Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til program for arkeologi og konservering Studiestart høsten 2010.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til program for arkeologi og konservering Studiestart høsten 2010."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til program for arkeologi og konservering Studiestart høsten 2010

2 2 > Program for arkeologi og konservering Emner Emnet er det kurset det tilbys undervisning og eksamen i. Emnet har en egen kode og et navn. Arkeologiemner på bachelor har koder som begynner med ”ARK” etterfulgt av fire siffer. Første tall i tallkoden viser emnets nivå: – 1000-nivå = grunnemner på bachelornivå (for eks. ARK1010) – 2000-nivå og 3000-nivå = fordypningsemner på bachelornivå (for. eks. ARK2000)

3 3 > Program for arkeologi og konservering Studiepoeng Emner angis i studiepoeng Ett emne = 10 studiepoeng Ett semester = 30 studiepoeng Hele programmet = 180 studiepoeng (tre å r) Emnegrupper Emnegruppe = en strukturert sammensetning av emner Vanlige emnegrupper: – 80-gruppe (fordypning) – 40-gruppe (støttefag/ støtteemner )

4 4 > Program for arkeologi og konservering Oppbygging av bachelorgraden: 80 studiepoeng 40 studiepoeng 40 studiepoeng 20 studiepoeng 80-gruppe/ Fordypning 80ARK 40-gruppe/ Støtte- emner 40-gruppe/ Frie emner Ex.phil./ Ex.fac.

5 5 > Program for arkeologi og konservering Universitetet i Oslo Rektor Viserektorer Universitetsdirektør 8 fakulteter HF, Det humanistiske fakultet Dekan Prodekan med ansvar for studier og utdanning 7 institutter IAKH Institutt for arkeologi, konservering og historie Styre med studentrepresentanter Instituttleder Program for historie Programråd med studentrepresentanter Undervisningsleder Undervisningskoordinator Program for arkeologi og konservering Programråd med studentrepresentanter Undervisningsleder Undervisningskoordinator

6 6 > Program for arkeologi og konservering Hvem er hvem? Program for arkeologi og konservering Programleder: Tor Egil Førland Programkonsulent: Mari Corell Institutt for arkeologi, konservering og historie Undervisningskoordinator: Sheila Dawn Coulson Studiekonsulent: Mimi E. Koppang Konsulent: Kristian Reinfjord

7 Orientering ved programkonsulenten

8 8 > Program for arkeologi og konservering gruppe (fordypningsgruppe) i arkeologi Det planlegges å endre 80-gruppen i arkeologi. Nærmere informasjon kommer. Endringen vil ikke påvirke det anbefalte løpet i 1. og 2. semester. 80 studiepoeng 50 obligatoriske studiepoeng 30 valgfrie To fordypningsvarianter, den nordiske og middelhavsvarianten/klassisk variant. Du trenger ikke velge variant før i mot slutten av 2. semester, men det er lurt å begynne å tenke på hva du har lyst til. Du skal altså begynne å følge undervisning i disse emnene i 3. og 4. semester, litt avhengig av hvordan du legger opp løpet ditt.

9 9 > Program for arkeologi og konservering Hvordan sette sammen 80-gruppa? Obligatoriske emner (50 sp): ARK1000 – Innføring i arkeologi ARK1000 – Innføring i arkeologi (10 studiepoeng - Undervises: Hvert høstsemester) ARK1010 – Europeisk forhistorie fra paleolitikum til bronsealder ARK1010 – Europeisk forhistorie fra paleolitikum til bronsealder (10 studiepoeng - Undervises: - Hvert vårsemester) ARK1020 – Klassisk arkeologi- Middelhavsarkeologi ARK1020 – Klassisk arkeologi- Middelhavsarkeologi (10 studiepoeng - Undervises: Hvert vårsemester) ARK1030-Jernalder- og middelalderarkeologi i Nord-Europa med vekt på Norden ARK1030-Jernalder- og middelalderarkeologi i Nord-Europa med vekt på Norden (10 studiepoeng – Hvert vårsemester) ARK2000- Arkeologisk idéhistorie ARK2000- Arkeologisk idéhistorie (10 studiepoeng - Undervises: hvert høstsemester) I tillegg velges det 30 studiepoeng på 2000-nivå. Det er disse emnene som avgjør hvilken fordypningsvariant du velger.

