Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1.9.2014 Aktuelle eksempler søknadsomgangen pr. 31.7.2014 1 Produksjonstilskudd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1.9.2014 Aktuelle eksempler søknadsomgangen pr. 31.7.2014 1 Produksjonstilskudd."— Utskrift av presentasjonen:

1 1.9.2014 Aktuelle eksempler søknadsomgangen pr. 31.7.2014 1 Produksjonstilskudd

2 Hvordan håndtere grasdekte vannveier og vegetasjonssoner i PT-søknader? o PT-regelverk o Det er tilstanden på registreringsdatoen 31. juli som skal oppgis i søknaden o Dersom et grovfôrareal skal være tilskuddsberettiget, skal det slås eller beites o Tilskudd til grovfôrareal blir beregnet på bakgrunn av dyretall og salg av grovfôr o FMLAs forslag til praktisk løsning o Begrunnelse: o Miljøhensyn som i utgangspunktet medfører ulempe for bonden o Å følge regelverket slavisk vil medføre mye ekstra papirarbeid o RMP som gulrot i en hånd og PT-pisken i den andre… o Løsning: Det søkes for hovedveksten på hele jordet, inkludert grasarealet 1.9.2014 Produksjonstilskudd 2

3 Grunneier søker om beitearealer, har ikke dyr o Beites av andres dyr dyreeier skal søke om arealet o Jordleieavtale, evt. salg av tjenester i tillegg o NB! Endring av søknader o Hester i pensjongrunneier kan søke om arealet og dyrene o Skriftlig avtale skal legges ved søknaden o Søker må føre opp både dyr og areal o Dyr anskaffes etter søknadsfrist maskinelt avslag o Manuell utbetaling hvis dokumentasjon fremlegges innen 1.4.2015 o Skjønnsmessig beregning av arealbehov 1.9.2014 Produksjonstilskudd 3

4 Frukt, bær og grønnsaker – samarbeid og fjerning av tilskuddsbegrensninger Case: 3 eiendommer 3 driftsansvarlige ENK AS ENK Søknader t.o.m. 2013 ENK X ENK Søknader 2014 ENKENK ENK Søknader 2015 ENK AS ENK 1.9.2014 Produksjonstilskudd 4 A B C

5 Praktiske småting o AS – nye søkere o Flere søkere med tilknytning til samme landbrukseiendom o Andre problemstillinger? o Registrering og arkivering av søknader 1.9.2014 Produksjonstilskudd 5

6 Kontroll o Risikobasert o Hjemmel for kontroll o Kontrollskjema i WESPA o Husk signatur fra søker o Arkivering o Forslag til sjekkliste o Innspill? 1.9.2014 Produksjonstilskudd 6


Laste ned ppt "1.9.2014 Aktuelle eksempler søknadsomgangen pr. 31.7.2014 1 Produksjonstilskudd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google