Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Endringene i plan- og bygningsloven Politisk rådgiver Roger Iversen Kommunal- og regionaldepartementet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Endringene i plan- og bygningsloven Politisk rådgiver Roger Iversen Kommunal- og regionaldepartementet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Endringene i plan- og bygningsloven Politisk rådgiver Roger Iversen Kommunal- og regionaldepartementet

2 Hvorfor endringer? Bakgrunn i dokument 8 forslag i Stortinget fra Høyre Den ”nye” plan- og bygningslovgivningen som trådte i kraft i 97 fungerte ikke etter intensjonene Lov- og forenklingsarbeid: en viktig del av regjeringens moderniseringsarbeid Behov for et lettere tilgjengelig regelverk Redusere behandlingstiden i byggesaker Fordyrende for utbygger og kjøper Dårlig samsvar mellom tilbud og etterspørsel av nye boliger

3 Endringene i plan- og bygningsloven Nye regler fra 1. juli 2003 – alle regler gjelder med en gang, bortsett fra reduksjon av byggesaksgebyr Bygningspolitikk – 2 kjerneområder, i hovedsak omforent Erfaringer fra byggesaksreformen – stor oppmerksomhet rundt dokumentasjonskravene, mindre fokus på ansvarsreglene Politisk diskusjon om kommunenes saksbehandling Lovforslag fra Stortinget ligger til grunn for endringene

4 Endringene i plan- og bygningsloven En del tidligere justeringer i forskriftsverket Vekt på praksis, standardisering og elektronisk saksbehandling Lovarbeid: Større revisjon på gang, Planlovutvalget har levert 2 utredninger Bygningslovutvalgets første utredning kommer 20. oktober, med bl a utbyggingsavtaler Kraftig forenkling av godkjenningskatalogen

5 Endringene i plan- og bygningsloven Tidsfrister Hovedregel: 12 uker for byggesaker – rammetillatelse Sanksjon for fristoverskridelse – reduksjon av gebyr Mulighet for forlengelse ved avtale eller andre forhold Måling av frist – basert på ”fullstendig” søknad 3 uker for igangsettingstillatelse – ingen sanksjon

6 Endringene i plan- og bygningsloven Tidsfrister forts. Ny frist på 3 uker for enkle tiltak – sanksjon ved fristoverskridelse, som før 2 uker for avholdelse av forhåndskonferanse – basert på standardiserte opplysninger 4 uker for andre myndigheter – sanksjoner: skille mellom vedtak og uttalelser

7 Endringene i plan- og bygningsloven Tidsfrister forts. 1 uke for midlertidig brukstillatelse og 2 uker for ferdigattest Sanksjon ved brukstillatelse – tillatelse anses gitt Ingen sanksjoner ved ferdigattest Forholdet mellom midlertidig brukstillatelse og ferdigattest – kommunens rolle

8 Endringene i plan- og bygningsloven Tidsfrister i klagesaker Ingen generell frist for klagesaker 6 uker for kommunenes oversendelse av klagesaker Betydning for kommunenes delegasjonsreglement 6 uker for behandling av klagesaker der det er gitt utsettende virkning

9 Endringene i plan- og bygningsloven Tidsfrister i plansaker 12 uker for planutvalgets førstegangsbehandling av private reguleringsforslag Rapporteringsplikt til planutvalget dersom den etterfølgende behandling tar mer enn 24 uker 12 uker for kommunestyrets annen gangs behandling Det skal settes frist for innsigelse

10 Endringene i plan- og bygningsloven Søknader og melding Ikke nødvendig med positivt nabosamtykke for ”enkle tiltak” Mer standardisert dokumentasjon Utvidelse av meldingsordningen Flere unntak fra saksbehandlingen

11 Endringene i plan- og bygningsloven Ansvar og kontroll Oppheving av funksjonen ”ansvarlig samordner” Nye oppgaver til ansvarlig søker ”postkassefunksjon” – mottaker av naboprotester redegjørelse for kommunen for hvordan naboprotester er behandlet avklaring med andre myndigheter Innskjerping av sentral godkjenning Ikke særskilt klage på lokal godkjenning Ansvar for utstikking

12 Endringene i plan- og bygningsloven Ansvar og kontroll Kontrollplan begrenses til å vise overensstemmelse med foretakssystem Ikke kommunal godkjenning av kontrollplan Kommunen kan kreve endringer i kontrollplan og kontrollform Særskilt kontrollplan for viktige og kritiske kontrollområder Ikke obligatorisk ansvarsoppgave

13 Endringene i plan- og bygningsloven Andre endringsforslag Varigheten av dispensasjoner Arealbegrep og måleregler Straffansvar ved uriktige opplysninger Forholdet til ny tomtefestelov Presiseringer og redigeringsmessige endringer


Laste ned ppt "Endringene i plan- og bygningsloven Politisk rådgiver Roger Iversen Kommunal- og regionaldepartementet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google