Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Krav eller kompromiss? Praktisk tillitsvalgtarbeid ATG-kurs november 2010 Mathea Ruud McGhie.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Krav eller kompromiss? Praktisk tillitsvalgtarbeid ATG-kurs november 2010 Mathea Ruud McGhie."— Utskrift av presentasjonen:

1 Krav eller kompromiss? Praktisk tillitsvalgtarbeid ATG-kurs november 2010 Mathea Ruud McGhie

2 Praktisk tillitsvalgtsarbeids2 Møte med arbeidsgiver Egne erfaringer med å inngå kompromiss? Med å si nei til kompromiss?

3 Tilfeller der vi ikke kan inngå kompromiss Begrensninger satt av –Lov –Forskrift –Hovedavtale –Tariffavtale –Særavtale Praktisk tillitsvalgtsarbeids3

4 Hvorfor drøfte tema innenfor dette feltet? Sørge for en korrekt tolkning Sørge for hensiktsmessig bruk Etablere felles forståelse Foreta eventuelle valg innenfor regelverket Praktisk tillitsvalgtsarbeids4

5 Relevant lovverk Opplæringsloven Arbeidsmiljøloven Likestillingsloven Forvaltningsloven Ferieloven Arbeidstvistloven Praktisk tillitsvalgtsarbeids5

6 Opplæringsloven m forskrifter Elevenes rett og plikt til opplæring Fag- og timefordeling Skoleåret Gratisprinsippet Organisering i grupper Kompetansekrav for lærere Praktisk tillitsvalgtsarbeids6

7 Arbeidsmiljøloven med forskrifter Helse, miljø og sikkerhet Vernetjenesten Faste tilsettinger Normalarbeidsdagen Overtidsbegrensninger Pauser Permisjonsrettigheter Praktisk tillitsvalgtsarbeids7

8 Likestillingsloven Plikt til å arbeide for likestilling Likebehandling ved tilsetting Likelønn Kvotering av menn Praktisk tillitsvalgtsarbeids8

9 Forvaltningsloven Utlysning av stillinger Tilsetting av best kvalifiserte søker Saksbehandleres veiledningsplikt Klagerett på enkeltvedtak Praktisk tillitsvalgtsarbeids9

10 Ferieloven Lengden på ferien Fastsetting av ferie Overføring/utbetaling av ferie Praktisk tillitsvalgtsarbeids10

11 Arbeidstvistloven Organisering av streik Praktisk tillitsvalgtsarbeids11

12 Hovedavtalen Rett og plikt til forhandling og drøfting Tillitsvalgtsordningen Tillitsvalgtes permisjonsrettigheter Praktisk tillitsvalgtsarbeids12

13 Hovedtariffavtalen Lønnssystemet Alle andre godtgjøringer Pensjonsordningene Permisjon Ferie Tilsetting, oppsigelse Praktisk tillitsvalgtsarbeids13

14 Særavtaler SFS 2213 Arbeidstidsavtalen SGS 1001 Reiseregulativet SGS 1002 Arbeidstøy og instrumenter SGS 1010 ”Leirskoleavtalen” Praktisk tillitsvalgtsarbeids14

15 Hvordan argumenterer vi? Tariffavtalers ufravikelighet Lover må overholdes Partene har en felles forpliktelse på å overholde lov- og avtaleverk Sentrale avtaler er inngått på vegne av oss, vi har ikke mandat til å endre dem Vår oppgave som lokale parter er å bruke regelverket riktig Praktiske hensyn og økonomi er ikke et argument Ved tvil om tolkning/forpliktelse kan HTV kontaktes Vi kan foreslå andre, akseptable løsninger Praktisk tillitsvalgtsarbeids15

16 Hva kan vi ikke gjøre? Lage en dårligere lokal avtale (unntak: SFS 2213, egne regler for inngåelse av lokal arbeidstidsavtale) Prøve det ut og evaluere ”Bare denne ene gangen” Avstemning i klubben / på personalmøte Se mellom fingrene Bruke arbeidsgivers styringsrett (den gjelder kun innenfor rammene av lov- og avtaleverk) Praktisk tillitsvalgtsarbeids16

17 Holder ikke gode argumenter? Uenighet må referatføres ”Partene er ikke enige.” ”Utdanningsforbundet mener arbeidsgivers forslag er i strid med [navn på lov/avtale]” Kopi av referatet sendes HTV Mulige veier videre: Kommunal drøfting Juridisk bistand 7.1-protokoll Be om tilsyn fra fylkesmann Be om vurdering fra et ombud Praktisk tillitsvalgtsarbeids17

18 Konklusjon Lover, forskrifter, tariffavtaler og særavtaler skal overholdes Vi gjør vårt beste for gode arbeidsforhold og kvalitet i opplæringa. Praktisk tillitsvalgtsarbeids18


Laste ned ppt "Krav eller kompromiss? Praktisk tillitsvalgtarbeid ATG-kurs november 2010 Mathea Ruud McGhie."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google