Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Samfunnet har godt av at alle stemmer taler” Marit Aune, regissør Kjønn, produksjon og representasjon Forelesning 7. mars 2007 Karoline A. Ihlebæk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Samfunnet har godt av at alle stemmer taler” Marit Aune, regissør Kjønn, produksjon og representasjon Forelesning 7. mars 2007 Karoline A. Ihlebæk."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Samfunnet har godt av at alle stemmer taler” Marit Aune, regissør Kjønn, produksjon og representasjon Forelesning 7. mars 2007 Karoline A. Ihlebæk

2 Kjønn og produksjon Historisk mannsdominert bransje Historisk mannsdominert bransje Flere kvinner som jobber i mediene i dag Flere kvinner som jobber i mediene i dag Fortsatt store forskjeller når det gjelder hva slags type posisjoner menn/kvinner har Fortsatt store forskjeller når det gjelder hva slags type posisjoner menn/kvinner har

3 Kjønnsfordeling i mediene Makronivå: finans og investering Makronivå: finans og investering Mesonivå: produksjonsforhold Mesonivå: produksjonsforhold Micronivå: medieinnhold Micronivå: medieinnhold

4 Eierskapstrukturer Hvem eier mediene? Hvem eier mediene? Eierskapskonsentrasjon. Eierskapskonsentrasjon. Dominert av få store mannlige eiere og menn i maktposisjoner. Dominert av få store mannlige eiere og menn i maktposisjoner. Hva slags konsekvens har dette? Hva slags konsekvens har dette?

5 Studier viser Flere kvinner som blir journalister. Flere kvinner som blir journalister. Kvinner er sterkt underrepresenterte i maktposisjoner. Kvinner er sterkt underrepresenterte i maktposisjoner. Dette er likt på et internasjonalt basis. Dette er likt på et internasjonalt basis. Dette gjelder også i Norge. Dette gjelder også i Norge.

6 Norske medier Under 20 % av norske medieledere er kvinner. Undersøkelse av Jahr (2006) viser at: kvinnelige ledere synes mediene er preget av gammelmannskultur. kvinnelige ledere synes mediene er preget av gammelmannskultur. Tror ikke eiere eller redaktører gjør nok for å få tak i kvinnelige redaktører Tror ikke eiere eller redaktører gjør nok for å få tak i kvinnelige redaktører Tror redaktører ikke utvikler kvinnelige ledertalenter. Tror redaktører ikke utvikler kvinnelige ledertalenter.

7 Kvinnelige journalister “Den absolutt største endringen er kvinnenes inntog i norsk journalistikk. Da jeg var i NTB i 50- årene var det én kvinnelig journalist, Thora Diseth. Hun ble selvfølgelig satt på den verste drittjobben, nemlig å ta imot korrespondentmeldinger. Sånn var det over alt. Hvis det fantes kvinner, så satt de og redigerte kakeoppskrifter eller dekket 50-års jubiléet i Sanitetsforeningen, sier Olsen (Journalisten nr. 17., 24. oktober 1997).” “Den absolutt største endringen er kvinnenes inntog i norsk journalistikk. Da jeg var i NTB i 50- årene var det én kvinnelig journalist, Thora Diseth. Hun ble selvfølgelig satt på den verste drittjobben, nemlig å ta imot korrespondentmeldinger. Sånn var det over alt. Hvis det fantes kvinner, så satt de og redigerte kakeoppskrifter eller dekket 50-års jubiléet i Sanitetsforeningen, sier Olsen (Journalisten nr. 17., 24. oktober 1997).”

8 Stillingsannonse 1959 ”Redaksjonen X trenger en assistent/lærling. Vedk. må også være villig til å ta noe enklere husarbeid, og jobben passer vel derfor best for en pike, bør helst kunne bo hjemme. Det blir ikke full stilling, og bladet kan ikke by på stor lønn, men lærerikt og spennende arbeid” (Dagspressen 1959)

9 Stillingsannonse 1965 ”…en erfaren journalist, med interesse og anlegg for husmor- og kvinnestoff” Morgenposten 1965

10 Utfordringer Dårlige lønninger for samme arbeid Dårlige lønninger for samme arbeid Seksuell trakassering Seksuell trakassering Mindre prestisjefylte posisjoner Mindre prestisjefylte posisjoner Dobbeltarbeidende Dobbeltarbeidende Beholde sin kvinnelighet Beholde sin kvinnelighet Macho-kultur i redaksjonene Macho-kultur i redaksjonene Redaksjoner som plattformer for makt Redaksjoner som plattformer for makt

11 Lønnsforskjeller Kvinner tjener generelt dårligere enn menn. Høyere utdannelse, mindre erfaring. Mannlige journalister tjener i snitt 27.000 kroner mer enn sine kvinnelige kolleger.

