Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppsummerende kommentarer til Masterskolen Dag Wiese Schartum.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppsummerende kommentarer til Masterskolen Dag Wiese Schartum."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppsummerende kommentarer til Masterskolen Dag Wiese Schartum

2 Problemstilling TeoriMetode Forskbar Håndterbar Justerbar Empiri Analyse Kan begrunne problemstilling Kan begrunne metodevalg Kan være bestemmende for analysen Men: Ikke alltid teori som passer/dekker

3 KvalitativKvantitativ Mening, fortolkning, forståelseMåle, kvantifisere Ikke representativ  kan ikke generalisere Representativitet ofte et mål  generaliserbarhet Ustrukturerte og semistrukturerte intervjuer, observasjon, tekstanalyse, diskursanalyse Spørreskjema, strukturerte intervjuer, statistisk analyse mv Metodekombinasjon (typisk: først dokumenter, så intervjuer) Metodetriangulering (bruke to eller flere metoder for å kryssjekke resultater) Krav til kildekritikk gjelder uansett om metoden er kvalitativ eller kvantitativ Juridisk metode kan sies å være kvalitativ, men spesiell fordi den er normativ og styres av rettskildeprinsippene (som både sier noe om kilder (”empiri”) og regler for analyse og slutning Tilpasset juridisk metode – hva kan aksepteres? Rettskildestudier kan både være kvalitative og kvantitative Et av de viktigste kravene til metode i en masteroppgave er å vise metodisk refleksjonsevne og begrunne/diskutere (herunder hvorfor ting gikk galt!) Vitenskapelig metode i fugleperspektiv


Laste ned ppt "Oppsummerende kommentarer til Masterskolen Dag Wiese Schartum."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google