Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan gjøre kommunereformprosessen faktabasert? Torodd Hauger Østfold analyse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan gjøre kommunereformprosessen faktabasert? Torodd Hauger Østfold analyse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan gjøre kommunereformprosessen faktabasert? Torodd Hauger Østfold analyse

2 Identitet områdetilhørighet /-tilknytning Har endret seg mye – økt mobilitet Vi flytter oftere og lengere enn før Vi jobber i stadig større grad utenfor bokommunen Vi handler mer utenfor egen bokommune Stadig flere studerer og bor flere år universitets- og høyskolebyer Vi blir stadig mer urbane i vår livsstil. Nærmeste by er viktigere enn før.

3 Flytting mellom Moss og Rygge (siste 10 år) Flytting siste 10 år Moss til Rygge: 4.261 personer Rygge til Moss: 3.870 personer Dvs. ca. 18 % av befolkningen i Moss og Rygge har flyttet over kommunegrensa i løpet av siste 10 år

4 Arbeidspendling mellom Moss og Rygge (2013) Fra Moss til Rygge: 1587 personer (10 % av de yrkesaktive) Fra Rygge til Moss: 7323 personer (29 % av de yrkesaktive)

5 Et «arbeidshefte» vil bli utarbeidet av fylkesmannen Hvordan gjennomføre prosessen (organisering, høringer, politiske behandlinger)? Hvordan beskrive kommunens status / situasjon for de ulike roller / oppgaver (tjenesteyter, myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokratisk arena)? – «sterke og svake sider» – veilederen vil inneholde relevant statistikk og metode Er kommunen robust nok til å fylle rollene og yte de tjenester som innbyggerne har krav på i fremtiden? Hvilke kommuner vil det eventuelt være mest fordelaktig å bli en del av? Hvilke av kommunens roller / oppgaver vil bli svekket eller styrket ved å inngå i en ny, større kommune? Modellbruk og hvordan strukturere resultatene

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Hvilke kommuner er aktuelle å se nærmere på som ”partner” Hva er de sterke og svake sidene til disse? Hvordan vil en eventuelle sammenslåing slå ut på inntektssiden? Hvilke kommunale oppgaver vil svekkes / styrkes ved sammenslåing

15 http://www.nykommune.no/

16 KS beregningsmodell

17 Vi håper arbeidsheftet vil bidra til: Ensartet prosess Strukturert arbeidsform Ensartet måte å presentere kommunenes sterke og svake sider på Lettere for kommunene å orientere seg i forhold til andre kommuners situasjon Gjensidig innsyn i hvordan man ser på eventuelle sammenslåinger – og hvordan det vil påvirke kommunens fire roller og de oppgavene kommunene skal løse

18

19

20

21


Laste ned ppt "Hvordan gjøre kommunereformprosessen faktabasert? Torodd Hauger Østfold analyse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google