Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen 9 Avbestilling og oppsigelse. Lasse Simonsen D D K K Y Avbestilling: Erklæring – avbestilling (Fratar debitor retten til å oppfylle) Avtl.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen 9 Avbestilling og oppsigelse. Lasse Simonsen D D K K Y Avbestilling: Erklæring – avbestilling (Fratar debitor retten til å oppfylle) Avtl."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen 9 Avbestilling og oppsigelse

2 Lasse Simonsen D D K K Y Avbestilling: Erklæring – avbestilling (Fratar debitor retten til å oppfylle) Avtl § 36, bristende for. fratredelsesrett, mv

3 Lasse Simonsen Avbestilling Vilkår Heterogent institutt: Virkninger Debitor fratas oppfyllelsesretten

4 Lasse Simonsen Avtale § Betingelse Finansiering Suspensiv betingelse:

5 Lasse Simonsen Avbestilling: Erklæring som retter seg mot partenes ytelsesplikter: Avtalen: § Ansvarsfraskrivelser § Verneting § Voldgift Partenes ytelsesplikter: - Realytelsen - Betalingen Avbestilling Heving Ugyldighet Re integra

6 Lasse Simonsen D D K K Y Fellestrekk: Avbestilling, ugyldighet og heving: -Avbestilling -Ugyldighet -Heving Erklæring

7 Lasse Simonsen D D K K Y Ulikheter: Avbestilling og heving ex nunc: Heving Erstatning AvbestillingErstatning Vesentlig kontraktbrudd

8 Lasse Simonsen D D K K Y Medvirkningssvikt: Medvirkningssvikt Betaling Forsinkelse med levering av tegninger som faktisk hindrer oppfyllelse

9 Står igjen Avbestilling Avbestilling ex nunc: Lasse Simonsen Utført

10 Lasse Simonsen Kreditors tilbaketreden fra avtalen Kreditors tilbaketreden fra avtalen Avbestilling (gjenstående ytelser) Avbestilling (gjenstående ytelser) Omgjøring (eksisterende ytelser) Omgjøring (eksisterende ytelser) Fri rett – ingen erstatning Fri rett – ingen erstatning Fri rett – full erstatning Fri rett – full erstatning Særlig grunn – ingen erstatning Særlig grunn – ingen erstatning Hovedregelen Ingen adgang Unntak Før levering Før levering Etter levering Etter levering Rimelig tid Rimelig tid Gradert erstatning Hjemmel Kjl § 52(1) Avhl § 5-2(1) Fkjl § 41Avtale/ sedvane

11 Lasse Simonsen Avbe- stilling Fordeler Avbestillingserstatning = differansen Ulemper Compensatioprinsippet: (Fradrag for debitors fordeler vunnet ved avbestillingen) Nettotapet Konneksitet Årsakssammenheng - Sparte utgifter - Økte inntekter

12 Lasse Simonsen D D K K Avbestilling Materialer Redskap Folk Sparte utgifter Sparte utgifter:

13 Lasse Simonsen Betaling for utført arbeid: Produksjon A Tidlig avbestilling Lønnsomt Sen avbestilling Ulønnsomt Compensatio- prinsippet Compensatio- prinsippet

14 Lasse Simonsen Står igjen Utført Betaling for utført arbeid: Avtale kr 1.000 Avtale kr 1.000 Erstatning Betaling etter kontrakten

15 Lasse Simonsen + + + - - - Subtraksjons- metoden Addisjons- metoden TapsposteneAvtalt vederlag Kreditor påviser besparelser Debitor påviser utgifter

16 Lasse Simonsen Andel av vederlaget Faktisk utført Avbestilt U1U1 U3U3 U2U2 I Differanse- beregninger Påviste utgiftsposter - Fortsatt lønn til ansatte - Innkjøpte materialer - Leiekostnader - Osv Fortjenesten Avtalt vederlag Nye inntekter

17 Lasse Simonsen Produksjonskapasitet Avbestilling ? Ny bestilling Frigjorte ressurser Rt 2003 side 486 Block Watne-dommen: Omsetningen

18 Lasse Simonsen Avtale 1Avtale 2Avtale 3 Firmaets faste kostnader Dekningsbidraget Vederlaget Dekningsbidrag:

19 Lasse Simonsen Kreditors tilbaketreden fra avtalen Kreditors tilbaketreden fra avtalen Avbestilling (gjenstående ytelser) Avbestilling (gjenstående ytelser) Omgjøring (eksisterende ytelser) Omgjøring (eksisterende ytelser) Fri rett – ingen erstatning Fri rett – ingen erstatning Fri rett – full erstatning Fri rett – full erstatning Særlig grunn – ingen erstatning Særlig grunn – ingen erstatning Hovedregelen Ingen adgang Unntak Før levering Før levering Etter levering Etter levering Rimelig tid Rimelig tid Gradert erstatning Hjemmel Kjl § 52(1) Avhl § 5-2(1) Fkjl § 41Avtale/ sedvane

20 Omgjøring ex tunc fkjl § 41: Lasse Simonsen L L Fri avbestillingsrettIngen avbestillingsrett

21 Lasse Simonsen Løpende ytelser Avtale K K Oppsigelse Løpende ytelser: Oppsigelses- frist

22 Lasse Simonsen Oppsigelses -adgangen Oppsigelses -adgangen Tidsubestemte avtaler Tidsubestemte avtaler Tidsavgrensede avtaler Tidsavgrensede avtaler Rimelig oppsigelsesfrist Hovedregel Unntak Umiddelbar virkning Ingen oppsigelsesadgang Hovedregel Unntak Særlige grunner Løpende kontrakter:


Laste ned ppt "Lasse Simonsen 9 Avbestilling og oppsigelse. Lasse Simonsen D D K K Y Avbestilling: Erklæring – avbestilling (Fratar debitor retten til å oppfylle) Avtl."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google