Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kulturlov Norsk kulturforum 21. April 2006. Norsk Kulturforum - NOKU Synliggjør kulturområdet. Representerer hele kulturfeltet. Har innflytelse på kulturpolitikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kulturlov Norsk kulturforum 21. April 2006. Norsk Kulturforum - NOKU Synliggjør kulturområdet. Representerer hele kulturfeltet. Har innflytelse på kulturpolitikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kulturlov Norsk kulturforum 21. April 2006

2 Norsk Kulturforum - NOKU Synliggjør kulturområdet. Representerer hele kulturfeltet. Har innflytelse på kulturpolitikk - nasjonalt, regionalt og lokalt.

3 Hovedmål: Å fremme forståelsen for kulturlivets betydning i samfunnet. Å styrke medlemmenes faglige kompetanse. Å være pådriver i kulturpolitiske spørsmål.

4 NOKU er bedt om å si noe om: Utfordringer for lokal kultursektor. Hvordan bør en generell kulturlov se ut. Forventninger til kulturlov som virkemiddel. Betingelser for å kunne følge opp. Supplerende virkemidler.

5 Utfordringer for lokal kultursektor Motvirke kommersielt press. Bidra til et inkluderende samfunn.

6 Nye kommunale oppgaver – reduserte budsjetter.

7 Omorganisering. Nedbemanning og usynliggjøring av kulturfeltet. Instrumentell bruk av kultur

8 Hvordan bør en generell kulturlov se ut Lover gir ofte individuelle rettigheter. Det er ikke veien å gå når det gjelder reguleringen av kulturfeltet. Vi mener at loven må utformes på en slik måte at den kan være en drivkraft i kommunalt kulturarbeid.

9 Loven bør sikre stabil finansiering – kulturtilbudet i Norge kan ikke være bekjent av sin avhengighet av nordmenns spillegalskap.

10 Viktige spørsmål: Bør loven differensieres? Skal det være et lovfestet minimum?

11 Basis NOKU’s utkast fra 1981, lagt som vedlegg til St.meld. nr 23 (1981-82) : Kulturpolitikk for 1980-årene. Utkast fra NOKU oversendt dep.nov 1991 Allmenn kulturlov i Norge – Hovedpunkter. Fra konferansen ”Kultur for alle” 16. –17. sept. 2002.

12 Basis må sikre: Alle mennesker rett til et likeverdig kunst og kulturtilbud, uavhengig av funksjonsnivå, geografi og økonomi. Rett til å oppleve profesjonell kunst og rett til egenaktivitet At det finnes kulturfaglig kompetanse i alle kommuner.

13 Viktige punkter: Kommunens ansvar og oppgaver – innbyggernes rettigheter. Fylkeskommunens /regionens ansvar for tilrettelegging og veiledning av kommunene. Statens ansvar. Særskilte statstilskudd. (DKS, kulturbygg)

14 Ikrafttredelse fra 1. jan 2008. Henvisning til spesiallover.

15 Forventninger til kulturlov Sikre at hver innbygger får rett til gode offentlige kulturtilbud: Delta i kulturell egenaktivitet Motta profesjonelle kunstneriske impulser Ha tilgang til kulturhistorisk materiale Ha tilgang til et brett og allsidig kulturtilbud

16 Som offentlige kulturarbeidere ønsker vi: Mindre sårbarhet og større forutsigbarhet. Mindre intern budsjettkamp i kommunen. Å endre rådmannsbestemt tenkesett.

17 Betingelser for å kunne følge opp loven Forutsigbar økonomi Kommuner må også se de muligheter som ligger innenfor kulturfeltet.

18 Supplerende virkemidler Statlig kulturpolitikk ansvarlig og forutsigbar Videre satsing på nasjonale institusjoner og Den kulturelle skolesekken Gode skoler Faktakunnskap Øremerkede midler

19 …en lov løser ikke alt

20


Laste ned ppt "Kulturlov Norsk kulturforum 21. April 2006. Norsk Kulturforum - NOKU Synliggjør kulturområdet. Representerer hele kulturfeltet. Har innflytelse på kulturpolitikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google