Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ved seniorrådgiver Børre Stolp, KS

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ved seniorrådgiver Børre Stolp, KS"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ved seniorrådgiver Børre Stolp, KS
Kort om historikken til inntektssystemet Ved seniorrådgiver Børre Stolp, KS

2 Inntektssystemet Fra la Stortinget om finansieringen av kommunesektoren – fra i hovedsak øremerkede tilskudd (med skatteutjevningsfond) til rammefinansiering Ca 50 driftstilskudd ble lagt inn i IS (også forslag om barnehager inn, men ikke innlagt) En lang prosess fra 1946 Skatteutjevningskomiteen, funksjonskomiteen fra 1965 til Hovedkomiteen for reformen i Lokalforvaltningen på 70-tallet som avga to NOU-er i 1979 (fylkeskommunene) og 1982 (kommunene) Formålet med omleggingen var i 1986: å gi større handlingsfrihet til kommuner og fylkeskommuner gi kommuner og fylkeskommuner bedre oversikt over sine inntektsforhold for dermed å bedre egen styring og planlegging oppnå rasjonaliseringsgevinst i kommunesektoren og på statlig plan en mer rettferdig fordeling av tilskudd

3 Inntektssystemet Etter flere justeringer av systemet på begynnelsen av 90-tallet, kom den første store revisjonen av ordningen i 1996 med forslaget fra Rattsøutvalget. Her var også kommunesektoren representert med 2 representanter. KS nedsatte et eget politisk utvalg Carlsen-utvalget som følge arbeidet og avga forslag til styret i KS. Det er fortsatt i all hovedsak det systemet som ble vedtatt av Stortinget fra som vi fortsatt har, selv om flere elementer har kommet til: PU inn i ordningen fra 1998 Løpende inntektsutjevning (bort med selskapsskatt Omlegging av skoledelen (Flæteutvalget med sone og nabo) Endret inntektsutjevning og gjeninnføring av selskapsskatt.

4 Inntektssystemet Så kom Borgeutvalget med sitt forslag i NOU 2005:18
(4 kommunerepresentanter med i utvalget. Alle elementene herfra bortsett fra utgiftsutjevningen ble tatt opp av Sørheimutvalget (politisk sammensatt) Stortingsbehandling med omlegging fra Nytt distriktstilskudd for Sør-Norge Omlegging med senket skatteandel, opptrappet inntektsutjevning og fjerning av selskapsskatt Ny overgangsordning INGAR samt bruk av folketall per 1.7 i året før beregningsåret Derfor ventet vi alle med stor spenning på det varslede forslaget til en ny kostnadsnøkkel inkl barnehager nesten 14 år etter forrige hovedrevisjon!

5 Borge-utvalgets forslag til ny kostnadsnøkkel for kommunene for Norge (lagt frem i 2005)
Regjeringen sier i Kommuneproposisjonen at utgiftsutjevningen skal tas opp til en bred vurdering når barnehagesektoren skal innlemmes i inntektssystemet i 2011.


Laste ned ppt "Ved seniorrådgiver Børre Stolp, KS"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google