Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Viktige utfordringer i Nordåsvannet vannområde Uttalelser fra høringsrunden.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Viktige utfordringer i Nordåsvannet vannområde Uttalelser fra høringsrunden."— Utskrift av presentasjonen:

1 Viktige utfordringer i Nordåsvannet vannområde Uttalelser fra høringsrunden

2

3 Viktige utfordringer nevnt i høringsdokumentet:  Å bedre forholdene for sjøørret  Å minske utslipp fra industri  Å redusere overløp og lekkasjer fra kloakk  Å redusere skader fra vegbygging, forbygning og regulering  Å rydde opp i miljøgifter og forurenset sediment

4 Å bedre forholdene for sjøørret  Bedre vandrings og levevilkår i gytebekkene  Redusere forurensning

5 Å minske utslipp fra industri  Vassdraga er gjennomgående små og sårbare  Sikre at uhellsutslepp ikke skjer

6 Å redusere overløp og lekkasjer fra kloakk  Lekkasjer og overløp ved sterk nedbør er en hovedårsak til høye bakterietall  Sjøområdene i vannområdet er følsomme

7 Å redusere skader fra vegbygging, forbygning og regulering Myrdalsvannet – stabilisering av vannstanden Tett veinett, avrenning fra salt og trafikk Delvis nedbygging av strandsone og langs vassdrag

8 Å rydde opp i miljøgifter  Slettebakken (K)  Paradis (K)  Fana Gymnas (K)  Ytre Hope (K)  Spelhaugen (P)  Kyrkjetangen (P/K)  Ukjent antall villfyllinger  Haakonsvern (S)

9

10

11

12

13 Tiltaksanalysen fra Nordåsvannet vannutvalg må være ferdig rundt 1. november !

14 Tiltaksanalysen Sektormyndigheter, fylkeskommuner og kommuner har innenfor sine ansvarsområder ansvar for å utrede forslag til tiltak (jf. vannforskriftens § 22). Veileder utarbeidet (www.vannportalen.no) www.vannportalen.no Forslag til disposisjon laget

15 Arbeid med tiltaksanalysen  Hver sektor utreder tiltak innenfor sin sektor innen ultimo oktober  Lite tid  Tiltaksanalysen i seg selv ikke bindende, men danner grunnlag for tiltaksprogram og forvaltningsplan  Felles befaringer med vannområdeutvalget  Møter i VRU  Tosidige møter - Bistår gjerne i møter med hver enkelt sektormyndighet  Ta kontakt

16 Arbeid med tiltaksanalysen  Hver sektor utreder tiltak innenfor sin sektor innen ultimo oktober  Tiltaksanalysen i seg selv ikke bindende, men danner grunnlag for tiltaksprogram og forvaltningsplan

17 Arbeid med tiltaksanalysen  Gjennomgang av utredningsansvar for mulige tiltak  Hver sektor kan supplere med andre miljøopprettholdende og miljøforbedrende tiltak

18  I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat …..


Laste ned ppt "Viktige utfordringer i Nordåsvannet vannområde Uttalelser fra høringsrunden."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google