Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Husleige- og eigarseksjonsrett Hausten 2007. Framleige og anna overlating av bruk Framleige er ein underkontrakt Spørsmål også om overlating av bruk i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Husleige- og eigarseksjonsrett Hausten 2007. Framleige og anna overlating av bruk Framleige er ein underkontrakt Spørsmål også om overlating av bruk i."— Utskrift av presentasjonen:

1 Husleige- og eigarseksjonsrett Hausten 2007

2 Framleige og anna overlating av bruk Framleige er ein underkontrakt Spørsmål også om overlating av bruk i andre tilfelle enn framleige U L F

3 Opptak i husstand Husleigelova § 7-1 Leigar kan ta inn ektemake, sambuar, slektningar Andre personar personar kan takast inn etter godkjenning –godkjenning kan berre nektast med sakleg grunn

4 Framleige Hovudregel i § 7-2: Framleige krev samtykke –men anna kan følgje av lov eller avtale Del av bustad som leigaren bur i, kan framleigast etter godkjenning, § 7-3

5 Leigaren kan framleige etter godkjenning ved mellombels fråvere, § 7 ‑ 4 Leigar med tidsbestemt avtale –kan framleige etter godkjenning –eller seie opp etter godkjenningsnekting, § 7 ‑ 5

6 Godkjenning ved passivitet Husleigelova § 7-6 Svarar ikkje utleigaren innan ein månad, er godkjenning gjeven

7 Bortfall av leigerett Leigetida etter tidsbestemt avtale er ute Oppseiing frå leigar Oppseiing frå utleigar –Oppseiingsvern Heving

8 Oppseiing frå leigaren Husleigelova § 9-4 Leigaren kan seie opp etter avtalen

9 Oppseiing frå utleigaren – grunn Husleigelova § 9-5 Godtekne grunnar –eige behov for bustaden –ombygging eller riving –mishald frå leigaren –annan sakleg grunn Unntak for hybel

10 Oppseiingsfrist Husleigelova § 9-6 Reglane er fråvikelege Tre månader som hovudregel

11 Formkrav Husleigelova § 9-7 Skriftkrav Krav om grunngjeving Opplysning om protestrett og konsekvensar

12 Verknader av brot på formkrava –ugyldig oppseiing –men leigaren kan godta ved å flytte Unntak for hybel m.m.

13 Tilsidesetjing Husleigelova § 9-8 Leigaren kan protestere innan ein månad –utleigar må reise søksmål innan tre månader, –eller oppseiinga fell bort

14 Prøvinga for retten –oppseiinga vil verke urimeleg –interesseavveging

15 Ikkje tilsidesetjing dersom vesentleg mishald frå leigar Reglane gjeld ikkje for hybel m.m.

16 Verknader av leigarens mishald Skadebotansvar regulert i § 5 ‑ 8 Mishald kan ha verknader for oppseiingsvernet Vesentleg mishald kan gje grunn til heving, § 9-9 Manglande leigebetaling kan føre til utkasting etter klausul

17 Hevingsretten Husleigelova § 9-9 Vesentleg mishald, opprekning av mishaldstypar Skriftleg hevingsfråsegn

18 Fråviking – oversyn Tvangsfullføringslova § 13-2 tredje ledd Fråvikingsklausul –leiga blir ikkje betalt –leigetida er ute Oppseiing Heving

19 Seksjonssameige bruksrett eige

20 Eigarseksjonar – bakgrunnen Sameige i eigedommar med fleire bustader er gammalt Frå 1960-åra utvikling med eigne grunnbokblad Forbodslova frå 1976 Eigarseksjonslov 1983 Eigarseksjonslov 1997

21 Eigarseksjon Eigarseksjonslova § 1: Sameigepart i bygd eigedom Einerett til bruk av brukseining i eigedommen Tilknyting mellom sameigepart og bruksrett

22 Eldre eigarmodell Lova omfattar også sameigepart til eigedom med tilknytt eigedomsrett til brukseining, § 1 andre ledd Kan ikkje etablere nye slike seksjonar, § 3


Laste ned ppt "Husleige- og eigarseksjonsrett Hausten 2007. Framleige og anna overlating av bruk Framleige er ein underkontrakt Spørsmål også om overlating av bruk i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google