Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lasse Simonsen Dag 9 Avbestilling og oppsigelse. 1 Innledning Hva er avbestilling? Andre grunner til ineffektive kontrakter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lasse Simonsen Dag 9 Avbestilling og oppsigelse. 1 Innledning Hva er avbestilling? Andre grunner til ineffektive kontrakter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lasse Simonsen Dag 9 Avbestilling og oppsigelse

2 1 Innledning Hva er avbestilling? Andre grunner til ineffektive kontrakter

3 Lasse Simonsen D D K K Y Avbestilling: Erklæring – avbestilling (Fratar debitor retten til å oppfylle) Avtl § 36, bristende for. fratredelsesrett, mv

4 Lasse Simonsen Avbestilling Vilkår Heterogent institutt: Virkninger Debitor fratas oppfyllelsesretten

5 Lasse Simonsen D D K K Y Fellestrekk: Avbestilling, ugyldighet og heving: -Avbestilling -Ugyldighet -Heving Erklæring

6 Lasse Simonsen Avbestilling: Erklæring som retter seg mot partenes ytelsesplikter: Avtalen: § Ansvarsfraskrivelser § Verneting § Voldgift Avtalen: § Ansvarsfraskrivelser § Verneting § Voldgift Partenes ytelsesplikter: - Realytelsen - Betalingen Partenes ytelsesplikter: - Realytelsen - Betalingen Avbestilling Heving Ugyldighet Re integra Betingede avtaler

7 Lasse Simonsen Avtale § Betingelse Finansiering Suspensiv betingelse:

8 Lasse Simonsen D D K K Y Ulikheter: Avbestilling og heving ex nunc: Heving Erstatning AvbestillingErstatning Vesentlig kontraktbrudd

9 2 Avbestilling (gjenstående ytelser)

10 2.1 Adgangen

11 Står igjen Avbestilling Avbestilling ex nunc: Lasse Simonsen Utført

12 Lasse Simonsen Kreditors tilbaketreden fra avtalen Kreditors tilbaketreden fra avtalen Avbestilling (gjenstående ytelser) Avbestilling (gjenstående ytelser) Omgjøring (eksisterende ytelser) Omgjøring (eksisterende ytelser) Fri rett – ingen erstatning Fri rett – ingen erstatning Fri rett – full erstatning Fri rett – full erstatning Særlig grunn – ingen erstatning Særlig grunn – ingen erstatning Hovedregelen Ingen adgang Unntak Før levering Før levering Etter levering Etter levering Rimelig tid Rimelig tid Gradert erstatning Hjemmel Kjl § 52(1) Avhl § 5-2(1) Fkjl § 41Avtale/ sedvane

13 2.2 Avbestillingsoppgjøret Ved krav om full erstatning

14 Lasse Simonsen Står igjen Utført Betaling for utført arbeid: Avtale kr 1.000 Avtale kr 1.000 Erstatning Betaling etter kontrakten

15 Lasse Simonsen Avbe- stilling Avbe- stilling Fordeler Avbestillingserstatning = differansen Ulemper Compensatioprinsippet: (Fradrag for debitors fordeler vunnet ved avbestillingen) Nettotapet Konneksitet Årsakssammenheng - Sparte utgifter - Økte inntekter

16 Lasse Simonsen D D K K Avbestilling Materialer Redskap Folk Sparte utgifter Sparte utgifter:

17 Lasse Simonsen Betaling for utført arbeid: Produksjon A A Tidlig avbestilling Lønnsomt Sen avbestilling Ulønnsomt Compensatio- prinsippet Compensatio- prinsippet

18 Lasse Simonsen + + + - - - Subtraksjons- metoden Addisjons- metoden TapsposteneAvtalt vederlag Kreditor påviser besparelser Debitor påviser utgifter

19 Lasse Simonsen Andel av vederlaget Faktisk utført Avbestilt U1U1 U3U3 U2U2 I Differanse- beregninger Påviste utgiftsposter - Fortsatt lønn til ansatte - Innkjøpte materialer - Leiekostnader - Osv Fortjenesten Avtalt vederlag Nye inntekter

20 Lasse Simonsen Produksjonskapasitet Avbestilling ? Ny bestilling Frigjorte ressurser Rt 2003 side 486 Block Watne-dommen: Omsetningen

21 Lasse Simonsen Avtale 1Avtale 2Avtale 3 Firmaets faste kostnader Dekningsbidraget Vederlaget Dekningsbidrag:

22 3 Omgjøring (eksisterende ytelser)

23 Lasse Simonsen Kreditors tilbaketreden fra avtalen Kreditors tilbaketreden fra avtalen Avbestilling (gjenstående ytelser) Avbestilling (gjenstående ytelser) Omgjøring (eksisterende ytelser) Omgjøring (eksisterende ytelser) Fri rett – ingen erstatning Fri rett – ingen erstatning Fri rett – full erstatning Fri rett – full erstatning Særlig grunn – ingen erstatning Særlig grunn – ingen erstatning Hovedregelen Ingen adgang Unntak Før levering Før levering Etter levering Etter levering Rimelig tid Rimelig tid Gradert erstatning Hjemmel Kjl § 52(1) Avhl § 5-2(1) Fkjl § 41Avtale/ sedvane

24 Omgjøring ex tunc fkjl § 41: Lasse Simonsen L L Fri avbestillingsrett Ingen avbestillingsrett A A

25 4 Oppsigelse

26 Lasse Simonsen Løpende ytelser Oppsigelse Løpende ytelser: Oppsigelses- frist Avtale

27 Lasse Simonsen Oppsigelses -adgangen Oppsigelses -adgangen Tidsubestemte avtaler Tidsubestemte avtaler Tidsavgrensede avtaler Tidsavgrensede avtaler Rimelig oppsigelsesfrist Hovedregel Unntak Umiddelbar virkning Ingen oppsigelsesadgang Hovedregel Unntak Særlige grunner Løpende kontrakter:


Laste ned ppt "Lasse Simonsen Dag 9 Avbestilling og oppsigelse. 1 Innledning Hva er avbestilling? Andre grunner til ineffektive kontrakter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google