Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Emner Emnet er det kurset det tilbys undervisning og eksamen i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Emner Emnet er det kurset det tilbys undervisning og eksamen i."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til program for arkeologi og konservering Studiestart høsten 2010

2 Emner Emnet er det kurset det tilbys undervisning og eksamen i.
Emnet har en egen kode og et navn. Arkeologiemner på bachelor har koder som begynner med ”ARK” etterfulgt av fire siffer. Første tall i tallkoden viser emnets nivå: 1000-nivå = grunnemner på bachelornivå (for eks. ARK1010) 2000-nivå og 3000-nivå = fordypningsemner på bachelornivå (for. eks. ARK2000) Tor Egil: Nå skal jeg gå gjennom noen sentrale begreper som vi bruker om studiet. Program for arkeologi og konservering 2

3 Studiepoeng Emnegrupper Vanlige emnegrupper: Emner angis i studiepoeng
Ett emne = 10 studiepoeng Ett semester = 30 studiepoeng Hele programmet = 180 studiepoeng (tre år) Emnegrupper Emnegruppe = en strukturert sammensetning av emner Vanlige emnegrupper: 80-gruppe (fordypning) 40-gruppe (støttefag/ støtteemner) Studiepoeng er en måte å vekte et emne eller kurs, det vil si å angi hvor omfattende et kurs er. Et emne er som oftest 10 studiepoeng, og et semester på fulltid regnes som 30 studiepoeng. En Emnegruppe er en bestemt kombinasjon av emner. Eksempler på emnegrupper kan være 80-gruppe eller 40-gruppe. 80-gruppe betyr at du skal ta 80 studiepoeng i et bestemt fagområde. 40-gruppe betyr at du skal ta 40 studiepoeng i et bestemt fagområde. Program for arkeologi og konservering 3

4 Oppbygging av bachelorgraden:
80-gruppe/ Fordypning 80ARK 40-gruppe/ Støtte-emner 40-gruppe/ Frie emner Ex.phil./ Ex.fac. 80 studiepoeng studiepoeng studiepoeng studiepoeng Program for arkeologi og konservering

5 Universitetet i Oslo Tor Egil Førland 5
Program for arkeologi og konservering 5

6 Hvem er hvem? Program for arkeologi og konservering
Programleder: Tor Egil Førland Programkonsulent: Mari Corell Institutt for arkeologi, konservering og historie Undervisningskoordinator: Sheila Dawn Coulson Studiekonsulent: Mimi E. Koppang Konsulent: Kristian Reinfjord Program for arkeologi og konservering

7 Orientering ved programkonsulenten

8 80-gruppe (fordypningsgruppe) i arkeologi
Det planlegges å endre 80-gruppen i arkeologi. Nærmere informasjon kommer. Endringen vil ikke påvirke det anbefalte løpet i 1. og 2. semester. 80 studiepoeng 50 obligatoriske studiepoeng 30 valgfrie To fordypningsvarianter, den nordiske og middelhavsvarianten/klassisk variant. Du trenger ikke velge variant før i mot slutten av 2. semester, men det er lurt å begynne å tenke på hva du har lyst til. Du skal altså begynne å følge undervisning i disse emnene i 3. og 4. semester, litt avhengig av hvordan du legger opp løpet ditt. Trude Utgjør kjernen i studieprogrammet. Gruppen består av emner på ulike nivåer. Man begynner med emner på 1000-nivået som er innføringsemner, deretter fordypningsemner på 2000-nivå og avslutter med en selvstendig oppgave HIS3090 på 3000-nivå. Krav til sammensetning av emner. Program for arkeologi og konservering 8

9 Hvordan sette sammen 80-gruppa?
Obligatoriske emner (50 sp): ARK1000 – Innføring i arkeologi (10 studiepoeng - Undervises: Hvert høstsemester) ARK1010 – Europeisk forhistorie fra paleolitikum til bronsealder (10 studiepoeng - Undervises: - Hvert vårsemester) ARK1020 – Klassisk arkeologi- Middelhavsarkeologi (10 studiepoeng - Undervises: Hvert vårsemester) ARK1030-Jernalder- og middelalderarkeologi i Nord-Europa med vekt på Norden (10 studiepoeng – Hvert vårsemester) ARK2000- Arkeologisk idéhistorie (10 studiepoeng - Undervises: hvert høstsemester) I tillegg velges det 30 studiepoeng på 2000-nivå. Det er disse emnene som avgjør hvilken fordypningsvariant du velger. Program for arkeologi og konservering

