Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykestuene i Finnmark – samhandling i faglige nettverk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykestuene i Finnmark – samhandling i faglige nettverk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykestuene i Finnmark – samhandling i faglige nettverk
Sykestuene i Finnmark – samhandling i faglige nettverk som verktøy for små intermediære enheter. Erik Langfeldt Nordkapp Tromsø 1

2 Sykestuepasienten Pasient innlagt til diagnostisering,
observasjon eller behandling, som alternativ til sykehusinnleggelse. Pasient utskrevet fra sykehus, som måtte ha forlenget sitt sykehusopphold, dersom sykestueplass ikke fantes: 11 % av innleggelsene 50 % av liggedøgnene. 2

3 Finnmark: fordelingen av 40 sykestueplasser på 16 kommuner
Nordkapp: 3 Gamvik: 1 Måsøy: 1 Hammerfest: 0 Berlevåg: 1 Hasvik:1 Båtsfjord: 2 Kvalsund: 0 Lebesby: 1 Vardø: 2 Loppa: 1 Vadsø: 6 Tana: 2 Nesseby: 1 Porsanger: 2 Alta: 9 Sør-Varanger: 0 Karasjok: 4 Kautokeino: 3 3

4 Nordkapp helsesenter: korttidsenheten
Sykestuesenger: Kommunale korttidsplasser: Akuttstue: Palliativ enhet: Sum:

5 Sykestuebehandling av pasienter før, i stedet for og etter sykehusinnleggelse
Geriatriske pasienter under utredning/ behandling. Kreftpasienter under aktiv behandling/ lindrende behandling. Rehabiliteringspasienter – som alternativ til videre sykehusopphold. Akuttmedisinske innleggelser (> 3timer). Produksjon 2009: Liggedøgn: Opphold: Gj sn liggetid: 3.7 døgn 5

6 Innlagt fra (sykestuebelegg 2009)
Sykehus Hjem

7 Utskrevet til (sykestuebelegg 2009)
Sykehus Hjem

8 Aldersfordeling (sykestuebelegg 2009)
70 år og eldre 50-70 år

9 Medisinsk ø-hjelp, alder 80 år og eldre Antall liggedøgn per 1000 innbyggere. Bosted Helse Nord tertial 2009 Her ser vi på aldersgruppen 80 år og over, mens det forrige bildet gjaldt alle aldersgrupper. For denne aldersgruppen er forskjellene mellom vertskommuner og andre kommuner større, og den nedadgående tendensen holder seg ikke inn i 2009. Der ligger altså i gjennomsnitt hver person over 80 år 3,5 døgn på sykehus hvis vedkommende bor i en vertskommune, mot 2,5 døgn for de over 80 bosatt i de øvrige kommunene. 9 9

10 Rapport fra faggruppen - sykestuefunksjonen i Finnmark
Telekommunikasjon med spesialisthelsetjenesten Videokonferanse Pasientdrøftelser VAKE Legenettverk Lindrende-nettverkene Undervisning Kompetansegivende utdannning Rapport fra faggruppen - sykestuefunksjonen i Finnmark 10

11 Desentralisert terminal omsorg og kreft-behandling i Finnmark:
«Fill out this tag and attach it to your big toe.”

12 Cytostatika gitt av kreftsykepleier/
Desentralisert kreftbehandling Cytostatika gitt av kreftsykepleier/ annen sykepleier. 12

13 Cellegiftkurer gitt av sykestuekommuner
2009: Alta: Vadsø: Nordkapp: 57 2010: Nordkapp første kvartal 2010: 41

14 Nye tilfeller av kreft i Nordkapp 2009
Bukspyttkjertel: 5 Lunger: 2 Bryst: 2 Hjerne: 2 Spiserør: 2 Blod: 1 Magesekk 1 Sum:

15 Prosjektmål 7. Sideordnet: Utvikle telematikkbruken.
Gjøre cellegiftbehandling tilgjengelig lokalt. 2. Styrke kompetansen innen lindrende behandling. 3. Utvikle nødvendig faglighet i nettverk. 4. Pasientforløp som fokusert enhet. 5. Systematisk styrke rehab-aspektet. 6. Dokumentere, evaluere og forbedre virksomheten. 7. Sideordnet: Utvikle telematikkbruken. 8. Pilotprosjekt for utvikling av andre typer nettverk.

16 Prosjektelementer Fagutvikling: - Konferanser - Opplæring - Utdanning
Nettverksdannelse: - Trekommune-nettverket - Småkommune-nettverk - All-nettverk - Lindring i Nord-nettverk Planarbeid. Felles risiko- og sårbarhetsanalyse/ felles prosedyrer.

17 Vadsø-Nordkapp-Alta nettverkene
Deltakere i elektroniske nettverk: Lebesby Gamvik Berlevåg Vardø Porsanger Følgende kommuner deltar ikke i elektronisk nettverk per i dag: Hasvik Loppa Karasjok Kautokeino Tana Nesseby Båtsfjord Måsøy Kvalsund Hammerfest Sør-Varanger

18 «This is a second opinion. At first, I thought you had something else!
Behovet for kvalitetssikring: formalisert samhandling i nettverk mellom nivåene og mellom kommunene «This is a second opinion. At first, I thought you had something else!

19 Fokus i moderne sykestuetenkning
Likeverdigere helsetilbud for grupper av kronisk syke. Pasientforløp som enheter for samhandling. Nyttegjøre medisinsk teknologisk utvikling. Gjøre kompetanseoverføring mellom nivåene. Omgjøre transportøkonomi til helsetjenesteproduksjon.


Laste ned ppt "Sykestuene i Finnmark – samhandling i faglige nettverk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google