Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kva er viktig for idretten i Bømlo?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kva er viktig for idretten i Bømlo?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kva er viktig for idretten i Bømlo?
Ein open og inkluderande idrett Strategisk dokument for åra 2008 – 2012 Kva er viktig for idretten i Bømlo? Presentasjon for Kommunestyret Geir Sørenes, leiar Bømlo Idrettsråd

2 Bømlo Idrettsråd Bremnes IL Bremnes Pistolklubb Bømlo Danseklubb
Ein open og inkluderande idrett Bømlo Idrettsråd Bremnes IL Bremnes Pistolklubb Bømlo Danseklubb Bømlo Hestesportsklubb Bømlo IL Bømlo Karateklubb Bømlo Motorsportklubb Bømlo OK Bømlo Sportsdykkere Bømlo Sykkelklubb Bømlo Volleyball Klubb Finnås Sportsklubb Foldrøy Idrettslag Gilje Allidrett Havglimt FK Moster Idrettslag Rubbestadneset IL

3 2200 under 20 år 1900 over 20 år 2200 menn 1900 kvinner
Ein open og inkluderande idrett Bømlo Idrettsråd 2200 under 20 år 1900 over 20 år 2200 menn 1900 kvinner 4100 medlemskap

4 Styret i BIR Bømlo Idrettsråd Ein open og inkluderande idrett
Fordele Kulturmidler ( ) Fordele Aktivitetsmidler LAM ( ) Rullere ”prioriteringsliste tippemidler” Avholde årsmøtet Asbjørn Mæland, Inge Robberstad, Marianne Grønnevik, Jarle Mæland, Børge Svardal, Tove Stokka, Lars-Arvid Hellebø, Leiv Kåre Hollund, Geir Sørenes Styret i BIR

5 Formålet med idretten Ein open og inkluderande idrett
Alle barn har rett til hvile, fritid og lek. Det er nedfelt i FNs barnekonvensjon som er rettesnoren både for UNICEFs arbeid og for idrettens utviklingssamarbeid. Idretten er derfor en naturlig samarbeidspartner for UNICEF for å gjøre verden tryggere for barn som lever i samfunn sterkt berørt av hiv og aids. Gjennom godt tilrettelagt idrett og lek kan barn og unge oppleve felleskap, trygghet og glede. Gode idrettsopplevelser kan bidra til bedre selvfølelse og selvtillit, noe som kan øke barn og unges evne til å ta selvstendige valg og bli aktive samfunnsdeltakere. 4 min

6 Formålet med idretten Ein open og inkluderande idrett
Alle barn har rett til hvile, fritid og lek. Det er nedfelt i FNs barnekonvensjon som er rettesnoren både for UNICEFs arbeid og for idrettens utviklingssamarbeid. Idretten er derfor en naturlig samarbeidspartner for UNICEF for å gjøre verden tryggere for barn som lever i samfunn sterkt berørt av hiv og aids. Gjennom godt tilrettelagt idrett og lek kan barn og unge oppleve felleskap, trygghet og glede. Gode idrettsopplevelser kan bidra til bedre selvfølelse og selvtillit, noe som kan øke barn og unges evne til å ta selvstendige valg og bli aktive samfunnsdeltakere.

7 Ein open og inkluderande idrett
Formålet med idretten ”Idretten er, ved siden av skolen, samfunnets viktigste og største møteplass der barn og ungdom treffer voksne og eldre.”

8 ”ein open og inkluderande idrett”
Idrettspolitisk dokument Norges Idrettsforbund og Bømlo Idrettsråd meiner at ”ein open og inkluderande idrett” er hovedutfordringa for idretten i Norge og på Bømlo. Me ønsker å: gje fleire barn og ungdom eit betre tilbud prioritere grupper som ikkje finn seg godt nok til rette i idrettslaga vise respekt for menneskeverdet og sikre like vilkår for vekst og utvikling auke det frivillige engasjement og den lokale verdiskapinga

9 Idrettspolitisk dokument
Ein open og inkluderande idrett Idrettspolitisk dokument Dei viktigaste områda for perioden er å: gjennomføra ein verdi- og kompetansebasert utvikling verdi prosess, leder og trener utdanning bedre rammebetingelsane for idretten forutsigbare rammevilkår, samarbeidspartnere, anlegg styrke idretten som samfunnsfaktor aktiv oppvekst i skulen, bedre folkehelse gjennom aktivitet i lagene Idretten og dei frivillige kan imidlertid ikkje ta eit slikt ansvar uten at idretten tilføres ressurser, kompetanse og økonomi utover dagens ramme, fra nye finansieringskilder, for å kunne ta et slikt utvida samfunnsansvar.

