Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MELLOMFAG 30.09.03 ETNISK SEGREGASJON, GHETTOER OG TILPASNINGER BLANT ETNISKE MINORITETER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MELLOMFAG 30.09.03 ETNISK SEGREGASJON, GHETTOER OG TILPASNINGER BLANT ETNISKE MINORITETER."— Utskrift av presentasjonen:

1 MELLOMFAG 30.09.03 ETNISK SEGREGASJON, GHETTOER OG TILPASNINGER BLANT ETNISKE MINORITETER

2 ETNISITET: BRUKSMÅTER Statistisk bruk: Objektiv egenskap ved grupper : nasjonalitet/nasjonalitetsbakgrunn, kultur, språk, religion. Også brukt om rase. Mer analytisk bruk: Subjektive/intersubjektive oppfatninger av kulturelle forskjeller/grenser (“ethnic identification”). –krever kontakt mellom gruppene (jfr. Barth). –identifikasjonen kan utvikles av gruppens medlemmer og/eller pådyttes utenfra (av myndighetene, majoriteten, andre minoriteter, forskere etc.). –innvandrere vil ofte utvikle lag på lag av flere etniske identiteter.

3 AKTUELLE INTEGRASJONSFORMER

4 GHETTOBEGREPET Minoritetene utgjør i sum x prosent av totalbefolkningen i et område “Slumdefinisjoner”: Fysisk forfall, høy arbeidsledighet, avhengighet av sosialhjelp, kriminalitet, rusproblematikk, enslige mødre etc. - jfr. Wilson: “The Black Underclass” Eksklusjon av stigmatiserte grupper (Löic Wacquant) –undertrykking leder til geografisk og sosial eksklusjon –sammenhengen mellom fattigdom og “ghettoisering” snus andre veien –ghettoene har et eget, annenrangs sett av institusjoner

5 INTEGRASJON AV MINORITETER Kan initieres via: Sosial mobilitet – dvs. at flere tar høyere utdanning og går inn i middelklasseyrker, eller at gruppen øker sin økonomiske velferd på andre måter (Eksempler fra pensum: Nordmenn i NY, indere i London) Sosiale kontakter – dvs. at gruppen danner nettverk, inngår ekteskap etc med majoriteten (Eksempel fra pensum: innflyttere fra karibiske øyer i London)

6 ETNISKE GRUPPERS TILPASNINGER I VESTLIGE BYER – TRADISJONELLE ANTAKELSER Segregasjonen avhenger av ”kulturell avstand” mellom majoritet og minoritet Segregasjonen avtar med økende botid

7 ETNISKE GRUPPERS TILPASNINGER I VESTLIGE BYER - HOVEDTREKK  Ulikhet i tilpasninger mellom og innen grupper (jf., Blom, Peach, Jonassen, Zhou)

8 ETNISKE GRUPPERS TILPASNINGER I VESTLIGE BYER - HOVEDTREKK  De amerikanske svarte ghettoene er vesentlig annerledes enn etniske bokonsentrasjoner i Europa: Det finnes noen likheter, men ulikhetene er langt viktigere

9 ETNISKE GRUPPERS TILPASNINGER I VESTLIGE BYER - HOVEDTREKK  Tilpasningene avhenger av trekk ved fraflyttingsstedet og tilflyttingsstedet. Dette gjelder både personer/grupper som allerede befinner seg i vestlige byer og personer/grupper i de aktuelle emigrasjonslandene (jf. Peach, Jonassen, Zhou)

10 ETNISKE GRUPPERS TILPASNINGER I VESTLIGE BYER - HOVEDTREKK  Minoriteter stenges ute fra en del områder – jf. Davis: ”fortified enclaves” (Merk: Dette er en segregasjon som berører bosted, aktiviteter og oppfatninger av byen. De andre artiklene berører bostedsaspektet ved segregasjon)


Laste ned ppt "MELLOMFAG 30.09.03 ETNISK SEGREGASJON, GHETTOER OG TILPASNINGER BLANT ETNISKE MINORITETER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google