Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Februar 2000 1 FS - Felles Studentsystem Et utviklingsprosjekt for de norske universitet og høgskoler fra 1993 til 1998.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Februar 2000 1 FS - Felles Studentsystem Et utviklingsprosjekt for de norske universitet og høgskoler fra 1993 til 1998."— Utskrift av presentasjonen:

1 Februar 2000 1 FS - Felles Studentsystem Et utviklingsprosjekt for de norske universitet og høgskoler fra 1993 til 1998

2 Februar 2000 2 (Opprinnelig et) Samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Trondheim –senere Norges Teknisk naturvitenskapelige universitet Universitetet i Tromsø Norges handelshøyskole Norges landbrukshøgskole

3 Februar 2000 3 Bakgrunn Flere universitet og vitenskapelige høgskoler planla å skifte ut sitt studieadministrative system på begynnelsen av 1990-tallet –systemene var ikke tilpasset virkeligheten lenger –flere oppgaver måtte rasjonaliseres –behov for bedre og mer utfyllende rapportering til departementet –foreldede plattformer/proprietære systemer Fellesprosjekt fordi –fordel å kunne rapportere data fra systemer med lik struktur –fordel med et system som inneholder nødvendige data både for drift og styring –billigere å utvikle /anskaffe system i fellesskap

4 Februar 2000 4 Oppdragsgiver Koordineringsutvalget –Direktører fra de fire universitetene, Norges handelshøyskole og Norges landbrukshøgskole

5 Februar 2000 5 Fra mandatet Prosjektet skal komme med anbefalinger som sikrer at institusjonene får et felles utviklet studieadministrativt system Enhetlige moduler Gode muligheter for lokale tilleggsmoduler Det skal foretas en sammenlignende vurdering av egenutvikling, videreutvikling av et eksisterende system og tilgjengelig av ferdige systemer på markedet. Mål: Operativt studentsystem som dekke alle universitetenes behov Produksjonsklart: ikke senere enn juni 1996

6 Februar 2000 6 Moduler i FS Opptak Eksamen Undervisning Hovedfag Semesterregistrering Studieplan/Studierett Studiekull/Permisjon Godkjenningssaker Betalingsmodul - del av økonomisystemet Doktorgradsmodul Utvekslingsstudenter Etterutdanning

7 Februar 2000 7 Organisering

8 Februar 2000 8 Størrelse og kompleksitet Ca 400 skjermbilder (klienten) Ca 350 rapporter/programmer (klienten) Klient –Ca 84MB kompilert –Ca 48 MB ikke-kompilert 620 programpakker i basen 205.000 kodelinjer i basen 1285 tabeller 1145 triggere som overholder forretningsregler

9 Februar 2000 9 Studentapplikasjon Egen applikasjon for semester (termin)- registrering, eksamensoppmelding og undervisningspåmelding for studentene Skal legges om til en WWW-applikasjon WWW-applikasjonen utvides med andre selvbetjeningstilbud til studentene –resultat av opptaksprosesser- hovedfag og undervisning –karakteropplysninger –bestilling av diverse utskrifter –mm

10 Februar 2000 10 Organisering Både utviklingsleder og prosjektleder fra USIT –Fordeler: »Enige om ansvarsfordeling »Det går mest på æren å få til både system og samarbeid med alle institusjonene –Ulemper »skille mellom leverandør og kunde ble uklart for noen høgskoler Tett samarbeide med utviklere fra andre universitet –Frikjøpte et årsverk fra de fire universitetene

11 Februar 2000 11 Status i dag FS er i dag organisert som et statlig samarbeidstiltak Universitetet i Oslo er vertsorganisasjon Alle universitet/høgskoler som bruker FS, er medeiere i produktet Det er et mål å videreføre det vi har av gode erfaringer fra utviklingsprosjektet, spesielt når det gjelder samarbeidsformer


Laste ned ppt "Februar 2000 1 FS - Felles Studentsystem Et utviklingsprosjekt for de norske universitet og høgskoler fra 1993 til 1998."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google