Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Videre om Oslomodellen Integrering av IKT i allmennlærerutdanninga med vekt på flerfagsdidaktikk IKT-utvalget ved LUI 15.12.2008 Vibeke.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Videre om Oslomodellen Integrering av IKT i allmennlærerutdanninga med vekt på flerfagsdidaktikk IKT-utvalget ved LUI 15.12.2008 Vibeke."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Videre om Oslomodellen Integrering av IKT i allmennlærerutdanninga med vekt på flerfagsdidaktikk IKT-utvalget ved LUI 15.12.2008 Vibeke Bjarnø, IKT-seksjonen

2 Oslomodellens problemstilling konkretisert gjennom rollen som endringsagent : –Hvordan kan IKT-seksjonen være en konstruktiv endringsagent? –Hvordan legge til rette for at IKT-seksjonen blir didaktiske samtalepartnere, og ikke reduseres til å være ”verktøyleverandører” og ”tekniske guruer? –Hvordan etablere ny og videreutvikle den flerfagsdidaktikk med IKT som er etablert i prosjektet Fleirfagleg og som har vist seg å være en styrke i studentenes læringsprosess?

3 Tre idealtypiske rollebeskivelser l Beskrivelse av oppgavene IKT-seksjonen måtte ivareta –Den innvidde: Skape en sterk og konstruktiv relasjon mellom IKT- seksjonen og kollegaene i andre fag –Den involverte: Skape konkrete møteplasser for ”speiling”, og utvikling av felles virkelighetsforståelse –Den integrerte: Fokus på en helhetlig profesjonsutdanning

4 Hvilke utfordringer har lærere i møtet med IKT generelt, digitale læremidler og nettressurser spesielt? l Ta kontroll over IKT i barnehage og skole –Ikke overlever barna og elevene til seg selv! IKT er ikke et tryllestøv! l Systematisk bruk – tilrettelegging, integrering i læreprosesser l Kritisk bruk Må velge og vurdere etter konkrete behov – systematikk og dokumentasjon – l Bygge opp en felles samling av evalueringer l (Digitalt utstyr og oppdatering/tilpasning)

5 Et skritt videre etter Oslomodellen... MathWhiz – Globs (Game Like Learning Object) l Valg og vurdering av digitale læringsressurser l Partnere i Kina og Norge: –Studenter (bachelor, master) –Øvingslærere og deres elever –Lærerutdannere og Pedagogisk utviklingssenter

6 Erfaringer fra valg og vurdering av digitale læringsressurser i skole og læreutdanning l Overordna mål: Bevisst bruk av digitale læremidler gjennom valg og vurdering l Eksempel 1: Et FoU-prosjektet MathWhiz – Planlegging, gjennomføring og evaluering: Gamelike Learning Objects (Globs)Globs –Deltakere: Lærerstudenter, elever ved praksisskoler, øvingslærere og lærerutdannere –Utvikle/tilpasse nye animasjoner i tråd med uttestingsresultater –[Undersøkelse|Automatiske resultater]UndersøkelseAutomatiske resultater l Eksempel 2: Felles base med ressurser –DidIKTikk: skjema for valg og vurderingskjema

7 Erfaringer fra et praksisstipend l IKT-lærer delta i praksisopplæringen l Praksisbesøk –Hjelpe øvingslærere til å være gode rollemodeller for bruk av digitale verktøy i alle fag og på alle nivåer –Delta i faglige diskusjoner rundt bruk av digitale verktøy i barnehage/skole –Veilede studentene på deres undervisning og veiledning hvor det blir brukt digitale verktøy i barns/elevers lek og læring

8 Digitale læringsressurser fører IKKE nødvendigvis til: Ny pedagogikk, ny metodikk, nye læringsformer og merverdi for læring l Avhenger mye av læreren/pedagogen og tilrettelegger/utvikler l Må være en bevisst del av konteksten - ”Putter” IKT inn i læringsprosesser slik de alltid har vært, eller utnytter teknologien og endrer ordinær læringsprosess? –Viktig med støtte i nasjonale planer, skoleeier og ledelsen –Tettere bånd til praksisopplæringen i lærerutdanninga

9 Spørsmål til diskusjon l Hvordan legge til rette for at studentene får nok digital kompetanse til å ta i bruk digitale verktøy i barns/elevers lek og læring? –Praksisoppfølging, veiledning i praksis? l Hva har vi lært av arbeid med Oslomodellen og hva kan vi dra nytte av i relaterte utviklingsarbeider? l Annet? Jfr. Sakslista til IKT-utvalget


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Videre om Oslomodellen Integrering av IKT i allmennlærerutdanninga med vekt på flerfagsdidaktikk IKT-utvalget ved LUI 15.12.2008 Vibeke."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google