10 10 > Program for arkeologi og konservering gruppe (støtteemner/støttegruppe) 40 studiepoeng i et annet språk-, kultur- eller samfunnsfag. Du velger som regel støttegruppe i slutten av 2. semester. Liste over godkjente grupper, og veiledning for valg av 40-gruppe finnes på programmets nettsider. Du kan bytte 40-gruppe underveis i studieløpet.

11 11 > Program for arkeologi og konservering frie studiepoeng Velg 40 sp fritt blant alle emner som tilbys ved UiO, så fremt du er kvalifisert og det er ledig plass på emnet. Vi anbefaler at du velger emner som utgjør en faglig enhet Kan også brukes til utenlandsopphold

12 12 > Program for arkeologi og konservering Program for historie Anbefalt studieløp: eologi/oppbygging/.

13 13 > Program for arkeologi og konservering semester Skal du melde deg opp i ex.phil, ex.fac-hark og ARK1000. Har du ex.phil eller ex.fac fra før kan du snakke med programkonsulenten om innpassing. 2. semester Skal du ta ARK1010, ARK1020 og ARK1030. Det er lurt å begynne tidlig med å tenke på hvilken støttegruppe, hvilke frie emner og hvilken variant av fordypningen man vil ta. Programkonsulenten kan gi veiledning i forhold til oppbygging av graden. Studiekonsulenten kan gi veiledning i forhold til valg av emner i arkeologi. Det er lurt å spørre om råd!

14 14 > Program for arkeologi og konservering Studiet fører fram til graden bachelor i kultur og samfunnsfag avsluttende, selvstendig lavere grads studium kvalifiserer for masterstudiet i arkeologi

15 Internasjonalisering og Fronter

16 16 > Program for arkeologi og konservering Fronter - digital læringsplattform Blyant:

17 17 > Program for arkeologi og konservering Program for historie17 Hva brukes Fronter til? diskusjoner, innlegg fra studenter og lærere undervisningsmateriale (forelesninger, pp-presentasjoner, seminarnotater, nyttige lenker etc.) innleveringer (kvalifiseringsoppgaver, kommentarer fra lærer, student- kommentarer, eksamensoppgaver, interaktive prøver etc.) evalueringer (kursevalueringer) kollokviegrupper, lever liste med navn til ekspedisjonen om dere ønsker egen mappe til gruppa i emnets fellesrom

18 18 > Program for arkeologi og konservering Fronterveiledning Kontakt HF-student IT om du får problemer med fronter

19 19 > Program for arkeologi og konservering Hold deg oppdatert! Husk informasjonsmøtet om utenlandsstudier !!! Helga Engs hus, seminarrom 232, kl

20 Praktisk informasjon

21 21 > Program for arkeologi og konservering Program for historie Studentweb Brukes til å bekrefte utdanningsplanen, melde seg til emner, sjekke eksamensresultater mm. Du må identifisere deg med fødselsnummer (11 siffer) og PIN-kode for å få tilgang til tjenesten (alternativt: brukernavn og passord). Du skal ha fått brev med brukernavn og passord, samt instrukser om å bytte passord. PIN-koden finner du på giroen for betaling av semesteravgift, eller du får den ved å møte opp i HF-info med gyldig legitimasjon.

22 22 > Program for arkeologi og konservering Program for historie Undervisningsplan Plan for studieløpet Du trenger bare fylle ut for ett semester Husk å gjøre endringer i planen hvis du ombestemmer deg! Bestem deg for hvilke emner du vil ta før du går inn i Studentweb. Husk å sjekke at undervisningstidspunktene ikke kolliderer.

23 23 > Program for arkeologi og konservering Hjelp til emnepåmelding? PC-stua i Sophus Bugges hus, sal 2, er betjent (10-17) til og med torsdag 19. august Programmet gir veiledning i valg av emner: -Onsdag 18. august fra i 2. etasje I Niels Henrik Abels hus -Torsdag 19. august fra i Blindernveien 11, datasalen i 1. etasje Påmeldingsfrist: torsdag 19. august kl. 24:00

24 24 > Program for arkeologi og konservering Studentweb:

25 25 > Program for arkeologi og konservering Utdanningsplanen:

26 26 > Program for arkeologi og konservering Hvilke emner skal du velge første semester? ARK1000 – Innføring i arkeologi EXPHIL03 EXFAC03-HARK undervisningen består av fellesforelesninger og grupper – gruppe 7 og 8 er tilpasset undervisningen på studieretningen for arkeologi

