Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dette velger Distrikt 2275 å satse på. Visjon Service Above Self Det betyr at vi skal tjene andre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dette velger Distrikt 2275 å satse på. Visjon Service Above Self Det betyr at vi skal tjene andre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dette velger Distrikt 2275 å satse på

2 Visjon Service Above Self Det betyr at vi skal tjene andre

3 Noe bakgrunnsstoff Fra RI og fra D 2275

4 RI´s strategiplan

5 RI´s mål 2012 - 2013 Støtte og Styrke klubbene ved å: oppmuntre til innovasjon og fleksibilitet oppmuntre klubbene til å arbeide med flere samfunnsprosjekter arbeid for mangfold i medlemsmassen forbedre arbeidet med medlemskapsarbeidet. utvikling av lederne start nye dynamiske klubber. oppmuntre til planlegging på distriktsnivå og på klubbnivå.

6 RI´s mål Ha fokus på og øke den humanitære innsatsen ved å: arbeide for utryddelse av polio. intensivere arbeidet for en bærekraftig virksomhet fokusert på: Arbeide med ”New generations” programmer. Arbeide med de seks fokusområdene for Future Vision Plan. øke samarbeidet med andre organisasjoner. utvikle solide prosjekter både lokalt og internasjonalt.

7 RI´s mål Utvikle folks forestilling og forståelse om Rotary – Forbedret omdømme ved å: gjøre som vi sier publisér aktiv tjeneste markedsføre kjerneverdiene. legge vekt på yrkestjenesten oppmuntre klubbene til å markedsføre nettverksmulighetene og kjerneaktivitetene i Rotary.

8 Distrikt 2275´s mål for 2012 - 2013

9 Hovedmål 1: Fornyelse Fornyelse skjer gjennom Anbefale endring av møtetid Nærmere analyse av frafallet til yngre medlemmer Utvidet bruk av sosiale media. Avklar forventninger til nye medlemmer Styrking av lederaspektet Sette fokus på medlemmene, utfordre dem. Styrke det indre liv i klubben. Ha det moro sammen. Gjennomsnittsalderen skal ned

10 Hovedmål 2: Forbedret omdømme Forbedret omdømme skjer gjennom Oppdatert hjemmeside i alle klubber Minst tre samfunnsprosjekter i alle klubber Informer lokalmiljøet om arbeidet Gjør som vi sier. Skape miljø for å invitere gjester. Skape miljø for å involvere familie og kjente. Samarbeide med andre organisasjoner.

11 Hovedmål 3: Forenkling Forenkling skjer gjennom Kort veg fra beslutning til handling Valg av innkommende presidenter og sekretærer til rett tid. Organisere alle klubber på en hensiktsmessig måte. Vite hvem som har ansvar for hva. Synliggjør noen få konkrete mål – dette vil vi satse på.

12 Måltall for 2012-2013 Antall medlemmer: Medlemstallet skal stabiliseres gjennom nye unge medlemmer. Minst 25 % kvinner. Ungdomsutveksling: 10 studenter inn og 10 studenter ut. RYLA: 2 seminarer – ett i Midt-Norge og ett i Nord-Norge GSE: Ett team inn og ett team ut. Handicamp: Det finansieres for 3 deltagere neste gang sommeren 2014. Roundtrips: Vi tar inn grupper hvert år. Vi ønsker å sende ut minimum 4 deltagere hvert år. Rotary Foundation: NOK 300 pr. medlem Alle klubber skal ha webside. Alle klubber skal være nevnt i media minst 4 ganger.

13 CLP - klubbplan Det er i klubbene ”Rotary lever”. Planleggingen er viktigere enn planen. Når arbeid skal gjøres, må det organisering til. Det kan være smart å konsentrere seg om det vi har påvirkningsmuligheter på. Sett noen få, enkle og realistiske mål. Men samtidig litt å strekke seg etter. Evaluér underveis og ved årets slutt. Tas inn i plan

14 Det går mot lysere tider


Laste ned ppt "Dette velger Distrikt 2275 å satse på. Visjon Service Above Self Det betyr at vi skal tjene andre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google