10 Me må laga oss ein strategi for idretten i Bømlo
Ein open og inkluderande idrett Styrevedtak i BIR 4. juni 2007 Sak 6 Me må laga oss ein strategi for idretten i Bømlo

11 Ein open og inkluderande idrett
Kvifor ein strategi Målsetjinga med strategi dokumentet er å gje brukarane av dokumentet ein bakgrunn og ein kurs for deira handlingsplanar Strategi dokumentet skal fortelja kva idretten i Bømlo står for og kva som er viktig for idretten i Bømlo, kva er det me vil. Dette på same måte som ein veit kva Venstre eller Høgre i Bømlo står for og vil, kva kommunestyret står for og vil, kva skulane i Bømlo står for og vil, ... Handlingsplanen for å oppnå strategien, da me vil, er delt mellom dei ulike aktørane, nemleg idrettslaga. idrettrådet og samarbeidspartnarane. Ein del av handlingsplanen til Bømlo Idrettsråd vil vera å påvirka dei ulike aktørane til å utforme sine handlingsplanar i tråd med idretten sin strategi. Handlingsplan er ikkje ein del av strategi dokumentet

12 Plan for å få fram strategien
Ein open og inkluderande idrett Plan for å få fram strategien Styremøte for felles forståelse av oppgavene Møte med ledelsen av alle medlemmene i BIR, presentasjon og innledende diskusjoner IR Utviklingssamling Haugesund, presentasjon og tilbakemelding fra andre IR Presentasjon av BIR og planer/strategidokument for Bømlo Kommunestyremøte Møte med medlemmene, tilbakemelding og konkretisering Februar – ferdigstilling av strategidokument Mars – vedtak av strategidokument på årsmøtet til BIR

13 Prioritere grupper som ikkje finn seg til rette
Ein open og inkluderande idrett Samarbeidspartnere Kompetanse Medlemmer / Aktive Gje fleire barn og unge eit betre tilbod Prioritere grupper som ikkje finn seg til rette ein del av samfunnet Trenere Ledere Anlegg Ramme betingelser Verdier 10 min

14 Frivillighet Demokrati Lojalitet Likeverd
Ein open og inkluderande idrett Kjerneverdiane i idretten er at arbeidet skal preges av Frivillighet Demokrati Lojalitet Likeverd All aktivitet skal bygge på grunnverdiar som Glede Felleskap Helse Ærlighet Å styrke verdiarbeidet og kjerneverdiane inn mot laga er idretten sitt viktigaste samfunnsbidrag til å skape gode oppvekstvilkår for barn og ungdom ei betre helse og livskvalitet gjennom fysisk aktivitet for alle aldersgrupper.

15 WORKSHOP om idretten sine verdiar
Ein open og inkluderande idrett WORKSHOP om idretten sine verdiar Open samling med idretts interesserte i Bømlo Kommune Olavskulen 19. september 2007, kl Me tar utgangspunk i NIF sitt Idrettspolitiske dokument 2007 – 2011 Kl 1850 Registrering Kl 1910 Velkommen, innleiing Kl 1915 Presentasjon Kl 1945 Gruppearbeid Kl 2030 Pause Kl 2045 Presentasjon av gruppe arbeidet Kl 2115 Oppsummering Kl 2130 Slutt

16 Verdi prosess Ein open og inkluderande idrett
Olavskulen 19. september 2007 – 30 stk frivillighet alle mennesker idrettslagets rolle i lokalsamfunnet demokrati ønsker og behov idrettens barnerettigheter lojalitet positiv verdiskaper alkohol i idrettsammenheng likeverd drivkraft i samfunnet dopingmidler glede funksjonshemmede felleskap innvandrere helse idrett for alle mosjon ærlighet eldre toleranse forståelse åpne tilbud lokal verdiskapning erkjennelse inkluderende tilbud frivillig engasjement diskriminering differensierte tilbud samfunnsbidrag trakassering oppvekstvilkår hets helse og livskvalitet kjønn funksjonshemming alle aldersgrupper etnisk bakgrunn religion seksuell orientering

17 Verdi prosess Ein open og inkluderande idrett Stikkord
Innspel frå deltakarane 1 frivillighet - dugnad - engasjement - tidsramma - kvar sin eigen lykkesmed, samfunnsutviklinga - omdømme 2 idrettslagets rolle i lokalsamfunnet - er limet i lokalsamfunnet - omfavnar mange - største frivillige barne og ungdomsarbeide - samligstad / møtestad 3 alle mennesker - eit ideal - urealistisk - alders betinga - barn og ungdom – best 4 demokrati - open for alle – inkluderande - betingar at fleire/mange deltar 5 ønsker og behov - midlar - fleire innvolverer seg

