Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sykestuene i Finnmark – samhandling i faglige nettverk som verktøy for små intermediære enheter. Erik Langfeldt Nordkapp Tromsø 250510.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sykestuene i Finnmark – samhandling i faglige nettverk som verktøy for små intermediære enheter. Erik Langfeldt Nordkapp Tromsø 250510."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sykestuene i Finnmark – samhandling i faglige nettverk som verktøy for små intermediære enheter. Erik Langfeldt Nordkapp erlangf@online.no Tromsø 250510

2 Pasient innlagt til diagnostisering, observasjon eller behandling, som alternativ til sykehusinnleggelse. Pasient utskrevet fra sykehus, som måtte ha forlenget sitt sykehusopphold, dersom sykestueplass ikke fantes: 11 % av innleggelsene 50 % av liggedøgnene. Sykestuepasienten

3 Kautokeino: 3 Karasjok: 4 Porsanger: 2 Alta: 9 Loppa: 1 Hasvik:1 Hammerfest: 0 Kvalsund: 0 Måsøy: 1 Nordkapp: 3 Lebesby: 1 Tana: 2 Sør-Varanger: 0 Vardø: 2 Vadsø: 6 Gamvik: 1 Nesseby: 1 Berlevåg: 1 Båtsfjord: 2 Finnmark: fordelingen av 40 sykestueplasser på 16 kommuner

4 Nordkapp helsesenter: korttidsenheten Sykestuesenger: 3 Kommunale korttidsplasser:2 - 4 Akuttstue: 1 Palliativ enhet:1 Sum:7 - 9

5  Geriatriske pasienter under utredning/ behandling.  Kreftpasienter under aktiv behandling/ lindrende behandling.  Rehabiliteringspasienter – som alternativ til videre sykehusopphold.  Akuttmedisinske innleggelser (> 3timer). Produksjon 2009: Liggedøgn: 9 258 Opphold: 2 509 Gj sn liggetid:3.7 døgn Sykestuebehandling av pasienter før, i stedet for og etter sykehusinnleggelse

6 Innlagt fra (sykestuebelegg 2009) Hjem Sykehus

7 Utskrevet til (sykestuebelegg 2009) Hjem Sykehus

8 Aldersfordeling (sykestuebelegg 2009) 70 år og eldre 50-70 år 30-50 år 0-30 år

9 Medisinsk ø-hjelp, alder 80 år og eldre Antall liggedøgn per 1000 innbyggere. Bosted Helse Nord 2003-2.tertial 2009 9

10 Rapport fra faggruppen - sykestuefunksjonen i Finnmark Telekommunikasjon med spesialisthelsetjenesten -Videokonferanse -Pasientdrøftelser -VAKE -Legenettverk -Lindrende-nettverkene -Undervisning -Kompetansegivende utdannning

11 Desentralisert terminal omsorg ogkreft- behandling i Finnmark: «Fill out this tag and attach it to your big toe.”

12 Desentralisert kreftbehandling Cytostatika gitt av kreftsykepleier/ annen sykepleier.

13 Cellegiftkurer gitt av sykestuekommuner 2009: Alta:204 Vadsø: 44 Nordkapp: 57 2010: Nordkapp første kvartal 2010: 41

14 Nye tilfeller av kreft i Nordkapp 2009 Bukspyttkjertel:5 Lunger:2 Bryst:2 Hjerne:2 Spiserør:2 Blod:1 Magesekk1 Sum: 15

15 1.Gjøre cellegiftbehandling tilgjengelig lokalt. 2. Styrke kompetansen innen lindrende behandling. 3. Utvikle nødvendig faglighet i nettverk. 4.Pasientforløp som fokusert enhet. 5. Systematisk styrke rehab-aspektet. 6. Dokumentere, evaluere og forbedre virksomheten. 7. Sideordnet: Utvikle telematikkbruken. 8. Pilotprosjekt for utvikling av andre typer nettverk. Prosjektmål

16 Prosjektelementer  Fagutvikling: - Konferanser - Opplæring - Utdanning  Nettverksdannelse:- Trekommune-nettverket - Småkommune-nettverk - All-nettverk - Lindring i Nord-nettverk  Planarbeid.  Felles risiko- og sårbarhetsanalyse/ felles prosedyrer.

17 Vadsø-Nordkapp-Alta nettverkene Deltakere i elektroniske nettverk: Lebesby Gamvik Berlevåg Vardø Porsanger Følgende kommuner deltar ikke i elektronisk nettverk per i dag: Hasvik Loppa Karasjok Kautokeino Tana Nesseby Båtsfjord Måsøy Kvalsund Hammerfest Sør-Varanger

18 «This is a second opinion. At first, I thought you had something else! Behovet for kvalitetssikring: formalisert samhandling i nettverk mellom nivåene og mellom kommunene

19 Fokus i moderne sykestuetenkning  Likeverdigere helsetilbud for grupper av kronisk syke.  Pasientforløp som enheter for samhandling.  Nyttegjøre medisinsk teknologisk utvikling.  Gjøre kompetanseoverføring mellom nivåene.  Omgjøre transportøkonomi til helsetjenesteproduksjon.


Laste ned ppt "Sykestuene i Finnmark – samhandling i faglige nettverk som verktøy for små intermediære enheter. Erik Langfeldt Nordkapp Tromsø 250510."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google