Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regjeringens arbeid for en styrket havbruksnæring Statssekret æ r Janne Johnsen FHLs nytt å rsm ø te 19.januar 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regjeringens arbeid for en styrket havbruksnæring Statssekret æ r Janne Johnsen FHLs nytt å rsm ø te 19.januar 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regjeringens arbeid for en styrket havbruksnæring Statssekret æ r Janne Johnsen FHLs nytt å rsm ø te 19.januar 2005

2 Verdier fra havet – Norges framtid Eksporttallene for 2004

3 Verdier fra havet – Norges framtid Eksport til EU – runde etter runde med trusler om handelshindre, undersøkelser om norsk oppdrettsnæring og faktisk innføring av tiltak EU kommisjonens forslag om langsiktige safeguard-tiltak: tiltak må vedtas senest 6. februar safeguardkomitéen møtes 21. januar Kvalifisert flertall for tiltak? Dumpingundersøkelse pågår, men om denne sluttføres avhenger av om det innføres safeguard-tiltak Rammebetingelser ute

4 Verdier fra havet – Norges framtid Fiskeri- og kystdepartementet og UD har hatt stort trykk på disse sakene. Myndighetene har vært i god og nær kontakt med næringen Handelstvister er blitt permanente arbeidsoppgaver USA-saken - Politiske samtaler høsten 2004 for å få opphevet tiltakene. Næringen i kontakt med amerikansk industri. Rammebetingelser ute

5 Verdier fra havet – Norges framtid En utfordring til næringen: Næringen og myndighetene må belage seg på kontinuerlig og langsiktig jobbing i handelspolitiske saker Handelstvister kan ikke betraktes som prosjekter, men som en stor, viktig og permanent arbeidsoppgave Foto: EFF

6 Verdier fra havet – Norges framtid WTO-forhandlingene - aktiv forhandlingsfase fram mot ministerkonferansen i Hong Kong 2005 Stadig økning i antallet regionale og bilaterale avtaler på verdensbasis EFTAs frihandelsavtaler er et viktig handelspolitisk verktøy EFTA har bilaterale frihandelsavtaler med 14 land Norge i forhandlinger med Egypt, Canada, den sørafrikanske tollunionen og Sør-Korea Langsiktige mål:avtaler med Kina og Japan og markedsadgang til India Øvrig handelspolitiske arbeid

7 Verdier fra havet – Norges framtid 6 gylne løfter for en enklere hverdag for næringen Forenkling og reduksjon av antallet forskrifter Ny akvakulturlov Rammebetingelser hjemme

8 Verdier fra havet – Norges framtid Nytt produksjonsavgrensningssystem (MTB) MTB (Maksimalt Tillatt Biomasse) innført fra 1. Januar 2005 som nytt produksjonsavgrensnings- system Konvertering av eksisterende konsesjoner: –65 kg pr. m 3 –75 kg pr. m 3 i Troms og Finnmark –Det vil bli satt høyere MTB for ørret _____ 65 kg pr. m 3 = biomasseregelen i tidligere regelverk Fôrkvoteregimet avviklet fra 31. desember 2004

9 Verdier fra havet – Norges framtid Regelendringer/–forenklinger Flytteforskriften revidert i februar 2004 Eierkontrollforskriften revidert i desember 2004 Fra 1.1.2005: 11 tildelingsforskrifter samordnet til 2 Én ny driftsforskrift IK akvakultur om internkontroll etter oppdretts-, havbeite-, mat- og dyre- vernloven Revidert konkursforskrift Foto: HI

10 Verdier fra havet – Norges framtid Vil erstatte: Oppdrettsloven av 1985 Havbeiteloven av 2000 Forslag til ny akvakulturlov Lovforslaget viderefører sentrale elementer fra disse lovene, men moderniserer virkemidlene

11 Verdier fra havet – Norges framtid Forslag til ny akvakulturlov Fokus flyttes fra hvem som eier til hvordan virksomheten drives Framdriftsplan: Høringsfrist 24 januar Ot.prp. før påske(samtidig med St.meld. om marin næringsutvikling) slik at forslaget kan bli behandlet i løpet av Stortingets vårsesjon 2005 Mulig ikrafttredelse 1. januar 20006

12 Verdier fra havet – Norges framtid Ny akvakulturlov Gi adgang til overføring og pantsetting av konsesjon sammen med lokalitet og etablere akvakulturregister Klarere miljøansvar i hele virksomhetens liv – fra etablering til avvikling/opprydning Lokalisering innenfor arealplaner i.h.t. pbl Effektiv og samordnet saksbehandling, evt. med frister for Fiskeridirektoratet, kommunene og sektormyndighetene SPESIELT FOR LAKS OG ØRRET: Nedtrappe eierskapsreguleringene Tildelingsrunder (mot vederlag) med mulighet for regional fordeling: ved kvalifisering og trekning, evt. auksjon Spørsmål om ”beredskapshjemmel” for markedstilpasning

13 Verdier fra havet – Norges framtid Det viktigste vi kan bidra med er stabile rammebetingelser som gjør næringen konkurransedyktig og et offensivt markedsarbeid Foto: EFF


Laste ned ppt "Regjeringens arbeid for en styrket havbruksnæring Statssekret æ r Janne Johnsen FHLs nytt å rsm ø te 19.januar 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google