18 å gjennomføra ein verdi- og kompetansebasert utvikling (1/1)
Ein open og inkluderande idrett å gjennomføra ein verdi- og kompetansebasert utvikling (1/1) (verdi prosess, leder og trener utdanning) Sette ord på våre verdier, synliggjere felles verdier Stor fokus på utdanning, aktivitetsleder kurs leder kurs trener kurs Utveksle kompetanse gjennom samarbeid med Skule (pedagogikk, lek og læring, gymnastikk, kostlære..) Helsevesen (fysioterapi, helsesyster, kosthold ..) Anlegg (vedlikehold, bygging, finansiering ..) KOMPETANSE VERDI Strategi dokument

19 å bedre rammebetingelsane for idretten (1/3)
Ein open og inkluderande idrett å bedre rammebetingelsane for idretten (1/3) (forutsigbare rammevilkår, samarbeidspartnere, aktiviteter og anlegg) Kva anlegg og aktiviteter treng me Gymnastikk saler i alle skuler Uteområde for aktivitet type ballbinger på alle skuler Kunstgrasbane i delsentera Bremnes, Rubb, Finnås, Moster og Bømlo Sentralt anlegg for friidrett Sentralt anlegg for hallsport (handball, volleyball, ...) Kvert lag sitt klubbhus (eller bruksrett) Sentralt anlegg for motorsport Sentralt anlegg for bading Turløyper, stavgang .... Sentralt / lokalt AKTIVITET ANL Strategi dokument

20 å bedre rammebetingelsane for idretten (2/3)
Ein open og inkluderande idrett å bedre rammebetingelsane for idretten (2/3) (forutsigbare rammevilkår, samarbeidspartnere, aktiviteter og anlegg) SAMARBEID om aktiviteter - Idrettens dag på sentralidrettsanlegget - Bømlo turen - Bømlo cupen i handball/volleyball - Bømlo TriAthlon (TrimAthlon) - Felles arrangement liste Aktivitets hefte / web AKTIVITET Idretten i Bømlo Skape identitet Strategi dokument

21 å bedre rammebetingelsane for idretten (3/3)
Ein open og inkluderande idrett å bedre rammebetingelsane for idretten (3/3) (forutsigbare rammevilkår, samarbeidspartnere, aktiviteter og anlegg) SAMARBEID om ressurser Samarbeid om ledere / sekretærer i idrettslagene - Samarbeid om idrettskonsulent oppgaver - Kommunal idrettskule (kulturskule) VEDLIKEHOLD av anlegg - Samarbeid om vedlikehold - Vedlikehold as Faste samarbeidspartnere for idretten i Bømlo - Kommune - Finnås Kraftlag - Lokalt næringsliv - Norsk Tipping PARTNER Strategi dokument

22 Ein open og inkluderande idrett
å styrke idretten som samfunnsfaktor (1/1) (aktiv oppvekst i skulen, bedre folkehelse gjennom aktivitet i lagene) LOKALSAMFUNNET - Aktiviteter i fritida Anlegg Møteplass - Skape eit ungdomsnettverk Ungdomen flytter heim til idrettslaget SKULE - Gymnastikk i skulen - Idrett i SFO HELSE - Trim for folket Strategi dokument

23 Ei felles forståing - ei felles framtid
Ein open og inkluderande idrett Ei felles forståing - Idretten er ein av bærebjelkane i samfunnet vårt - Bømlo er kommunen for kultur og idrett - Idretten skaper glede og helse i eit inkluderande felleskap Bømlo Idretten er demokratisk, og me vil skape identitet til Bømlo på tvers av idrettslaga, på tvers av idrettane og på tvers av religion, kjønn og etnisk bakgrunn. Gjennom samarbeid med - Tenesteområda (helse, sosial, omsorg, oppvekst, skule, kultur, tekniske tenester) Støtteeiningane (fagteam, rådmann) Kommunestyret (utval for oppvekst, kultur og idrett, for helse og omsorg, for areal og samferdsel) - ei felles framtid Strategi dokument

24 Bømlo Idrettsråd vil vera eit samarbeidsorgan for - Idretten i Bømlo
Ein open og inkluderande idrett Bømlo Idrettsråd vil vera eit samarbeidsorgan for - Idretten i Bømlo Idretten i Bømlo og Bømlo Kommune Kontakt oss – bruk oss Idretten i Bømlo Takk for merksemda


Laste ned ppt "Kva er viktig for idretten i Bømlo?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google