10 40-gruppe (støtteemner/støttegruppe)
40 studiepoeng i et annet språk-, kultur- eller samfunnsfag. Du velger som regel støttegruppe i slutten av 2. semester. Liste over godkjente grupper, og veiledning for valg av 40-gruppe finnes på programmets nettsider. Du kan bytte 40-gruppe underveis i studieløpet. Valg av støttefag skjer i 3. eller 4. semester. Man må velge fra listen over godkjente støtteemner for historieprogrammet. Disse finnes på programmets nettsider, sammen med en veiledning for hva man bør velge. Program for arkeologi og konservering 10

11 40 frie studiepoeng Velg 40 sp fritt blant alle emner som tilbys ved UiO, så fremt du er kvalifisert og det er ledig plass på emnet. Vi anbefaler at du velger emner som utgjør en faglig enhet Kan også brukes til utenlandsopphold Trude: bør utgjøre en faglig enhet, kan velges fritt, kan brukes til å tilegne seg fordypning i to fagområder. Program for arkeologi og konservering 11

12 Anbefalt studieløp: Trude: Vis ved å klikke til nettsiden Anbefaling for 1. semester. . Program for historie Program for arkeologi og konservering 12

13 Skal du melde deg opp i ex.phil, ex.fac-hark og ARK1000.
1. semester Skal du melde deg opp i ex.phil, ex.fac-hark og ARK1000. Har du ex.phil eller ex.fac fra før kan du snakke med programkonsulenten om innpassing. 2. semester Skal du ta ARK1010, ARK1020 og ARK1030. Det er lurt å begynne tidlig med å tenke på hvilken støttegruppe, hvilke frie emner og hvilken variant av fordypningen man vil ta. Programkonsulenten kan gi veiledning i forhold til oppbygging av graden. Studiekonsulenten kan gi veiledning i forhold til valg av emner i arkeologi. Det er lurt å spørre om råd! Program for arkeologi og konservering

14 Studiet fører fram til graden bachelor i kultur og samfunnsfag
avsluttende, selvstendig lavere grads studium kvalifiserer for masterstudiet i arkeologi Program for arkeologi og konservering

15 Internasjonalisering og Fronter

16 Fronter - digital læringsplattform
Blyant: Program for arkeologi og konservering

17 Hva brukes Fronter til? diskusjoner, innlegg fra studenter og lærere
undervisningsmateriale (forelesninger, pp-presentasjoner, seminarnotater, nyttige lenker etc.) innleveringer (kvalifiseringsoppgaver, kommentarer fra lærer, student-kommentarer, eksamensoppgaver, interaktive prøver etc.) evalueringer (kursevalueringer) kollokviegrupper, lever liste med navn til ekspedisjonen om dere ønsker egen mappe til gruppa i emnets fellesrom Program for historie 17 Program for arkeologi og konservering

18 Kontakt HF-student IT om du får problemer med fronter
Fronterveiledning Kontakt HF-student IT om du får problemer med fronter Program for arkeologi og konservering

19 Hold deg oppdatert! http://www.uio.no/studier/utland/
Husk informasjonsmøtet om utenlandsstudier !!! Helga Engs hus, seminarrom 232, kl Program for arkeologi og konservering

20 Praktisk informasjon

21 Studentweb http://www.uio.no/
Brukes til å bekrefte utdanningsplanen, melde seg til emner, sjekke eksamensresultater mm. Du må identifisere deg med fødselsnummer (11 siffer) og PIN-kode for å få tilgang til tjenesten (alternativt: brukernavn og passord). Du skal ha fått brev med brukernavn og passord, samt instrukser om å bytte passord. PIN-koden finner du på giroen for betaling av semesteravgift, eller du får den ved å møte opp i HF-info med gyldig legitimasjon. Program for arkeologi og konservering Program for historie 21

22 Undervisningsplan Plan for studieløpet
Du trenger bare fylle ut for ett semester Husk å gjøre endringer i planen hvis du ombestemmer deg! Bestem deg for hvilke emner du vil ta før du går inn i Studentweb. Husk å sjekke at undervisningstidspunktene ikke kolliderer. Program for arkeologi og konservering Program for historie 22

23 Hjelp til emnepåmelding?
PC-stua i Sophus Bugges hus, sal 2, er betjent (10-17) til og med torsdag 19. august Programmet gir veiledning i valg av emner: Onsdag 18. august fra i 2. etasje I Niels Henrik Abels hus Torsdag 19. august fra i Blindernveien 11, datasalen i 1. etasje Påmeldingsfrist: torsdag 19. august kl. 24:00 Program for arkeologi og konservering

24 Studentweb: Program for arkeologi og konservering

25 Utdanningsplanen: Program for arkeologi og konservering

26 Hvilke emner skal du velge første semester?
ARK1000 – Innføring i arkeologi EXPHIL03 EXFAC03-HARK undervisningen består av fellesforelesninger og grupper gruppe 7 og 8 er tilpasset undervisningen på studieretningen for arkeologi Trude Program for arkeologi og konservering 26

