Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Påvirkningstenkning om medier og kommunikasjon Forelesning 14/9-07, Espen Ytreberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Påvirkningstenkning om medier og kommunikasjon Forelesning 14/9-07, Espen Ytreberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Påvirkningstenkning om medier og kommunikasjon Forelesning 14/9-07, Espen Ytreberg

2 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Versjoner av “ur-modellen”

3 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Massesamfunnet (fra sent 1800-tall fram til WWII) Massemedier: til alle, samtidig, mer umiddelbart Tilsynelatende uten sosiale filtre, “the lonely crowd” Framveksten av massemediert propaganda... alt dette ledet mot å tenke kommunikasjon som påvirkning

4 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Grunntrekk i påvirknings- tenkning Kommunikasjon sees som en rettet prosess fra aktør 1 (avsender) til aktør 2 (mottaker) Sentralt: påvirkning/effekt på B Sentralt: As makt Inspirasjon fra naturvitenskapene Mattelart/Mattelart: “Mainstream-tradisjonen”, “nye verden- empirismen”

5 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Tidlig massekommunikasjonsforskning Fra 1930-tallet: starten på propagandaforskning Fra bekymring over massesamfunnet til empirisk prøving av tankene om sterk og direkte påvirkning Kvantitativ metodikk: statistiske surveyer og paneler Dominerende: pengene til forskning på medier går hit Omstridt: økende teoretisk/metodisk motstand innen medieforskningen

6 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Lasswells modell Hvem? Sier hva? I hvilken kanal? Til hvem? Med hvilken effekt? (avsender) (budskap) (mottaker)

7 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Transportmodeller Utgangspunkt i forskning på telekommmunikasjon Beregnet på å beskrive både menneskelig og maskinell kommunikasjon Strengt lineær Fokus på informasjon Fokus på kommunikasjonens effektivitet

8 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Shannon & Weavers matematiske kommuni- kasjonsmodell

9 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Kybernetikk Utgangspunkt i forskning på biologiske organismer og avansert maskinteknologi Brukt på menneskelig kommunikasjon i systemteorien Fokus: systemers selvopprettholdelse og selvregulering Kretsløp, looper og feedback

10 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Informasjonsteori + kybernetikk: Westley og MacLean

11 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Kritikk av mainstreamtradisjonen Positivisme: fakta uten fortolkning Funksjonalisme: en underliggende harmoni Dekontekstualisering: samfunnet blir borte Manglende oppmerksomhet på fortolkning og forståelse

12 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Fortolkning og mottakere Reform av tidlige premisser om sterke og direkte effekter: Lazarsfelds “The People’s Choice” Resultatet var tostegshypotesen: påvirkning går via opinionsledere Introduserer sosiale sammenhenger og fortolkning Kombinerer ansikt-til-ansikt-kommunikasjon og mediert kommunikasjon

13 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Eksempel: Medievoldsdebatten Produkt av engstelsen for massesamfunnet “Mediepanikker”: Bulger-saken, Silje-saken Tidlig forsøkt undersøkt i eksperimentsituasjoner: sammenheng mellom eksponering og atferd Senere forskning: - mer fokus på langtidseffekter - mer fokus på sosiale og kulturellesammenhenger

14 Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Dagens kunnskaps- status Empirisk: kvalifisert støtte til begrensede effekter hos et mindretall av barn/unge Teoretisk: Peker mot påvirkningstenkningens styrker (fokus på effekter og makt) og dens svakheter (kontekst, fortolkning) Forskningetisk: Balansegangen mellom det å korrigere mediepanikker og det å respektere at problematisk påvirkning finnes


Laste ned ppt "Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) Påvirkningstenkning om medier og kommunikasjon Forelesning 14/9-07, Espen Ytreberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google