12 Lønnsforskjeller ”Vi sliter med å oppnå likelønn, det har vi jobbet med i mange år, det ser ut som om det er forferdelig vanskelig å avdekke forskjeller lokalt. Vi kan bare peke på forskjeller sentralt, og da ser vi at menn gjennomgående tjener mer enn kvinner. Hvis du spør folk om de synes det er akseptabelt at kvinner tjener dårligere enn menn svarer alle nei. Likevel ser vi at det er store forskjeller” Bente Sabel i Norsk Journalistlag ”Vi sliter med å oppnå likelønn, det har vi jobbet med i mange år, det ser ut som om det er forferdelig vanskelig å avdekke forskjeller lokalt. Vi kan bare peke på forskjeller sentralt, og da ser vi at menn gjennomgående tjener mer enn kvinner. Hvis du spør folk om de synes det er akseptabelt at kvinner tjener dårligere enn menn svarer alle nei. Likevel ser vi at det er store forskjeller” Bente Sabel i Norsk Journalistlag

13 Trakassering på jobb Flere kvinner opplever trakassering på jobb. Van Zoonen: mange journalister får kommentarer på hvordan de ser ut og opplever seksuell trakassering. Hvis du godtar det mister du respekt som journalist. Hvis du motsetter deg det blir du sett på som en mindreverdig kvinne, en bitch, en feminist. Dobbeltkrav: gode journalister/ fullverdige kvinner.

14 Prestisjefylte posisjoner Harde nyheter (politikk, utenriks, finans) versus myke nyheter (forbruker, feature, personlige). Harde nyheter (politikk, utenriks, finans) versus myke nyheter (forbruker, feature, personlige). Van Zoonen (1998): kvinnelige journalister jobber med områder som kan sees i forlengelse av deres lærte roller som omsorgspersoner. Van Zoonen (1998): kvinnelige journalister jobber med områder som kan sees i forlengelse av deres lærte roller som omsorgspersoner. Blir sett på som mindre prestisjefylte områder. Blir sett på som mindre prestisjefylte områder.

15 Dobbeltarbeidende Fortsatt mer ansvarlig i hjemmet. Fortsatt mer ansvarlig i hjemmet. Journalistyrke tar hele dagen, en livsstil. Journalistyrke tar hele dagen, en livsstil. Nyheter som featurereportasjer er ofte lettere å kombinere med hjemmearbeid. Nyheter som featurereportasjer er ofte lettere å kombinere med hjemmearbeid.

16 Machoredaksjoner: Mannsnormer som nøytrale Mannen er nøytral, kvinnen er kvinne Mannen er nøytral, kvinnen er kvinne Kvinnelige og mannlige journalister adopterer maskuline arbeidsmetoder og normer Kvinnelige og mannlige journalister adopterer maskuline arbeidsmetoder og normer Påvirker bruk av språk og kilder Påvirker bruk av språk og kilder

17 Nøytral maskulinitet Kvinnen må forholde seg til kjønn, mannen er kjønnsløs, dvs. normen. Kvinnen må forholde seg til kjønn, mannen er kjønnsløs, dvs. normen. Eksempler fra språk: bruk av ”han” som fellesnevner, mannen i gata, damefotball, en kvinnelig president, en kvinnelig forsker, beskrivelser av kvinner som kone, elsker, etc Eksempler fra språk: bruk av ”han” som fellesnevner, mannen i gata, damefotball, en kvinnelig president, en kvinnelig forsker, beskrivelser av kvinner som kone, elsker, etc

18 Som kilder Jungelord: Kildene gir seg selv! Et mindretall av kilder er kvinner. Slappe journalister eller beskjedne kvinner?

19 Objektivitet Journalistisk ideal. Journalistisk ideal. Opplysningstidens søken etter sannhet. Opplysningstidens søken etter sannhet. Dualisme: det maskuline (rasjonalitet, objektiv) versus det feminine (irrasjonalitet, subjektiv). Dualisme: det maskuline (rasjonalitet, objektiv) versus det feminine (irrasjonalitet, subjektiv). Mannens sannhet som den riktige, den logiske. Mannens sannhet som den riktige, den logiske. Maktkamp for definisjon. Maktkamp for definisjon.

20 Feministisk kritikk av objektivitet Nøytral: objektivitet som ideal - forandre maskulin konnotasjon. Nøytral: objektivitet som ideal - forandre maskulin konnotasjon. Balansert: kjønnsbasert forståelse av objektivitet – må utjevne forskjeller i redaksjoner. Balansert: kjønnsbasert forståelse av objektivitet – må utjevne forskjeller i redaksjoner. Mot: objektivitet kan aldri skilles fra ideologiske (og kjønnsbaserte) normer. Den som har makt kan definere hva som er sannhet. Mot: objektivitet kan aldri skilles fra ideologiske (og kjønnsbaserte) normer. Den som har makt kan definere hva som er sannhet.

