Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL Å r s m ø t e 2001. AGENDA 1.Åpning av møte. 2.Valg av møteleder / referent. 3.Godkjenning av innkalling. 4.Behandling av årsberetningen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL Å r s m ø t e 2001. AGENDA 1.Åpning av møte. 2.Valg av møteleder / referent. 3.Godkjenning av innkalling. 4.Behandling av årsberetningen."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL Å r s m ø t e 2001

2 AGENDA 1.Åpning av møte. 2.Valg av møteleder / referent. 3.Godkjenning av innkalling. 4.Behandling av årsberetningen. 5.Godkjenning av regnskaper/Budsjett. 6.Fastsettelse av kontingent og særavg. 7.Kaffepause. 8.Behandling av forslag til nye vedteksendring. 9.Forslag om låneopptak på hytta. 10.Behandling av innkomne forslag. 11.Valg. 12. Godkjenning av skigruppe. 13. Avslutning.

3 2.Valg av møteleder / referent 3. Godkjenning av innkalling

4 Årsberetning for 2001 1. Styret i Vikåsen IL. har i perioden avholdt 11 styremøter. I tillegg har vi hatt noen møter for spesielle saker, som for eksempel: Oppussing av hytta og fotballavslutning.

5 3.Følgende større saker har blitt behandlet:  Vikåsen har etablert juniorlag i år. Dette har naturligvis hatt innvirkning på våre utgifter for året.  Mulighet for å installere Fotballbinge ved skolen, i samarbeid med skole og FAU.  Kjøpt nye vinduer til hytta, monteres i år 2002. Skigruppa har også i år 2001 gjort en bra innsats i forhold til hva værgudene har gitt muligheter til.

6 4.Vi har utført følgende spesielle oppgaver i 2001:  Gjennomført stor oppussing på hytta. Skiftet terrassedør, Montert og lakkert trapp fra gamle dusjene til loftet. Ryddet opp en del på loftet.  Montert 2 jordfeilbrytere.  Vikåsen på internett. (www.n3sport.no/il/vikasen)  Fotballavslutning.  Gjennomført dugnader på Kiwi.  Generell drift av klubben.

7 5. Planer for år 2002:  Mer oppussinger på hytta.  Reparere brakke ved banen.  Få mer sosiale aktiviteter i klubben for å skape bedre samhold i klubben.  Arrangere disco-kvelder / andre ungdomsaktiviteter.  Skaffe flere sponsorer.

8 5.Økonomi: Økonomien er for tiden god. Det har vært gjort en kjempeinnsats fra de tillitsvalgte. Forbruket i 2001 har vært nøkternt. Det ligger an til å kunne bruke noen penger på hytta også i år 2002.

9 6.Styret har i år bestått av: Leder:Jon SørensenPå valg Nestleder/sportslig leder:Per Arne Becher Kasserer:LailaEngen Sekretær:Aud KnutsenPå valg Hyttesjef:Ingalill Skjeflo Dugnadsansvarlig:Harry Øie Aktivitetsleder:Ann E. SeielstadsveenPå Valg Materialforvalter:Kjetil Jacobsen Kontakt for foreldrekontakt: Egil KnutsenPå Valg Revisor:Bengt BørmarkenPå valg Revisor:Laila Sekse Varamedlem:Nina Ruud Olsen Varamedlem:Tormod KravikPå valg Leder skigruppa:Egil Knutsen

10 Valgkomiteen har bestått av : Styret

11 DRIFT 2.00 INNTEKTER Div. inntekter05 692 7 000 Budsjett 2001Regnskap 2001Budsjett 2002 Medlemskontingent13.00011 15013 000 Særavgifter35.00031 05035 000 Vaktmesterdugnad20.00034 27730 000 Andre dugnader15.00015 00030 000 Lotteri5.00005 000 Sponsor/Reklame10.00018 000 Tilskudd fra kom.15.00064 29620 000 Div. salg avslutn. Mv.4.000 4254 000 Renteinntekter09580 SUM INNTEKTER117 000183 910162 000

12 UTGIFTER Bankgebyrer 1.0005851 000 Møteutgifter5.0006 1046 000 Kontorrekv.3.0002 7497 000 Seriavg. Etc BFK10.00013 48112 000 Cuper32.00030 19632 000 Baneleie7.5004 6908 000 Dommerutgifter5001 6552 000 Premier4.0003 2204 000 Kurs8.0009 29025 000 Treningsutstyr15.0007 05120 000 Forbruksmateriell4.0003 1845 000 Div. utgifter5.00021 3645 000 SUM UTGIFTER95. 000103 568127 000 RESULTAT DRIFT22 00080 34235 000 Budsjett 2001Regnskap 2001Budsjett 2002

13 RESULTAT DRIFT Budsjett 2001 Regnskap 2001 Budsjett 2002 22.00080.34235.000

14 HYTTE 4.00 INNTEKTER Diverse inntekter0016 000 Leieinntekter30.00035 65735 000 Tilskudd fra komm.10.00000 SUM INNTEKTER40.00035 65751 000 Budsjett 2001Regnskap 2001Budsjett 2002

15 Budsjett 2001Regnskap 2001Budsjett 2002 UTGIFTER Diverse utg.03 6212 000 Telefon / Godtgjørelser3.0001 025 / 6 3007 000 Forsikringer6.0005 9578 000 Kommunale avg.8.0009 91211 000 Strøm15.0007 33010 000 Vedlikehold33.00064 51145 000 SUM UTGIFTER65.00098 65683 000 RESULTAT HYTTE-25 000-62 999-32 000 RESULTAT TOTALT-3.00017 3433 000

16 RESULTAT TOTALT Budsjett 2001 Regnskap 2001 Budsjett 2002 - 3.000 17.343 3.000 Antall medlemmer: Ca. 200.

17 Det høye underskuddet på drift av hytte skyldes delvis at vi har betalt for terrassedør. Denne skal betales av forsikringsselskapet. Dette kommer på neste års budsjett, derfor er det budsjettert med Kr. 16.000 i diverse inntekter for år 2002. Tilskudd fra kommune etc. er mye større enn budsjett, fordi vi fikk tildelt ekstra midler fra Olympiatoppen via NIF, + et annet tilskudd som ikke var medregnet i budsjettet. Her fikk vi da ca. Kr. 40.000,- mer enn vi håpet på. Diverse utgifter er mye høyere enn budsjett, fordi lyseslukkere som selges i år 2002 er betalt i år 2001. Ca. Kr. 14.500,-. Denne inntekten er budsjettert ekstra på andre dugnader.

18

19 Fastsettelse av kontingenter og særavgifter. I dag: Junior:Kr. 50,- Senior: Kr. 125,- Familie:Kr. 250,- Særavgift:Kr. 450,- Forslag: Kontingenter beholdes som før. Særavgifter økes med Kr. 50,- til Kr. 500,-

20

21 8. Behandling av forslag til Vedtektsendring. 9. Forslag om låneopptak på hytta. 10. Behandling av innkomne forslag. 11. Valg 12. Godkjenne Skigruppa. 13. Avslutning.

22 TAKK FOR FRAMMØTE


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL Å r s m ø t e 2001. AGENDA 1.Åpning av møte. 2.Valg av møteleder / referent. 3.Godkjenning av innkalling. 4.Behandling av årsberetningen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google