Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kåre Lilleholt Husleige- og eigarseksjonsrett Våren 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kåre Lilleholt Husleige- og eigarseksjonsrett Våren 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kåre Lilleholt Husleige- og eigarseksjonsrett Våren 2011

2 Personskifte og framleige Overføring av eigedommen Overføring av leigeretten Overlating av bruken –framleige –andre tilfelle

3 Hovudreglar Rett etter kontrakt kan overførast til andre Plikt etter kontrakt kan ikkje overførast utan samtykke Ny eigar må respektere eksisterande leigerettar

4 Husstandsmedlemmer Rett til opptak av husstandsmedlemmer (§ 7 ‑ 1) –utan vilkår om godkjenning –etter godkjenning Rett til å ta over etter dødsfall (§ 8-2) Rett til å ta over ved samlivsbrot (§ 8-3)

5 Overføring av leigeretten i andre tilfelle På grunnlag av avtale Etter samtykke i kvart tilfelle

6 Overgang av plikter Husleigelova § 8-5 –skjeringstidspunkt –forfallstidspunktet avgjer –men vilkår ved godkjenning Gammal leigar Ny leigar Eigar

7 Framleige og anna overlating av bruk Framleige er ein underkontrakt Spørsmål også om overlating av bruk i andre tilfelle enn framleige U L F

8 Framleige Utgangspunkt: berre med samtykke (§ 7-2) Del av bustad (§ 7-3) –med godkjenning Ved mellombels fråvere (§ 7-4) Ved tidsbestemt avtale (§ 7-5) –godkjenning –oppseiingsrett

9 Godkjenning ved passivitet Frist på ein månad etter § 7-6

10 Overføring av utleigarens plikter Hovudregel: pliktene går over til ny eigar Leigaren kan på visse vilkår halde seg til den tidlegare eigaren Husleigelova § 8-6

11 Bortfall av leigeforhold – oversyn Leigetida etter tidsbestemt avtale er ute Leigaren seier opp ein oppseieleg avtale Utleigaren seier opp ein oppseieleg avtale Ein av partane hevar avtalen etter mishald Leigarens død

12 Leigetida er ute Leigeforholdet fell bort utan oppseiing Flyttevarsel (§ 9-2 tredje ledd) Grensene for tidsbestemt avtale (§ 9-3) –tre år –eitt år –eigen bruk –sakleg grunn

13 Leigaren seier opp Hovudregel om oppseiingsrett i § 9-4 Oppseiingsfrist (§ 9-6) Ingen formkrav

14 Utleigaren seier opp Hovudregel om oppseiingsrett (§ 9-5 første ledd) Villkår om oppseiingsgrunn for bustad (§ 9-5 andre ledd) –sakleg grunn –unntaksregel for «hybel» Formkrav (§ 9-7) Tilsidesetjing av oppseiing (§ 9-8)

15 Tilsidesetjing av oppseiing Protestfrist ein månad Søksmålsfrist tre månader Rimelegvurdering –«vurdering av begge parters forhold» Unntak for «hybel»

16 Heving etter mishald Leigars hevingsrett (§ 2-12, jf. § 5-7 første ledd) Utleigars hevingsrett (§ 9-9) Særreglane om tvangsfråviking –klausul om mishald av leigebetaling

17 Leigarens død Ekstraordinær oppseiingsrett (§ 9-10) Samanhengen med reglane om personskifte –hovudregelen om at leigeretten ikkje kan overførast (§ 8-1) –rett til å ta over leigeforholdet (§ 8-2)

18 Tvangsfråviking – oversyn Tvangsfullføringslova § 13-2 tredje ledd Fråvikingsklausul –leiga blir ikkje betalt –leigetida er ute Oppseiing Heving


Laste ned ppt "Kåre Lilleholt Husleige- og eigarseksjonsrett Våren 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google