Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 26. mai 2010 Advokat Ian Anders Tobiassen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 26. mai 2010 Advokat Ian Anders Tobiassen"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 26. mai 2010 Advokat Ian Anders Tobiassen i.tobiassen@haavind.no

2 2 GRUPPEUNNTAKET for bilbransjen Hva skjer etter 31. mai 2010? ALLER SISTE NYTT ! !

3 Advokatfirmaet Haavind AS 3 3 Kommisjonens konklusjon: ” En mer smidig ordning som i høyere grad er inspirert av de generelle prinsipper for vertikale begrensninger som fastsatt i forordning 2790/1999, kunne ha sikret samme beskyttelse av konkurransen på markedet, og samtidig ha medført lavere etterlevelsesomkostninger for virksomhetene og et mer effektivt håndhevelsessystem for konkurransemyndighetene.”

4 Advokatfirmaet Haavind AS 4 4 Gruppeunntaket for bilbransjen utløper den 31. mai 2010 I EU Kommisjonens rapport av 22. juli 2009 ble det lagt frem 4 alternativer: 1)Status Quo: Forlenge gjeldende gruppeunntak for bilbransjen (eventuelt med justeringer) 2)La det generelle vertikale gruppeunntaket regulere også bilbransjen 3)La det generelle vertikale gruppeunntaket gjelde med egne retningslinjer for bilbransjen 4)La det generelle vertikale gruppeunntaket gjelde, men med et sektorspesifikt gruppeunntak for ettermarkedet for å sikre tilgang på deler og teknisk informasjon

5 Advokatfirmaet Haavind AS 5 5 CECRA’s standpunkt Ønsker å beholde gjeldende gruppeunntak –GU 1400/2002 virker! –Det er hyperaktiv konkurranse i bilbransjen – CECRA enig med Kommisjonens konklusjon. –CECRA mener dette i stor grad skyldes GU’et (ikke overkapasitet, konkurranse fra Asia og teknologisk innovasjon.) –CECRA stiller seg uforstående til Kommisjonens påstand om at bestemmelsene i art. 3 er uten effekt eller motvirker konkurranse. –Ingen reell grunn for endring

6 Advokatfirmaet Haavind AS 6 6 ACEA’s standpunkt: Ønsket opprinnelig å beholde det gjeldende GU, men uten de reglene som beskytter forhandler ved oppsigelse –Bl.a. reglen om at oppsigelse må begrunnes –Oppsigelsesfrister Ønsker nå ikke et nytt gruppeunntak, men at det generelle gruppeunntaket skal gjelde også for bilbransjen

7 Advokatfirmaet Haavind AS 7 7 21. desember 2009: EU Kommisjonen sendte over et helt konkret forslag til nye regler til de nasjonale konkurransemyndighetene

8 Advokatfirmaet Haavind AS 8 8 EU Kommisjonens forslag i desember 2009: 1)Midlertidig forlengelse av eksisterende Gruppeunntaket med 3 år fra 1. juni 2010 2)Sektorspesifikt gruppeunntak som regulerer ettermarkedet (sikre tilgang til tekniske opplysninger, salg av reserve deler etc) Gjeldende fra 1. juni 2010. 3)Det vertikale gruppeunntaket vil fra 1. juni 2013 gjelde for salg av nye biler, med retningslinjer for bilbransjen

9 Advokatfirmaet Haavind AS 9 9 Konsekvens oppsummert: Forhandler: –Geografiske eneområde igjen tillatt, altså mindre intra brand konkurranse –Mindre flermerkesalg? –Kobling verksted/salg er OK –Ikke begrunne oppsigelse –Ikke rett til å overdra kontrakt? –Slutt på oppsigelige kontrakter?? Produsent/Importør: –Større kontroll over distribusjonsnettverket –Vil kunne pålegge forhandler langt flere konkurransebegrensninger –Større frihet til å fastsette innholdet av bilforhandlerkontrakter

10 Advokatfirmaet Haavind AS 10 Oversikt – produsentkontroll nå: Produsentkontroll Distribusjonssystem Antallet forhandlereKvalitativ standard på nettverk Geografisk plassering av forhandlere Eksklusiv X X Kvalitativ X Kvantitativ X X

11 Advokatfirmaet Haavind AS 11 Produsentkontroll det vertikale GU: Produsentkontroll Distribusjonssystem Antallet forhandlereKvalitativ standard på nettverk Geografisk plassering av forhandlere Eksklusiv + selektiv distribusjon X X X

12 Advokatfirmaet Haavind AS 12 Hovedelementene i det sektorspesifikke gruppeunntaket for ettermarkedet: Det generelle gruppeunntaket vil gjelde (hvis produsenten har mindre enn 30 % markedsandel!!) I tillegg spesialregler for ettermarkedet: a)Ikke adgang til å begrense salg av deler i et selektivt distribusjonssystem til uavhengige forhandlere b)Ikke adgang for en bilprodusent å avtale en begrensning av en deleprodusents salg av deler til autoriserte og uavhengige forhandlere c)Ikke adgang for en bilprodusent å avtale en begrensning av en deleprodusents adgang til å plassere sitt varemerke eller logo på komponenter

13 Advokatfirmaet Haavind AS 13 Hva med de merker som har mer enn 30 % markedsandel innen ettermarkedet? (de fleste!) IKKE OMFATTET AV GRUPPEUNNTAKET! Produsenten må selv vurdere om kontraktene er lovlig i forhold til konkuransereglene. Retningslinjene sier: Rene kvalitative selektive distribusjonssystemer er normalt ikke omfattet av forbudsbestemmelsene i konkurranslovgivningen Vilkår: 1)Produktets egenskaper må nødvendiggjøre bruk av kvalitativ selektiv distribusjon 2)Utvelgelse av verksteder basert på objektive og enhetlige kvalitative kriterier som ikke praktiseres på en diskriminerende måte 3)De kvalitative kriteriene må ikke gå lenger enn nødvendig

14 Advokatfirmaet Haavind AS 14 Konsekvens for verkstedavtaler (med forbehold): Hvis de oppfyller vilkårene kan de i utgangspunktet løpe videre uten å måtte sies opp av produsent/importør Må ikke begrense: –Adgang til teknisk informasjon –Misbruk av garantier (vilkår for at garantien skal gjelde at det kun er brukt autorisert forhandler) –Tilgang til nettverket (kobling av salg og verksted vil ofte være problematisk, men ikke nødvendigvis hvis ny aktør i et marked) –salg av deler Vil noen produsenter optimalisere sine kontrakter (les: si opp?) Ikke lenger så klare linjer mer komplisert regelverk

15 Advokatfirmaet Haavind AS 15 Hva nå ? – nytt gruppeunntak neste uke? : 1. juni 2010: Hva skjer med ettermarkedskontraktene? 1. juni 2013: Hva skjer med bilforhandlerkontraktene? Det jobbes på europeisk nivå for å få inn endringer i EU’s agent direktiv.


Laste ned ppt "1 Oslo og Omegn Bilbransjeforening Medlemsmøte 26. mai 2010 Advokat Ian Anders Tobiassen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google