Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen 1 Mangelbegrepet. Lasse Simonsen DK Y P P Terminologi: PengekreditorPengedebitor RealkreditorRealdebitor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen 1 Mangelbegrepet. Lasse Simonsen DK Y P P Terminologi: PengekreditorPengedebitor RealkreditorRealdebitor."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen 1 Mangelbegrepet

2 Lasse Simonsen

3 DK Y P P Terminologi: PengekreditorPengedebitor RealkreditorRealdebitor

4 Lasse Simonsen Avtalt ytelse Avtalt ytelse Levert ytelse Levert ytelse Bevisspørsmål Avtaletolking Debitor Differanse: Mangel Forelesningens tema

5 Lasse Simonsen Objektive normer (risikonormer) Objektive normer (risikonormer) Subjektive normer (kunnskap om egenskapene) Mangelbedømmelsen: Risikofordeling mellom kjøper og selger Kjøpers risiko (Caveat emptor) Kjøpers risiko (Caveat emptor)

6 Lasse Simonsen TD 1 TD 2 TD 3 Tema ”Berettiget forvent” Momenter som belyser temaet Tolkingsprosessen:

7 Lasse Simonsen Graden av forventninger Caveat emptor-regelen (ingen beskyttede forventninger) Berettiget forventning (objektiv norm) Selgers risikoområde Kjøpers risikoområde

8 Lasse Simonsen Krav til ytelsen Berettigede forventninger Opplysnings- svikt Tolking Avhl § 3-1 Konkret formål Avhl § 3-2 Vanlig god vare osv Tolkings- læren Konkrete tolkingsdata Generelle tolkingsdata Avhl § 3-7Avhl § 3-8 Temaet Tolkings- dataene Normene Tolkingsprosessen: - Normativ - Konkret helhetsvurdering - Objektiv - Vidt skjønn Rt 1998.774 Videospillerdommen Rt 1974.269 Hydratkalkdommen

9 Lasse Simonsen Avtaletolking – ”berettigede forventninger” Avhl § 3-2 Avhl § 3-10 Avhl § 3-8 Avhl § 3-3 Avhl § 3-7 Lovgivningens fragmentariske preg:

10 Lasse Simonsen Avhl § 3-1 (1)/kjl § 17 (1) ”som følgjer av avtala”: Kjøps- avtalen Opplysninger om ytelsen Salgsoppgaven Takstrapporten Annonsen Muntlige utsagn Avhl § 3-8/kjl § 18

11 Lasse Simonsen Innvirkning (egnet til å virke kjøpsmotiverende) Opplysninger om gjenstanden Innvirkningsbegrensningen: ? Spørsmål om konkret innvirkning - Selgers bevisbyrde - Helt konkrete opplysninger Objektiv norm (generelt anses motiverende) Opplysninger som ikke er egnet til å virke inn på avtalen

12 Lasse Simonsen Kjøp Ikke-kjøp (innvirkning) Hvis riktige opplysninger Innvirkningskriteriet Rt 2003 side 612 Arealsviktdommen: Kjøper Egnet til å virke kjøpsmotiverende

13 Lasse Simonsen Debitor Opplysningsplikten : Svakhet Innsikt (”måtte kjenne til”) Det subjektive elementet Det objektive elementet

14 Lasse Simonsen ”Kunnskap” ”As is”-klausuler Kreditors undersøkelsesplikt Kreditors reklamasjonsplikt En robust mangelregel:

15 Lasse Simonsen Graden av forventninger Caveat emptor-regelen Den objektive norm - ”berettiget forventninger” Selgers objektive risikoområde Kjøpers objektive risikoområde Alt 2 Alt 1 Debitors ”kunnskap” ? En strengere subjektiv norm?

16 Lasse Simonsen Kreditors formål – kjl § 17 (2) (b): Formålet Kreditor Debitor (sakkyndig) ”Kunnskap”

17 Lasse Simonsen Kreditor Kreditors undersøkelsesplikt: Svakhet Kreditors mulige innsikt i svakheten - Generelt: Måtte kjenne til - Oppfordret/faktisk gjennomført: Burde - Selgers opplysningsplikt - Liten grunn for kreditor til å undersøke Unntak

18 Lasse Simonsen D DmDm K Identifikasjon på debitorsiden: Avtale (2) Kunnskap (1) Opplysninger

19 Lasse Simonsen Retts- subjekt § 3-7 Kunnskap § 3-8 Opplysninger Hvis kunnskap eller handling er relevant? Identifikasjonsspørsmålet:

20 Lasse Simonsen På vegne av debitor: D Dm K Handle på vegne av debitor

21 Avtale Takstmann – kunnskap (måtte kjenne til) Ikke-kunnskap Rt 2001 side 369 Takstmannsdommen (Selgers identifikasjon med takstmannens ”kunnskap”) S S K K Takst- rapport ? Lasse Simonsen Ingen opplysninger

22 Lasse Simonsen D KmKm K Identifikasjon på kreditorsiden: Avtale Kunnskap Manglende undersøkelse

23 Lasse Simonsen Generelle forbehold Spesifiserte forbehold Forbehold Rt 1987.1486 Kapellveien 35 Rt 2002.1425 Bukkebodommen

24 Lasse Simonsen Graden av debitors risiko Bakgrunnsretten § 3-9 ”Vesentleg ringare stand” Preseptorisk beskyttelse av forb.kreditor Deklaratorisk beskyttelse av forbr.kreditor Caveat emptor-prinsippet Avtl § 36/tolking/etc Preseptorisk beskyttelse av kreditor Avtalefrihet (næring)


Laste ned ppt "Lasse Simonsen 1 Mangelbegrepet. Lasse Simonsen DK Y P P Terminologi: PengekreditorPengedebitor RealkreditorRealdebitor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google