27 Mer informasjon og veiledning?
Programmets nettsider (beskjedfeltet, kontaktinformasjon) HF studentinformasjon, åpningstid (generelle spørsmål) Portalen Mine studier Sjekk e-posten jevnlig (din e-postadresse ved UiO) Studieveiledning (oppbygging av graden, permisjon, deltid o.l.) får du hos programkonsulent Mari Corell, mandager i Blindernveien 11 fra og torsdager fra , rom 202b i Niels Henrik Abels hus. Spørsmål som omhandler emnene (undervisning, eksamen o.l.) rettes til Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), Blindernveien 11, (åpningstid 12:30-15:00), eller det instituttet som tilbyr emnet. Studiekonsulent på arkeologi og konservering er Mimi Koppang Program for arkeologi og konservering

28 Studierett og permisjon
Alle programstudenter har plikt til å sette seg inn i regelverket om studierett (se StudentWeb). Utfyllende regler for utsatt studiestart, deltidsstudier og permisjon fra studiene finner du under administrer dine studier Det er viktig å sette seg inn i disse reglene hvis du ikke følger 100% studieprogresjon,- for ikke å miste studieretten. Søknadsfrist 1. september Program for arkeologi og konservering

29 Studiekort Betalt semesteravgift og mottatt semesterkort
Kortsenteret på Blindern (inne på Akademika). Ta med semesterkort og gyldig legitimasjon. Fungerer også som lånekort på bibliotekene ved UiO Program for arkeologi og konservering 29

30 Bibliotek og lesesal Lesesalen er i 2. etasje i Sophus Bugges hus
Bibliotek, PC-stue, grupperom for bachelorstudenter PC-stuer i 1. etasje Sophus Bugges hus Bibliotek for humaniora og samfunnsvitenskap på universitetsbiblioteket Program for arkeologi og konservering 30

31 Viktige datoer høsten 2009:
19. august kl. 24:00: frist for påmelding til emner via StudentWeb 23. august (senest): Resultatet av emneopptaket kommer under Utdanningsplanen i StudentWeb. 24.august til 1. september. Siste runde for emnepåmelding (restplasser). Svar får du med én gang. 1.september Frist for å betale semesteravgift Frist for å søke om tilrettelagt eksamen Frist for å søke om utsatt studiestart, permisjon og deltidsstudier for høstsemesteret Program for arkeologi og konservering

32 Programsiden: http://www.uio.no/studier/program/arko/
Program for arkeologi og konservering

33 Du har ansvar for å holde deg orientert!
Sjekk din e-postadresse tilknyttet UiO jevnlig. Viktig informasjon blir sendt til denne adressen. Du finner e-posten din via fronter eller via webmail.uio.no Bruk webportalen ”Mine studier”. Din personlige side, med informasjon som gjelder ditt program og dine emner. Administrer mine studier: Program for arkeologi og konservering 33

34 Studentforeninger på arkeologi
Fagutvalget: Nicolay arkeologisk tidsskrift: Arkeologisk Studentforeningen Program for arkeologi og konservering

35 Hva skjer framover? I dag Torsdag 19. august Fredag 20. august
En liten sammenkomst rett etter møtet i Ivar Aasens hage. Det blir servert boller og brus. Kl Veiledning i Niels Henrik Abels hus, 2. etasje Torsdag 19. august Kl Smakebitsforelesning i arkeologi ved Unn Pedersen, Blindernveien 11 NB! Flyttet fra auditorium 1 i Sophus Bugges hus og fra til 12.30 Kl Veiledning i Blindernveien 11, på datasalen i 1. etasje. Studentdrevet kafé. Du kan få veiledning og hilse på andre studenter i kafeen. Kl Studentforeningene inviterer til grilling i Blindernveien 11. Fredag 20. august Kl IT ved UiO, Orienteringsmøte, Auditorium 1, Sophus Bugges hus NB! Biblioteksorienteringene på fredag er avlyst, ny dato og tid kommer på e-post. Neste uke: Undervisningsstart Tirsdag 24. august, kl Grilling med fadderne i Blindernveien 11 Onsdag 25. august, kl – Nicolay Studentforening arrangerer filmkveld i Blindernveien 11 Torsdag 26. august, kl – Nicolay Studenttidskrift har stand i Blindernveien. Kom og tegn abonnement og får mer informasjon. Program for arkeologi og konservering

36 Lykke til med studiene!


Laste ned ppt "Emner Emnet er det kurset det tilbys undervisning og eksamen i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google