Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EXFAC03-MVIT Påvirkningstenkning om kommunikasjon.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EXFAC03-MVIT Påvirkningstenkning om kommunikasjon."— Utskrift av presentasjonen:

1 EXFAC03-MVIT Påvirkningstenkning om kommunikasjon

2 Massesamfunnet Framveksten av moderne (masse)medier øker påvirkningens rekkevidde drastisk Påvirkningen skjer til alle og direkte (utenom sosiale filtre) Massesamfunn, propaganda Massemedienes framvekst ligger bak den moderne tenkningen om kommunikasjon som påvirkning

3 Grunntrekk i påvirknings-tenkning Kommunikasjon er en rettet prosess fra aktør A (avsender) til aktør B (mottaker) Sentralt: påvirkning/effekt på B Sentralt: As makt Inspirasjon fra naturvitenskapene “Mainstreamtradisjonen”, “nye verden-empirismen” (Mattelart)

4 Moderne massekommunikasjonsforskning Fra 1930t: starten på propagandaforskning Fra bekymring over massesamfunnet til empirisk prøving av påstander om sterk og direkte påvirkning Kvantitiativ metodikk, surveyer, panel Dominerende: forskningspengene går i stor grad hit Omstridt: økende teoretisk/prinsipiell motstand i medieforskningen

5 Lasswells modell Hvem? Sier hva? I hvilken kanal? Til hvem? Med hvilken effekt? (Avsender) (Budskap) (Mottaker)

6 Transportmodeller Utgangspunkt i forskning på telekommunikasjon Beregnet på å beskrive både menneskelig og maskinell kommunkasjon Strengt lineær Fokus på informasjon Fokus på kommunikasjonens effektivitet

7 Shannon & Weavers matematiske kommunikasjonsmodell

8 Kybernetikk Kretsløp og rekursivitet Utgangspunkt i forskning på bologiske organismer og avansert maskinteknologi Brukt på menneskelig kommunikasjon i systemteorien Fokus: systemets selvopprettholdelse, feedback

9 Kybernetiske og informasjonsteoretiske nedslag: Westley og MacLean

10 Kritikk av ”mainstreamtradisjonen” Positivisme: fakta uten fortolkning Funksjonalisme: en implisitt harmoni Manglende kontekst: samfunnet blir borte Manglende fokus på fortolkning og forståelse

11 Fortolkning og mottakere Reform av tidlige remisser om sterke og direkte effekter: Lazarsfelds “The People’s Choice” Resultatet var tostegshypotesen: påvirkning går via opinionsledere Introduserer sosiale sammenhenger og fortolkning Kombinerte interpersonelle og medierte aspekter

12 Eksempel: medievoldsdebattene Produkt av engstelsen for massesamfunnet Tidlig forsøkt undersøkt i eksperimentsituasjoner: sammenheng mellom eksponering og atferd Senere forskning: - mer fokus på langtidseffekter - mer fokus på sosiale og kulturelle sammenhenger I dag: kvalifisert støtte til begrensede effekter


Laste ned ppt "EXFAC03-MVIT Påvirkningstenkning om kommunikasjon."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google