Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådgiving Kognitivt perspektiv Kirsti Lauvås 30.08.04.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådgiving Kognitivt perspektiv Kirsti Lauvås 30.08.04."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådgiving Kognitivt perspektiv Kirsti Lauvås 30.08.04

2 Litteratur Lauvås, P & Handal, G (2000): Veiledning og praktisk yrkesteori, Oslo: Cappelen Lauvås, P, Lycke, K H & Handal, G (1996): Kollegaveiledning i skolen; Oslo: Cappelen

3 HVERDAGSVARIANTEN DEMONSTRASJON ØVELSE KORREKSJON

4 Formål Hjelpe til å bevisstgjøre og videreutvikle den enkeltes praksisteori i yrkesutøvelsen Utvikle profesjonell yrkeskunnskap, yrkesetikk og praksis

5 Veiledning innebærer Å uttrykke mest mulig av eksisterende kunnskap og gjøre deler av den til felles eiendom Å se kritisk på denne kunnskapen i fellesskap, og på den kompetansen man har for å løse de oppgaver man står overfor At behov for ny kunnskap utløses

6 Veiledning og rådgivning - en rasjonell og informativ side - en personlig og emosjonell side Veiledning Rådgivning

7 Med utgangspunkt i praksis

8 1.Relasjon / kommunikasjon 2.Prosess 3.Faglig innhold Komponenter i veiledning:

9 Faser i veiledning Problemformulering Presentasjon av problemet, situasjonen det inngår i, forhistorie osv Problemavklaring Analyse av problemet og situasjonen ut fra ulike perspektiv. Felles forståelse av problemet

10 Avklaringsfasen Hensikten med denne fasen er å komme fram til en felles forståelse Dette trinnet i prosessen danner basis for neste fase: Løsningsfasen

11 Faser forts. Målformulering Konkretisering av mål og delmål. Beskrivelse av den ønskete situasjon Problemløsningsfasen Få fram egne råd, og strategier fra veisøker. Presentasjon av råd/alternativer fra veileder. Hvordan gjennomføre dem?

12 Refleksjon og bevisstgjøring Refleksjon er en krevende aktivitet som det ikke alltid er like lett å håndtere alene. Veiledning skal nettopp fungere som hjelp til refleksjon. Økt bevissthet gjør at man lettere kan ta valg og se konsekvenser som gir mulighet for endring. Lauvås og Handal 2000

13 Ulike fokus Økonomi Framtid Helse Livskvalitet Rettigheter Det personlige Juridisk Ledelse Arbeidsplass Kollega Følelser Familie

14 Introduksjon til ulike fokus bør hentes fra begge parter. Valg av fokus

15 Metakommunikasjon: ”En samtale om samtalen”


Laste ned ppt "Rådgiving Kognitivt perspektiv Kirsti Lauvås 30.08.04."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google