Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AML 1977 - hovedtrekk Ideologi Det gode arbeid Den sikre arbeidsplass Fullt forsvarlig arbeidsmiljø Faglig og personlig utvikling Teknologisk jevnbyrdighet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AML 1977 - hovedtrekk Ideologi Det gode arbeid Den sikre arbeidsplass Fullt forsvarlig arbeidsmiljø Faglig og personlig utvikling Teknologisk jevnbyrdighet."— Utskrift av presentasjonen:

1 AML 1977 - hovedtrekk Ideologi Det gode arbeid Den sikre arbeidsplass Fullt forsvarlig arbeidsmiljø Faglig og personlig utvikling Teknologisk jevnbyrdighet Nye verdier Helhetsperspektivet (§7) Psykososiale forhold (§12) Lekmannsskjønn (§16) Vedvarende forbedring (§14) Medvirkning (§12, 16, 24, 26)

2 Strategi Øke den lokale problemløsningskapasitet VO, AMU, §30 Opplæring Finne lokale løsninger som ikke påfører virksomhetene unødige kontrollkostnader Sikre en god kobling til arbeidsmarkedet

3 Diskusjon Ja, både prinsipper og praksis er verdt å bevare, jf. lekmannsskjønnet, egenerfaring hos de ansatte må kapitaliseres Konflikter/interessemotsetningene tydeliggjøres Annerledes = styrke Utdannelsens rolle – kan vi få et nytt opprør? BSA = største felles mål for bedriftens mål om å overleve i et globalisert marked? Norge er ledende i å etterfølge BSA-ambisjonene Kan vi selge et slikt konsept også i den tredje verden? Utnytte BSA-retorikken? –Har ikke fagbevegelsen gjort hjemmeleksen sin? –Frontrunner?

4 Diskusjon (II) Hvilket arbeidsliv snakker vi om? Sikre arbeidsplasser –Industridød, landbruksnedgang, nye tjenesteytende jobber gir økende mobilitet i markedet –Små virksomheter i Norge »Arbeidsmiljøforbedring i småskala, hvordan gjør vi det? Det norske arbeidsmarkedet har (økonomisk) egentyngde nok til å forsvare grunnleggende rettigheter Stadig færre arbeidstimer pr. arbeidstaker? –Hvilke sentrale livsinteresser bør vi forsvare? – fritid eller

5 Diskusjon (III) Til forsvar for de grunnleggende prinsipper i AML Hvordan få til en bedre dialog om hvilke verdier som faktisk bør sikres et lengre liv? Hva vil den nye loven sikre oss? Nøkkelfaktor: lokal aktivitet EU og Norden: læringsorientert arbeidsorganisasjon »Småskalaøkonomiens nisjer – hvor fins de? Er arbeidsmiljøkvalitet en av disse nisjene? »Fortius, altius, …. »Norge sleper etter de øvrige nordiske landene på læring og kunnskapsbasert utvikling i arbeidslivet

6 Diskusjon (IV) Globaliseringstrekkene – hva er viktigst? Standardisering av arbeidslivsreguleringer Kinesere på bakrommet – hva er det? Hvilke virkemidler er mest effektive? »Gapestokk og pisk »Renomme-/ pressgrupper »Nye roller for myndigheter Trenger man å evaluere AML77? Her taler en historiker Ustoppelig rekke av revisjoner av loven –Arbeidsplassperspektivet er sentralt fordi det er her endringene skal gjennomføres og det er her utfordringene skal møte; enten det er små eller store arbeidsplasser.

7 Diskusjon (V) Skille mellom ideologi og praksis Institusjonell dominorekke? (jf. J.P. Olsen) Velferdsstatens fundamenter er ennå ikke borte? Skillet mellom arbeidstakere og –givere, påvirkes av kunder, klienter, brukere etc. –Nye rollesett som må iakttas for den nye loven


Laste ned ppt "AML 1977 - hovedtrekk Ideologi Det gode arbeid Den sikre arbeidsplass Fullt forsvarlig arbeidsmiljø Faglig og personlig utvikling Teknologisk jevnbyrdighet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google