27 27 > Program for arkeologi og konservering Mer informasjon og veiledning? Programmets nettsider (beskjedfeltet, kontaktinformasjon) HF studentinformasjon, åpningstid (generelle spørsmål) Portalen Mine studierMine studier Sjekk e-posten jevnlig (din e-postadresse ved UiO) Studieveiledning (oppbygging av graden, permisjon, deltid o.l.) får du hos programkonsulent Mari Corell, mandager i Blindernveien 11 fra og torsdager fra , rom 202b i Niels Henrik Abels hus. Spørsmål som omhandler emnene (undervisning, eksamen o.l.) rettes til Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), Blindernveien 11, (åpningstid 12:30-15:00), eller det instituttet som tilbyr emnet. Studiekonsulent på arkeologi og konservering er Mimi Koppang

28 28 > Program for arkeologi og konservering Studierett og permisjon Alle programstudenter har plikt til å sette seg inn i regelverket om studierett (se StudentWeb). Utfyllende regler for utsatt studiestart, deltidsstudier og permisjon fra studiene finner du under administrer dine studieradministrer dine studier Det er viktig å sette seg inn i disse reglene hvis du ikke følger 100% studieprogresjon,- for ikke å miste studieretten. Søknadsfrist 1. september

29 29 > Program for arkeologi og konservering Studiekort Betalt semesteravgift og mottatt semesterkort Kortsenteret på Blindern (inne på Akademika). Ta med semesterkort og gyldig legitimasjon. Fungerer også som lånekort på bibliotekene ved UiO

30 30 > Program for arkeologi og konservering Bibliotek og lesesal Lesesalen er i 2. etasje i Sophus Bugges hus Bibliotek, PC-stue, grupperom for bachelorstudenter PC-stuer i 1. etasje Sophus Bugges hus Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap på universitetsbiblioteket

31 31 > Program for arkeologi og konservering Viktige datoer høsten 2009: 19. august kl. 24:00: frist for påmelding til emner via StudentWeb 23. august (senest): Resultatet av emneopptaket kommer under Utdanningsplanen i StudentWeb. 24.august til 1. september. Siste runde for emnepåmelding (restplasser). Svar får du med én gang. 1.september – Frist for å betale semesteravgift – Frist for å søke om tilrettelagt eksamen – Frist for å søke om utsatt studiestart, permisjon og deltidsstudier for høstsemesteret

32 32 > Program for arkeologi og konservering Programsiden:

33 33 > Program for arkeologi og konservering Du har ansvar for å holde deg orientert! Sjekk din e-postadresse tilknyttet UiO jevnlig. Viktig informasjon blir sendt til denne adressen. Du finner e-posten din via fronter eller via webmail.uio.nowebmail.uio.no Bruk webportalen ”Mine studier”. Din personlige side, med informasjon som gjelder ditt program og dine emner.”Mine studier”. Administrer mine studier:

34 34 > Program for arkeologi og konservering Studentforeninger på arkeologi Fagutvalget: arkeologi/index.html Nicolay arkeologisk tidsskrift: studiene/foreninger/tidsskrift/nicolaytidsskrift.html Arkeologisk Studentforeningen

35 35 > Program for arkeologi og konservering Hva skjer framover? I dag – En liten sammenkomst rett etter møtet i Ivar Aasens hage. Det blir servert boller og brus. – Kl Veiledning i Niels Henrik Abels hus, 2. etasje Torsdag 19. august – Kl Smakebitsforelesning i arkeologi ved Unn Pedersen, Blindernveien 11 NB! Flyttet fra auditorium 1 i Sophus Bugges hus og fra til – Kl Veiledning i Blindernveien 11, på datasalen i 1. etasje. Studentdrevet kafé. Du kan få veiledning og hilse på andre studenter i kafeen. – Kl Studentforeningene inviterer til grilling i Blindernveien 11. Fredag 20. august – Kl IT ved UiO, Orienteringsmøte, Auditorium 1, Sophus Bugges hus NB! Biblioteksorienteringene på fredag er avlyst, ny dato og tid kommer på e-post. Neste uke: – Undervisningsstart – Tirsdag 24. august, kl Grilling med fadderne i Blindernveien 11 – Onsdag 25. august, kl – Nicolay Studentforening arrangerer filmkveld i Blindernveien 11 – Torsdag 26. august, kl – Nicolay Studenttidskrift har stand i Blindernveien. Kom og tegn abonnement og får mer informasjon.

36 Lykke til med studiene!


Laste ned ppt "Velkommen til program for arkeologi og konservering Studiestart høsten 2010."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google