Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

31.03.2015 Partnerskap for folkehelse i Rogaland 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "31.03.2015 Partnerskap for folkehelse i Rogaland 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 31.03.2015 Partnerskap for folkehelse i Rogaland 2015

2 31.03.2015 Årshjul 2015 - partnerskapet Vår Feb – Felles samling – Helse i kommunal planlegging - Politisk behandling økonomisk tilskudd Mar – 4 regionale FH samlinger - Brev om tilskudd, handlingsplaner, utbetaling – nyhetsbrev Apr – Innsendelse av handlingsplaner, budsjett - Frist: 15.april - Utbetaling av tilskudd Jun – 3.06 felles nettverkssamling Hå kommune - felles møte mellom RFK / FM

3 31.03.2015 Årshjul 2015 Høst: Jul / aug - nyhetsbrev Okt – tverrfaglig konferanse « barn/ unge/ oppvekst/ psykisk helse» Nov/ des – nyhetsbrev Des – Questback rapportering - felles møte mellom RFK / FM

4 31.03.2015 Budsjett og rapportering  Stor ulikhet i regnskapsrapportering  Regnskapsrapport skal omfatte både egenandelen og de fylkeskommunale midlene. Eks fra Rogaland Røde Kors  Ubrukte midler/(rest under 50 000,-) som oppgis å ha en klar bruksplan innen første kvartal, kan overføres. Ellers er praksis at restmidler trekkes av nye tildelte midler.

5 31.03.2015 Systematisk metode i folkehelsearbeidet - rapportering

6 31.03.2015 Resultater fra lokalt folkehelsearbeid 2014 Partnerskap for folkehelse Rogaland består av totalt 41 partnere: Alle 26 kommuner Frivillige partnerne: Fire friluftsråd, Stavanger og Haugesund turistforening, Nasjonalforeningen for folkehelse med sine lokale lag og Frivillige Rogaland med sine lokale frivillighetssentraler, Psykiatrisk opplysning, Jæren DPS og Røde Kors Rogaland Regionale aktører uten midler Trygg trafikk, Tannhelse Rogaland, Korus og Helse Stavanger HF samt at Helse Fonna. Utdanningsinstitusjonene er nye aktører, hvor undertegnelse pågår Fylkesmannen, egen samarbeidsavtale Miljørettet helsevern/ samf. medisinsk forum, observatør rolle.

7 31.03.2015 Resultater fra lokalt folkehelsearbeid 2014 Det gjøres mye bra folkehelsearbeid Over 80 prosent av alle partnerene oppgir å bruke informasjon over helsetilstanden som grunnlag for konkrete tiltak og for justeringer. 6 kommuner oppgir å mangle ressurser og 4 kompetansemangel. Samtidig oppgis ønske om bedre måloppnåelse i forhold til utfordringsbildet. De aller fleste kommunene har tverrfaglig sammensatte grupper som er involvert i oversiktsarbeidet. Få har vurdert hva folkehelseutfordringene medfører av samfunnsøkonomiske kostnader.

8 31.03.2015 Resultater fra lokalt folkehelsearbeid 2014 Samlingene, rapporters å være nyttig Nyhetsbrev oppgis å være nyttig for partnerne Wiki folkehelse, forbedringspotensiale Fylkeskommunen kan understøtte best med å arrangere regionale samlinger med erfaringsutveksling, årlige dialogmøter og kurs Opplever lav terskel for å ta kontakt for understøttelse fra rådgivere i fylkeskommunen Kompetanse, kunnskaps og erfaringsoverføring ønskes Rogaland fylkeskommune kan forsterke sin rolle som pådriver, og tydeliggjøre rollen i partnerskapet

9 31.03.2015 Oppsummering av rapportering fra lokalt folkehelsearbeid 2014 Tiltak som ikke er blitt gjennomført begrunnes med kapasitets utfordringer, økonomi og prioriteringer. Betydelig variasjon om hvordan tiltak er blitt gjennomført i henhold til planen. Sunne levevaner og psykisk helse får stor plass i rapporteringen.

10 31.03.2015 Forebyggingsparadigme Forskyvning av hele befolkningen til en lavere risikokategori når flere enn å forskyve individer med høy risiko til en lavere risikokategori

11 31.03.2015

12 Gruppeinndeling - workshop Gruppe 1: Søren Jensen, Forsand kommune Eva Landre Meling, Forsand kommune Tove Nedrehagen, Forsand kommune Helge A. Haga, fylkesmannen Gruppe 2: Hilde Frafjord, Rennesøy kommune Kari Anda Harestad, Kvitsøy kommune Oddny Kjølevik, Finnøy kommune Preben Falck, Stavanger turistforeing

13 31.03.2015 Gruppeinndeling - workshop Gruppe 3: Liv Margunn Ravnås, Hjelmeland kommune Gerd Helen Bø, Suldal kommune Helene Midthun, Suldal kommune Sindre Bø, Ryfylke friluftsråd/ Hans Olav Sandvoll, Ryfylke friluftsråd


Laste ned ppt "31.03.2015 Partnerskap for folkehelse i Rogaland 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google