonen:

1 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Rettens gjenstand - hva er et åndsverk? Med åndsverk forståes i denne lov litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform, så som

2 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Rettens gjenstand - hva er et åndsverk? Med åndsverk forståes i denne lov litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform, så som

3 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Rettens gjenstand - hva er et åndsverk? Det må være i det litterære, vitenskapelige eller kunstneriske domenet.

4 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Rettens gjenstand - hva er et åndsverk? Med åndsverk forståes i denne lov litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform, så som

5 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Rettens gjenstand - hva er et åndsverk? Med åndsverk forståes i denne lov litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform, så som 1) skrifter av alle slag, 2) muntlige foredrag, 3) sceneverk, så vel dramatiske og musikkdramatiske som koreografiske verk og pantomimer, samt hørespill, 4) musikkverk, med eller uten tekst, 5) filmverk,

6 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Rettens gjenstand - hva er et åndsverk? Med åndsverk forståes i denne lov litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform, så som 1) skrifter av alle slag, 2) muntlige foredrag, 3) sceneverk, så vel dramatiske og musikkdramatiske som koreografiske verk og pantomimer, samt hørespill, 4) musikkverk, med eller uten tekst, 5) filmverk,

7 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Åndsverkkategori - forts 6) fotografiske verk, 7) malerier, tegninger, grafikk og lignende billedkunst, 8) skulptur av alle slag, 9) bygningskunst, så vel tegninger og modeller som selve byggverket, 10) billedvev og gjenstander av kunsthåndverk og kunstindustri, så vel forbildet som selve verket, 11) kart, samt tegninger og grafiske og plastiske avbildninger av vitenskapelig eller teknisk art, 12) datamaskinprogrammer, 13) oversettelser og bearbeidelser av verk som er nevnt foran.

8 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Verksbegrepet Abstrakt –Eks: Kristin Lavrandsdatter Det må være skapt –Oppdagelser gir ikke opphavsrett Det må være frembragt –En viss ytre manifestasjon –I prinsippet reproduserbart –Ikke krav om fiksering

9 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Åndsverk Må være resultat av skapende innsats –andre innsatsfaktorer som arbeidsinnsats, penger m.m. Kvalifiserer ikke til vern Minimum skapende innsats –Originalitet Ingen kvalitetskrav Ikke noe nyhetskrav Idéer er ikke vernet Kunnskap og metoder er ikke vernet

10 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Åndsverk Må være resultat av skapende innsats –andre innsatsfaktorer som arbeidsinnsats, penger m.m. Kvalifiserer ikke til vern Minimum skapende innsats –Originalitet

11 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Minimum skapende innsats - Originalitet Det må være resultat av opphavsmannens egen skapene innsats

12 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Åndsverk Må være resultat av skapende innsats –andre innsatsfaktorer som arbeidsinnsats, penger m.m. Kvalifiserer ikke til vern Minimum skapende innsats –Originalitet Ingen kvalitetskrav

13 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Ingen kvalitetskrav Dårlig litteratur har samme opphavsrettslige vern som god litteratur Mye stor kunst har blitt underkjent i sin samtid Domstolene er ikke egnet til å avgjøre kunstnerisk kvalitet –De prøver seg likevel – for eksempel i forhold til pornografi Vanskelig å skille originalitet i design og kvalitet

14 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Åndsverk Må være resultat av skapende innsats –andre innsatsfaktorer som arbeidsinnsats, penger m.m. Kvalifiserer ikke til vern Minimum skapende innsats –Originalitet Ingen kvalitetskrav Ikke noe nyhetskrav –Jeg må ha skapt det selv, men det kan godt være resirkulering av gamle temaer fortalt på min måte

15 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Åndsverk Må være resultat av skapende innsats –andre innsatsfaktorer som arbeidsinnsats, penger m.m. Kvalifiserer ikke til vern Minimum skapende innsats –Originalitet Ingen kvalitetskrav Ikke noe nyhetskrav Idéer er ikke vernet

16

17 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Åndsverk Må være resultat av skapende innsats –andre innsatsfaktorer som arbeidsinnsats, penger m.m. Kvalifiserer ikke til vern Minimum skapende innsats –Originalitet Ingen kvalitetskrav Ikke noe nyhetskrav Idéer er ikke vernet Kunnskap og metoder er ikke vernet

18 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Tripp Trapp

19 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Kunnskap og metoder er ikke vernet Ikke opphavsrett selv om det er klart at det er nyutviklet kunnskap om metoder man selv har utviklet Grense mot patent Særlig utfordring i forhold til datamaskinprogrammer

20 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Åndsverk Må være resultat av skapende innsats –andre innsatsfaktorer som arbeidsinnsats, penger m.m. Kvalifiserer ikke til vern Minimum skapende innsats –Originalitet Ingen kvalitetskrav Ikke noe nyhetskrav Idéer er ikke vernet Kunnskap og metoder er ikke vernet Fakta er ikke vernet

21 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Fakta er ikke vernet Ingen har enerett til faktiske opplysninger Eksempel: Bruk av historiske fremstillinger Faktasamlinger kan være vernet som databaser

22 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Åndsverk Må være resultat av skapende innsats –andre innsatsfaktorer som arbeidsinnsats, penger m.m. Kvalifiserer ikke til vern Minimum skapende innsats –Originalitet Ingen kvalitetskrav Ikke noe nyhetskrav Idéer er ikke vernet Kunnskap og metoder er ikke vernet Fakta er ikke vernet Verner utforming, ikke innhold

23 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Verksbegrepet WIPO Copyright Treaty art 2 Scope of Copyright Protection Copyright protection extends to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such.

24 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Verket er vernet når det oppstår Ingen krav til registrering eller andre formaliteter

25 © Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Verk og eksemplar Verket - den abstrakte, immaterielle frembringelse Eksemplar –Fiksering av verket –Opprinnelig eller endret skikkelse –En bok –Et bilde –En disk –…….


Laste ned ppt "© Olav Torvund - INSTITUTT FOR RETTSINFORMAIKK UNIVERSITETET I OSLO Rettens gjenstand - hva er et åndsverk? Med åndsverk forståes i denne lov litterære,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google