Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Mangelbegrepet Lasse Simonsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Mangelbegrepet Lasse Simonsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Mangelbegrepet Lasse Simonsen

2 Lasse Simonsen

3 Terminologi: P D K Y Pengekreditor Pengedebitor Realdebitor
Realkreditor Y Lasse Simonsen

4 Forelesningens tema Avtalt ytelse Debitor Levert ytelse Avtaletolking
Differanse: Mangel Levert ytelse Bevisspørsmål Lasse Simonsen

5 Mangelbedømmelsen: Risikofordeling mellom kjøper og selger
Kjøpers risiko (Caveat emptor) Objektive normer (risikonormer) Subjektive normer (kunnskap om egenskapene) Lasse Simonsen

6 Momenter som belyser temaet
Tolkingsprosessen: Tema ”Berettiget forvent” TD1 TD2 TD3 Momenter som belyser temaet Lasse Simonsen

7 Berettiget forventning
Graden av forventninger Kjøpers risikoområde Berettiget forventning (objektiv norm) Selgers risikoområde Caveat emptor-regelen (ingen beskyttede forventninger) Lasse Simonsen

8 Tolkingsprosessen: Krav til ytelsen Berettigede forventninger Temaet
Normativ Konkret helhetsvurdering Objektiv Vidt skjønn Berettigede forventninger Temaet Tolkings- dataene Konkrete tolkingsdata Generelle tolkingsdata Opplysnings- svikt Tolking Avhl § 3-1 Konkret formål Avhl § 3-2 Vanlig god vare osv Normene Rt Videospillerdommen Rt Hydratkalkdommen Avhl § 3-7 Avhl § 3-8 Tolkings- læren Lasse Simonsen

9 Lovgivningens fragmentariske preg:
Avtaletolking – ”berettigede forventninger” Avhl § 3-7 Avhl § 3-2 Avhl § 3-3 Avhl § 3-8 Avhl § 3-10 Lasse Simonsen

10 Avhl § 3-1 (1)/kjl § 17 (1) ”som følgjer av avtala”:
Annonsen Takstrapporten Salgsoppgaven Kjøps- avtalen Muntlige utsagn Opplysninger om ytelsen Avhl § 3-8/kjl § 18 Lasse Simonsen

11 Innvirkningsbegrensningen:
Opplysninger om gjenstanden Objektiv norm (generelt anses motiverende) Innvirkning (egnet til å virke kjøpsmotiverende) ? Spørsmål om konkret innvirkning Selgers bevisbyrde Helt konkrete opplysninger Opplysninger som ikke er egnet til å virke inn på avtalen Lasse Simonsen

12 Innvirkningskriteriet Rt 2003 side 612 Arealsviktdommen:
Kjøp Egnet til å virke kjøpsmotiverende Hvis riktige opplysninger Kjøper Ikke-kjøp (innvirkning) Lasse Simonsen

13 Opplysningsplikten : Det objektive Svakhet elementet Innsikt
(”måtte kjenne til”) Det subjektive elementet Debitor Lasse Simonsen

14 En robust mangelregel:
”As is”-klausuler ”Kunnskap” Kreditors undersøkelsesplikt Kreditors reklamasjonsplikt Lasse Simonsen

15 ? Graden av forventninger Debitors ”kunnskap” Kjøpers objektive
risikoområde En strengere subjektiv norm? Alt 2 Den objektive norm - ”berettiget forventninger” Alt 1 Selgers objektive risikoområde Caveat emptor-regelen Lasse Simonsen

16 Kreditors formål – kjl § 17 (2) (b):
Formålet Kreditor ”Kunnskap” Debitor (sakkyndig) Lasse Simonsen

17 Kreditors undersøkelsesplikt:
Kreditors mulige innsikt i svakheten Svakhet Generelt: Måtte kjenne til Oppfordret/faktisk gjennomført: Burde Kreditor Unntak Selgers opplysningsplikt Liten grunn for kreditor til å undersøke Lasse Simonsen

18 Identifikasjon på debitorsiden:
Avtale D K (1) Opplysninger Dm (2) Kunnskap Lasse Simonsen

19 Hvis kunnskap eller handling er relevant?
Identifikasjonsspørsmålet: § 3-7 Kunnskap § 3-8 Opplysninger Retts- subjekt Hvis kunnskap eller handling er relevant? Lasse Simonsen

20 På vegne av debitor: D K Handle på vegne av debitor Dm Lasse Simonsen

21 Takstmann – kunnskap (måtte kjenne til)
Rt 2001 side 369 Takstmannsdommen (Selgers identifikasjon med takstmannens ”kunnskap”) Ikke-kunnskap Avtale S K Takst- rapport ? Ingen opplysninger Takstmann – kunnskap (måtte kjenne til) Lasse Simonsen

22 Identifikasjon på kreditorsiden:
Avtale D K Manglende undersøkelse Km Kunnskap Lasse Simonsen

23 Spesifiserte forbehold
Rt Kapellveien 35 Rt Bukkebodommen Spesifiserte forbehold Forbehold Generelle forbehold Lasse Simonsen

24 Graden av debitors risiko Avtalefrihet (næring) Bakgrunnsretten
Deklaratorisk beskyttelse av forbr.kreditor Avtalefrihet (næring) § 3-9 ”Vesentleg ringare stand” Preseptorisk beskyttelse av forb.kreditor Preseptorisk beskyttelse av kreditor Avtl § 36/tolking/etc Caveat emptor-prinsippet Lasse Simonsen


Laste ned ppt "1 Mangelbegrepet Lasse Simonsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google