Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektfaser m.m. Nylen 2-3..

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektfaser m.m. Nylen 2-3.."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektfaser m.m. Nylen 2-3.

2 Faser i arbeidet i et prosjekt
Definisjon Trekk ved oppgaven Innledende fase Sondering, avklaring, rammer, vedtak, prosjektleder, organisering. Startfase Forankring, oppgaven, målene, ressurser, bemanning, organisering, avtaler. Arbeidsfase Etablering av gruppen, inkludert lederen, selve arbeidet Avslutningsfase Overføring, gjennomføring, implementering, oppsummering av resultater, rapportering, evaluering Andre kilder: Frame m.m

3 LUIS-prosjektet

4 4: Arbeidsmåten i prosjekter
Nylen 4.

5 4.1: Avklaring av hva som er omgivelser for prosjektet
Spørsmål eller perspektiv Eksempelvis Er det en oppdragsgiver, og hvem er det i tilfelle? Den som tok initiativet; den som har sagt seg villig til å støtte; den som har sentral interesse i prosjektet. Hvem er viktig for at prosjektet skal kunne gjennomføres; hvem kan hindre eller hjelpe prosjektet underveis? Den sentrale ledelsen eller andre sentrale aktører i basisorganisasjonen. Overordnede til prosjektdeltakerne. Hvem ellers er interessert i dets resultater? Andre som kan bli utsatt for konsekvenser, som fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner. Hvem disponerer ressurser som kan være av betydning? Utviklingsavdelinger, stabsavdelinger, sentrale aktører ellers. Hvem er det ellers aktuelt å samarbeide med underveis? Andre organisasjoner som har gjort noe tilsvarende; myndigheter; fagforeninger; fremtidige leverandører.

6 4.2 Noen midler til å håndtere dilemmaet mellom prosjektets autonomi og omgivelsenes innflytelse
Brukerrepresentanter i prosjektgruppe og/eller styringsorganer. Skjerming av gruppen fra direkte innspill utenfra, blant annet ved å etablere styrings- eller hørings- eller samarbeidsorganer. Løpende kommunikasjon utad, men på gruppens premisser. Avtaler med omgivelsene, særlig med basisorganisasjonen og den sentrale ledelsen. Stor vekt på utvelgelse av prosjektgruppen, kanskje særlig lederen. Løpende organisering av prosjektet heller enn etablering av en gitt organisasjon. Prosjektet som en arena for samspill mellom aktører mer enn en egen organisasjon.

7 4.3 Premisser for målene i et prosjekt
Premisser for prosjektet Betydning for målene Oppgaven, slik den er formulert på et gitt tidspunkt. Sier noe grunnleggende om målene, som i utgangspunktet er at denne bestemte oppgaven skal utføres. De ressursene som stilles til disposisjon Betyr noe for hva som er oppnåelig og gjennomførbart De betingelsene som råder for arbeidet De kan endre seg underveis og medføre at målene må endres. De sluttilstanden som er tilsiktet Utviklingen i og omkring prosjektet kan medføre at målene må endres. Den eventuelt ønskede videreføringen Prosjektet skal ofte bidra til noe utenfor det selv, og målene må avspeile endringer i dets omverden. Den læringen som skjer underveis Den medfører at saksforhold revurderes, både internt i prosjektet, men også i dets omverden.


Laste ned ppt "Prosjektfaser m.m. Nylen 2-3.."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google