Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prosjektfaser m.m. Nylen 2-3.. Faser i arbeidet i et prosjekt DefinisjonTrekk ved oppgaven Innledende faseSondering, avklaring, rammer, vedtak, prosjektleder,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prosjektfaser m.m. Nylen 2-3.. Faser i arbeidet i et prosjekt DefinisjonTrekk ved oppgaven Innledende faseSondering, avklaring, rammer, vedtak, prosjektleder,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Prosjektfaser m.m. Nylen 2-3.

2 Faser i arbeidet i et prosjekt DefinisjonTrekk ved oppgaven Innledende faseSondering, avklaring, rammer, vedtak, prosjektleder, organisering. StartfaseForankring, oppgaven, målene, ressurser, bemanning, organisering, avtaler. ArbeidsfaseEtablering av gruppen, inkludert lederen, selve arbeidet AvslutningsfaseOverføring, gjennomføring, implementering, oppsummering av resultater, rapportering, evaluering Andre kilder: Frame m.m

3 LUIS-prosjektet

4 4: Arbeidsmåten i prosjekter Nylen 4.

5 4.1: Avklaring av hva som er omgivelser for prosjektet Spørsmål eller perspektivEksempelvis Er det en oppdragsgiver, og hvem er det i tilfelle? Den som tok initiativet; den som har sagt seg villig til å støtte; den som har sentral interesse i prosjektet. Hvem er viktig for at prosjektet skal kunne gjennomføres; hvem kan hindre eller hjelpe prosjektet underveis? Den sentrale ledelsen eller andre sentrale aktører i basisorganisasjonen. Overordnede til prosjektdeltakerne. Hvem ellers er interessert i dets resultater? Andre som kan bli utsatt for konsekvenser, som fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner. Hvem disponerer ressurser som kan være av betydning? Utviklingsavdelinger, stabsavdelinger, sentrale aktører ellers. Hvem er det ellers aktuelt å samarbeide med underveis? Andre organisasjoner som har gjort noe tilsvarende; myndigheter; fagforeninger; fremtidige leverandører.

6 4.2 Noen midler til å håndtere dilemmaet mellom prosjektets autonomi og omgivelsenes innflytelse Brukerrepresentanter i prosjektgruppe og/eller styringsorganer. Skjerming av gruppen fra direkte innspill utenfra, blant annet ved å etablere styrings- eller hørings- eller samarbeidsorganer. Løpende kommunikasjon utad, men på gruppens premisser. Avtaler med omgivelsene, særlig med basisorganisasjonen og den sentrale ledelsen. Stor vekt på utvelgelse av prosjektgruppen, kanskje særlig lederen. Løpende organisering av prosjektet heller enn etablering av en gitt organisasjon. Prosjektet som en arena for samspill mellom aktører mer enn en egen organisasjon.

7 4.3 Premisser for målene i et prosjekt Premisser for prosjektetBetydning for målene Oppgaven, slik den er formulert på et gitt tidspunkt. Sier noe grunnleggende om målene, som i utgangspunktet er at denne bestemte oppgaven skal utføres. De ressursene som stilles til disposisjonBetyr noe for hva som er oppnåelig og gjennomførbart De betingelsene som råder for arbeidetDe kan endre seg underveis og medføre at målene må endres. De sluttilstanden som er tilsiktetUtviklingen i og omkring prosjektet kan medføre at målene må endres. Den eventuelt ønskede videreføringenProsjektet skal ofte bidra til noe utenfor det selv, og målene må avspeile endringer i dets omverden. Den læringen som skjer underveisDen medfører at saksforhold revurderes, både internt i prosjektet, men også i dets omverden.


Laste ned ppt "Prosjektfaser m.m. Nylen 2-3.. Faser i arbeidet i et prosjekt DefinisjonTrekk ved oppgaven Innledende faseSondering, avklaring, rammer, vedtak, prosjektleder,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google