21 Andre nyhetskriterier Makt Makt Sensasjon Sensasjon Vold Vold Konflikt Konflikt Det usedvanlige Det usedvanlige

22 Oppgave Vil en økning av kvinnelige journalister, redaktører og andre maktposisjoner øke likestilling? Vil en økning av kvinnelige journalister, redaktører og andre maktposisjoner øke likestilling? Van Zoonen (1994): ikke nødvendigvis - både kvinner og menn sosialiseres til den maskuline normen i redaksjonene. Van Zoonen (1994): ikke nødvendigvis - både kvinner og menn sosialiseres til den maskuline normen i redaksjonene. Eide (2000): forskning viser at kvinnelige journalister er mer opptatt av å fremme likestilling. Eide (2000): forskning viser at kvinnelige journalister er mer opptatt av å fremme likestilling.

23 Oppgave Hva synes du om representasjon av kjønn i mediene i dag? Hva synes du om representasjon av kjønn i mediene i dag? Er det forskjeller i de ulike mediene? Er det forskjeller i de ulike mediene?

24 Representasjon Stereotypiske framstillinger; ”standardized mental pictures” (Allan 2004:132). Stereotypiske framstillinger; ”standardized mental pictures” (Allan 2004:132). Gjenstand for mye feministisk forskning. Gjenstand for mye feministisk forskning. Stereotypiske framstillinger gjenspeiler og påvirker vår identitet. Stereotypiske framstillinger gjenspeiler og påvirker vår identitet.

25 Representasjon av kjønn i mediene (van Zoonen 1994) Underrepresentasjon Underrepresentasjon Familiesammenheng Familiesammenheng Lavstatusyrker Lavstatusyrker Lite autoritet Lite autoritet Lite makt Lite makt I relasjon til andre I relasjon til andre Passiv Passiv Emosjonell Emosjonell Avhengig Avhengig Underkastet Underkastet Ubesluttsom Ubesluttsom Overrepresentasjon Jobbsammenheng Høystatusposisjoner Autoritet Makt Individuell Aktiv Rasjonell Uavhengig Motstandsdyktig Besluttsom

26 Representasjon av kvinner Eide: som offer, babe og makt. Sexifisering. Som mødre og koner. Må legge ut om privatliv.

27 Representasjon av menn Beynon (2004): 1980-tallets økonomiske og kommersielle krefter forandret mannsrollen. Beynon (2004): 1980-tallets økonomiske og kommersielle krefter forandret mannsrollen. Søken etter den nye mannen. Hvem er han? Søken etter den nye mannen. Hvem er han? Basert på studier av Chapman (1988), Mort (1996) og Edwards (1997). Basert på studier av Chapman (1988), Mort (1996) og Edwards (1997).

28 Mannen som omsorgsperson Respons til feminismen. Respons til feminismen. Bevisstgjøring av sin egen rolle. Bevisstgjøring av sin egen rolle. Støttet feminismen. Støttet feminismen. Skilte seg fra sine fedre. Skilte seg fra sine fedre. Avstand fra macho-kultur. Avstand fra macho-kultur. Ofte sammen med feminister. Ofte sammen med feminister. Kritisert for å være middelklasse, elitepreget, Vestlig stereotypisk bilde av menn. Kritisert for å være middelklasse, elitepreget, Vestlig stereotypisk bilde av menn.

29 1980 Kommersialisering av mann som sex- objekt. Kommersialisering av mann som sex- objekt. Selge selge selge! Selge selge selge! Nye klesbutikker for menn. Nye klesbutikker for menn. Ny representasjon av menn (reklame, tv) Ny representasjon av menn (reklame, tv) Magasiner rettet mot menn. Magasiner rettet mot menn. Homofile menn i fronten. Homofile menn i fronten.

30 1990 Reversering av mannsrollen Reversering av mannsrollen Nedtoning av 80-tallets seksualitet, fram kom den nye, tradisjonelle mannen. Nedtoning av 80-tallets seksualitet, fram kom den nye, tradisjonelle mannen. Magasinet Loaded - ideal: menn som ikke vil vokse opp. Magasinet Loaded - ideal: menn som ikke vil vokse opp. Musikk, fotball og damer… Musikk, fotball og damer…

31 Loaded, FHM

32 Kritikk Ny form for diskriminering Ny form for diskriminering Tilbake til gamle verdier Tilbake til gamle verdier Backlash for feminismen Backlash for feminismen Gauntlett uenig: viser heller at menn er nervøse angående sin rolle. Gauntlett uenig: viser heller at menn er nervøse angående sin rolle. Beynon: ikke lengre én rolle. Det eneste de har felles er at de ikke er som sin far. Beynon: ikke lengre én rolle. Det eneste de har felles er at de ikke er som sin far.

33 Oppgave Hva kan gjøres for å utlikne forskjellene i mediene i dag? Hva kan gjøres for å utlikne forskjellene i mediene i dag?


Laste ned ppt "”Samfunnet har godt av at alle stemmer taler” Marit Aune, regissør Kjønn, produksjon og representasjon Forelesning 7. mars 2007 Karoline A. Ihlebæk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google