Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL Å r s m ø t e 2001. AGENDA 1.Åpning av møte. 2.Valg av møteleder / referent. 3.Godkjenning av innkalling. 4.Behandling av årsberetningen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL Å r s m ø t e 2001. AGENDA 1.Åpning av møte. 2.Valg av møteleder / referent. 3.Godkjenning av innkalling. 4.Behandling av årsberetningen."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL Å r s m ø t e 2001

2 AGENDA 1.Åpning av møte. 2.Valg av møteleder / referent. 3.Godkjenning av innkalling. 4.Behandling av årsberetningen. 5.Godkjenning av regnskaper/Budsjett. 6.Fastsettelse av kontingent og særavg. 7.Kaffepause. 8.Behandling av forslag til nye vedteksendring. 9.Forslag om låneopptak på hytta. 10.Behandling av innkomne forslag. 11.Valg. 12. Godkjenning av skigruppe. 13. Avslutning.

3 2.Valg av møteleder / referent 3. Godkjenning av innkalling

4 Årsberetning for Styret i Vikåsen IL. har i perioden avholdt 11 styremøter. I tillegg har vi hatt noen møter for spesielle saker, som for eksempel: Oppussing av hytta og fotballavslutning.

5 3.Følgende større saker har blitt behandlet:  Vikåsen har etablert juniorlag i år. Dette har naturligvis hatt innvirkning på våre utgifter for året.  Mulighet for å installere Fotballbinge ved skolen, i samarbeid med skole og FAU.  Kjøpt nye vinduer til hytta, monteres i år Skigruppa har også i år 2001 gjort en bra innsats i forhold til hva værgudene har gitt muligheter til.

6 4.Vi har utført følgende spesielle oppgaver i 2001:  Gjennomført stor oppussing på hytta. Skiftet terrassedør, Montert og lakkert trapp fra gamle dusjene til loftet. Ryddet opp en del på loftet.  Montert 2 jordfeilbrytere.  Vikåsen på internett. (www.n3sport.no/il/vikasen)  Fotballavslutning.  Gjennomført dugnader på Kiwi.  Generell drift av klubben.

7 5. Planer for år 2002:  Mer oppussinger på hytta.  Reparere brakke ved banen.  Få mer sosiale aktiviteter i klubben for å skape bedre samhold i klubben.  Arrangere disco-kvelder / andre ungdomsaktiviteter.  Skaffe flere sponsorer.

8 5.Økonomi: Økonomien er for tiden god. Det har vært gjort en kjempeinnsats fra de tillitsvalgte. Forbruket i 2001 har vært nøkternt. Det ligger an til å kunne bruke noen penger på hytta også i år 2002.

9 6.Styret har i år bestått av: Leder:Jon SørensenPå valg Nestleder/sportslig leder:Per Arne Becher Kasserer:LailaEngen Sekretær:Aud KnutsenPå valg Hyttesjef:Ingalill Skjeflo Dugnadsansvarlig:Harry Øie Aktivitetsleder:Ann E. SeielstadsveenPå Valg Materialforvalter:Kjetil Jacobsen Kontakt for foreldrekontakt: Egil KnutsenPå Valg Revisor:Bengt BørmarkenPå valg Revisor:Laila Sekse Varamedlem:Nina Ruud Olsen Varamedlem:Tormod KravikPå valg Leder skigruppa:Egil Knutsen

10 Valgkomiteen har bestått av : Styret

11 DRIFT 2.00 INNTEKTER Div. inntekter Budsjett 2001Regnskap 2001Budsjett 2002 Medlemskontingent Særavgifter Vaktmesterdugnad Andre dugnader Lotteri Sponsor/Reklame Tilskudd fra kom Div. salg avslutn. Mv Renteinntekter09580 SUM INNTEKTER

12 UTGIFTER Bankgebyrer Møteutgifter Kontorrekv Seriavg. Etc BFK Cuper Baneleie Dommerutgifter Premier Kurs Treningsutstyr Forbruksmateriell Div. utgifter SUM UTGIFTER RESULTAT DRIFT Budsjett 2001Regnskap 2001Budsjett 2002

13 RESULTAT DRIFT Budsjett 2001 Regnskap 2001 Budsjett

14 HYTTE 4.00 INNTEKTER Diverse inntekter Leieinntekter Tilskudd fra komm SUM INNTEKTER Budsjett 2001Regnskap 2001Budsjett 2002

15 Budsjett 2001Regnskap 2001Budsjett 2002 UTGIFTER Diverse utg Telefon / Godtgjørelser / Forsikringer Kommunale avg Strøm Vedlikehold SUM UTGIFTER RESULTAT HYTTE RESULTAT TOTALT

16 RESULTAT TOTALT Budsjett 2001 Regnskap 2001 Budsjett Antall medlemmer: Ca. 200.

17 Det høye underskuddet på drift av hytte skyldes delvis at vi har betalt for terrassedør. Denne skal betales av forsikringsselskapet. Dette kommer på neste års budsjett, derfor er det budsjettert med Kr i diverse inntekter for år Tilskudd fra kommune etc. er mye større enn budsjett, fordi vi fikk tildelt ekstra midler fra Olympiatoppen via NIF, + et annet tilskudd som ikke var medregnet i budsjettet. Her fikk vi da ca. Kr ,- mer enn vi håpet på. Diverse utgifter er mye høyere enn budsjett, fordi lyseslukkere som selges i år 2002 er betalt i år Ca. Kr ,-. Denne inntekten er budsjettert ekstra på andre dugnader.

18

19 Fastsettelse av kontingenter og særavgifter. I dag: Junior:Kr. 50,- Senior: Kr. 125,- Familie:Kr. 250,- Særavgift:Kr. 450,- Forslag: Kontingenter beholdes som før. Særavgifter økes med Kr. 50,- til Kr. 500,-

20

21 8. Behandling av forslag til Vedtektsendring. 9. Forslag om låneopptak på hytta. 10. Behandling av innkomne forslag. 11. Valg 12. Godkjenne Skigruppa. 13. Avslutning.

22 TAKK FOR FRAMMØTE


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL Å r s m ø t e 2001. AGENDA 1.Åpning av møte. 2.Valg av møteleder / referent. 3.Godkjenning av innkalling. 4.Behandling av årsberetningen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google