Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Figur 1: Grunnleggende utsagnstyper i to akser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Figur 1: Grunnleggende utsagnstyper i to akser"— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Figur 1: Grunnleggende utsagnstyper i to akser
Deskriptive og normative utsagn Definisjoner og karakteristikker Definisjoner karakteristikker Deskriptive utsagn definisjoner Deskriptive definisjoner Normative utsagn Normative definisjoner

3

4

5

6

7

8

9 Kompetanse: ”En evne til å fastsette normer som bedømt av gyldighetsnormer kan bli å betrakte som gyldige”

10 Kompetansenorm: ”En norm som angir personelle og situasjonelle betingelser for en bestemt innholdsmessig kompetanse, dvs. for den handling å fastette en innholdsmessig bestemt type norm.”

11 Vegtrefikkl. § ”Dersom politiet har skjellig grunn til å tro at innehaver av retten til å føre førerkortpliktig motorvogn ikke lenger fyller de krav som er fastsatt til syn, helse og førlighet for slik førerett, eller at innehaveren ikke har de kunnskaper eller den kjøreferdighet som hensynet til trafikksikkerheten krever, kan politimesteren eller den han gir myndighet pålegge innehaveren - dersom denne fortsatt ønsker å nytte sin førerett - innen en fastsatt frist å underkaste seg slik legeundersøkelse som finnes påkrevd og framstille seg til helt eller delvis ny førerprøve.”

12

13

14 Figur fra Eckhoff/Smith: Forvaltningsrett:

15 U/gyldighetsnormer Gyldighetsnormenes form: ”På tross av z, så skal hvis x, den fastsatte norm regnes som gyldig.” x representerer her en gyldighetsgrunn, og kvalifikasjonsnomen er en gyldighetsnorm Ugyldighetsnormer har gjerne følgende form: ”Hvis x, så skal den fastsatte norm regnes som ugyldig.” x representerer da en ugyldighetsgrunn og kvalifikasjonsnormen er en ugyldighetsnorm

16

17 Hohfelds første skjema
B har PLIKT overfor A til å H A har IKKE KRAV mot B på H B har FRIHET overfor A til H betyr det samme som betyr det motsatte av A har KRAV mot B på H

18 Hohfelds annet skjema A har kompetanse il å fastsette N ovenfor B
B er AVHENGIG av A’s fastsettelse av N A har IKKE KOMPETANSE (er inkompetent) til å fastsette N overfor B B er IMMUN i forhold til A’s fastsettelse av N betyr det samme som betyr det motsatte av A har kompetanse il å fastsette N ovenfor B

19


Laste ned ppt "Figur 1: Grunnleggende utsagnstyper i to akser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google