Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Å være offer, hva betyr det? Offerbegrepet og offeropplevelser i et kjønnsteoretisk perspektiv Helga Eggebø, sosiolog, Senter for kvinne og kjønnsforskning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Å være offer, hva betyr det? Offerbegrepet og offeropplevelser i et kjønnsteoretisk perspektiv Helga Eggebø, sosiolog, Senter for kvinne og kjønnsforskning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Å være offer, hva betyr det? Offerbegrepet og offeropplevelser i et kjønnsteoretisk perspektiv Helga Eggebø, sosiolog, Senter for kvinne og kjønnsforskning Solveig Laugerud, rettssosiolog, Kriminalitetsforebyggende råd

2 Hva er problemet med offeromgrepet? Hvilke dilemma og konnotasjoner rommer offeromgrepet fra et feministisk perspektiv? Hvordan påvirker kulturelle forestillinger om seksuelle overgrep og kjønn offeropplevelsen til kvinner og menn som har opplevd overgrep? To innfallsvinkler: kvinnebevegelsen og rettssystemet.

3 Offerperspektivet 1970-talet: Kvinnebevegelsen satte fokus på vold mot kvinner Retten til å være offer Offerperspektivet som politisk brekkstang: Politisk oppmerksomhet Handlingsplan om vold mot kvinner i 1983 Straffeforfølgelse Hjelpetiltak

4 Utviklingen av hjelpetilbudet Krisesenterbevegelsen startet i England i 1971 Det første krisesenteret i Norge (Norden) åpnet i 1979 Krisesentermodellen Framveksten av ulike støttesentre

5 Krisesenterbevegelsen i dag Intervju med Krisesentersekretariatet Hva mener krisesenterbevegelsen om offerbegrepet? Utsatt, ikke offer Aktiv/passiv ”Dette offerbegrepet er veldig deterministisk. Det antyder at det er en rolle, eller nesten en egenskap. På denne måten blir noen mennesker offer i større grad enn andre”. Minoritetskvinner blir framstilt som ofre for kulturen

6 Offererfaringer og ansvarsforståelser Kvinnene er kritiske til offerbegrepet – offerposisjonen som utilgjengelig og uønsket Offerideal: offerstatus og offerrolle Forestillinger om kjønn – ansvarets tvetydighet Maktperspektivet, ansvarsforhandlingsperspektivet (og avvikerperspektivet)

7 Mannlige ofre? Offerposisjonen utilgjengelig pga kjønnede offer- og overgrepsforestillinger Usynlig – begrenset hjelpetilbud Ansvarsproblematikk: homofiliperspektivet og offer blir overgriper – diskursen

8 Ansvarsbegrepet og offerbegrepet Offerbegrepet og ulike forståelser av ansvar Fokus ansvar skyld skam Ansvar for eget liv Ansvar som medborger Ulike forståelser av offerbegrepet Identitetskategori – karakteristikk av individ eller gruppe Situasjon Relasjon

9 Lovverket – offerideal og offerkrav - Rettssystemet - Utlendingsforvaltningen (UDI/UNE)

10 Rettssystemet En utilgjengelig offerposisjon får konsekvenser i forhold til rettsystemet Symbolsk plassering av skyld og ansvar gjennom lovverket Tvetydig skyldplassering i praksis Offeridealet reproduseres og får autoritet gjennom rettssystemet

11 Offerdiskursar i utlendingspraksis Utenlandske kvinner som blir utsatt for mishandling i parforholdet, utlendingsforskrifta § 37 sjette ledd Mishandla kvinner har rett på opphold – hvordan avvise en sak? Offerkrav Skade eller redusert livskvalitet Engangstilfelle Generell misnøye Ressurssterk

12 Konklusjon Offerbegrepet er ambivalent Nyttig redskap for politisk kamp Problematisk som identitetskategori Offerkrav er problematisk Situasjon og relasjon, ikke essens Offeropplevelsen preges av offerbegrepet


Laste ned ppt "Å være offer, hva betyr det? Offerbegrepet og offeropplevelser i et kjønnsteoretisk perspektiv Helga Eggebø, sosiolog, Senter for kvinne og kjønnsforskning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google