Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stortingsmelding 47 Samhandlingsreformen. KS Midt-Norge Presentason | 2009 DET ER BÅDE TVERRPOLITISK OG TVERRFAGLIG ENIGHET OM AT DET VIL VÆRE BEHOV FOR.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stortingsmelding 47 Samhandlingsreformen. KS Midt-Norge Presentason | 2009 DET ER BÅDE TVERRPOLITISK OG TVERRFAGLIG ENIGHET OM AT DET VIL VÆRE BEHOV FOR."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stortingsmelding 47 Samhandlingsreformen

2 KS Midt-Norge Presentason | 2009 DET ER BÅDE TVERRPOLITISK OG TVERRFAGLIG ENIGHET OM AT DET VIL VÆRE BEHOV FOR STYRKET SAMHANDLING MELLOM KOMMUNER OG MELLOM KOMMUNER OG SPESIALISTHELSETJENESTEN FOR Å MESTRE UTFORDRINGENE I HELSETJENESTEN

3 KS Midt-Norge Presentason | 2009 NASJONEN MÅ ENDRE STRATEGI FRA BEHANDLING TIL FOREBYGGING

4 KS Midt-Norge Presentason | 2009 KS SØR-TRØNDELAG HAR TATT GREP FOR Å BISTÅ KOMMUNENE FOR Å FÅ ETABLERT GRUNNLAGET FOR DET FORPLIKTENDE INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET KOMMUNENE SKAL VÆRE ”GRUPPERT” FØR SOMMEREN 2010 INNEN 31.12.11 SKAL DE ENDELIGE INTERKOMMUNALE STRUKTURENE VÆRE PÅ PLASS

5 KS Midt-Norge Presentason | 2009 EGEN FYLKESGRUPPE ETABLERT FOR Å KOORDINERE ARBEIDET MED  INFORMASJON TIL POLITISK NIVÅ OG ADMINISTRATIV LEDELSE FOR Å SIKRE FRAMDRIFT MED GRUPEPRINGEN AV KOMMUNER  SAMLE INN KOMMUNENES SYNSPUNKTER VEDRØRENDE MULIGHETER OG UTFORDRINGER SOM LIGGER I REFORMEN SLIK DEN FRAMGÅR AV MELDINGEN  MELDES OPP TIL KS SENTRALT, TIL FYLKESMANNEN OG TIL DEP.  INITIERE OG FINANSIERE ET KORPS MED VEILEDERE

6 KS Midt-Norge Presentason | 2009 FRA AUGUST 2010 FRAM MOT 31.12.11  KOMMUNEGRUPPENE I DRØFTING MED HF FOR Å FINNE DE KONKRETE TILTAKENE, TJENESTENE, KOMPETANSEOVERFØRING ETC.  STORTINGETS BEHANDLING VÅREN 2010 SAMT DEPARTEMENTETS ARBEID MED DE JURIDISKE, FAGLIGE OG FINANSIELLE UTFORDRINGENE, VIL LEGGE KLARERE FØRINGER

7 KS Midt-Norge Presentason | 2009  SAMKOMMUNER OG VERTSKOMMUNER KAN BLI DEN STRUKTURELLE ARENAEN FOR DET FORPLIKTENDE INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET  DE FLESTE KOMMUNENE ER FOR SMÅ TIL Å VÆRE TROVERDIGE OG ROBUSTE NOK TIL Å TA OVER OPPGAVER FRA SPESIALISTHELSETJENESTEN  DMS, ”FORSTERKA SYKEHJEM”, SYKESTUER, DPS, LMS KAN VÆRE NOEN AV DE KONSTRUKSJONENE SOM VIL VOKSE FRAM, MEN DET KAN OGSÅ BLI ANDRE ”FUNKSJONER”.

8 KS Midt-Norge Presentason | 2009 HVA SÅ MED SYKEHJEMMENE RUNDT OM I ALLE LANDETS PRIMÆRKOMMUNER? HVILKEN FUNKSJON SKAL DETTE HA? KVAASE MODELL 1?

9 KS Midt-Norge Presentason | 2009 1.HVILKE SPØRSMÅL ER VIKTIG Å LØFTE FRAM MOT KS SENTRALT OG DEPARTEMENTET, SOM GRUNNLAG FOR VIDERE ARBEID LOKALT OG NASJONALT? 2.HVORDAN KAN KOMMUNENE TA TAK I FOREBYGGINGSSTRATEGIEN I MELDINGEN? KONKRETE FORSLAG! 3.HVA TRENGS AV FAGLIG, PROSESSUELL OG POLITISK DRAHJELP I ENKELTKOMMUNEN OG I KOMMUNEGRUPPEN FOR Å VÆRE BEST MULIG FORBEREDT I MØTE MED HELSEFORETAKENE?

10 KS Midt-Norge Presentason | 2009

11 KS Midt-Norge Presentason | 2009 STUDIETUR 2010? 1.Lean og velferdsteknologi 2.Lean 3.Lean og kvalitetsstyring 4.Lean og aktivitet med frivillighet

12 KS Midt-Norge Presentason | 2009


Laste ned ppt "Stortingsmelding 47 Samhandlingsreformen. KS Midt-Norge Presentason | 2009 DET ER BÅDE TVERRPOLITISK OG TVERRFAGLIG ENIGHET OM AT DET VIL VÆRE BEHOV FOR."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google