Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland MÅLRETTET MILJØARBEID Generell gjennomgang av grunnprinsipper/-begrep.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland MÅLRETTET MILJØARBEID Generell gjennomgang av grunnprinsipper/-begrep."— Utskrift av presentasjonen:

1 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland MÅLRETTET MILJØARBEID Generell gjennomgang av grunnprinsipper/-begrep

2 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland PROGRAM FOR DAGEN 09.00 – 09.45Generelt om målretta miljøarbeid, målvalg, m.m. 10.00 – 10.45Igangsettende faktorer, forsterkning 11.00 – 11.30Fortsettelse forsterkning 11.45 – 12.10LUNCH 12.15 – 13.00Lært hjelpesløshet, passivitet 13.15 – 14.00Fagadministrasjon, registrering 14.15 – 15.00Tvang/makt (4A), oppsumering

3 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland Kilder O.I. Løvaas,”Meg-boka” H.A. Horne, B. Øyen,”Målrettet miljøarbeid” J. Finnstad, J. Laursen, div. forelesninger/notater L. Grant, A Evans,”Principles of Behavior Analysis

4 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland HVORFOR MÅLRETTET MILJØARBEID? Grunnleggende forståelse Prinsipper som er gyldige for ”alle” målgrupper Forebygge Reparere

5 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland MÅLRETTET MILJØARBEID Observere/kartlegge Målvalg Metode Registrering Evaluering

6 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland OBSERVASJON/KARTLEGGING Subjektive vurderinger av målperson/- atferd  -> -> Basisregistrering, el.l.

7 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland BASISREGISTRERING..\basisreg\Basisregistrering(version 1).xls..\basisreg\Basisregistrering(version 1).xls

8 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland MÅLRETTET MILJØARBEID Observasjon / kartlegging Målvalg

9 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland MÅLVALG Hvem foretar målvalg?

10 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland MÅLVALG Mål for hvem? …ETIKK!! Målperson bør ha nytte av ”målet” så hyppig som mulig Realisme Opprasjonalisere/delmål Konkret, målbart

11 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland ”MÅLATFERD” En spesifikk definert atferd Bør være minst mulig rom for skjønn/tvil For eksempel hva er et slag? Hva med forsøk på..? Kan være noe en ønsker mer av Kan være noe en ønsker mindre av Den atferd en ønsker å påvirke gjennom målrettet arbeid

12 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland MÅLRETTET MILJØARBEID Observasjon / kartlegging Målvalg Metode

13 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland FUNKSJONELL ANALYSE HVORFOR??? Analysere hva som er funksjonen med en respons/atferd Hva opprettholder atferden? Se på hva som skjer forut og etter en respons Kartlegge om hensikten kan være: unngåelse sosialt betinget sensorisk

14 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland Operante paradigme Sd - R-Sr

15 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland DISKRIMINATIV STIMULUS ( Sd) » ”Utløser” » Betegnes ofte som forutgående hendelse til en atferd » En avgrenset fysisk hendelse, en kombinasjon av hendelser, eller også fravær spesifikke hendelser. » I prinsippet er begrepet helt åpent og kan inkludere enhver begivenhet som potensielt kan ha virkning på personens atferd. en stimulus som når den opptrer øker sannsynligheten for forekomst av en bestemt type atferd fordi atferden har ledet til forsterkning i nærvær av denne stimulus tidligere

16 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland Sd Kan jobbe målrettet mot å skape / endre diskriminativ kontroll 1. Presentere Sd 2. Prompting av respons 3. Forsterkning

17 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland RESPONS (R) Atferd Handling

18 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland FORSTERKNING (Sr) ”Noe” som fører til at atferden(R) opprettholdes, eller øker i forekomst Positiv forsterkning Negativ forsterkning

19 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland Operante paradigme Sd - R - Sr ”Utløsende faktor” – ”Handling” – ”Forsterkning / belønning”

20 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland ETABLERENDE OPERASJONER Motivasjon Deprivasjon (”mangeltilstand”)

21 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland ETABLERENDE OPERASJONER ETABLERENDE OPERASJONER EO - Sd - R - Sr motivasjon foranledning, handling forsterkning utløser

22 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland OPERANTE PARADIGME + EO EOBehov SdUtløser R…så handling Srforsterkning (”belønning”)

23 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland POSITIV FORSTERKNING Positiv - tilføre… Forsterkning - opprettholde eller øke forekomst….. Dvs. Tilføre ”noe” som opprettholder, eller øker forekomsten av den atferden som den etterfølger

24 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland Eks. POSITIV FORST. Er tørst(Sd) - ”kan jeg få drikke?” (R) - Får drikke (Sr) Er tørst (Sd) - biter seg i armen (R) - Får drikke (Sr) Instruks: ”Hell i melk”(Sd) – heller i melk (R) – Ros (Sr)

25 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland NEGATIV FORSTERKNING Negativ - fjerne… Forsterkning - opprettholde eller øke forekomst….. Fjerne en stimulus kontingent på en respons opprettholder/øker sannsynlighet for at responsen gjentas

26 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland Eks. NEGATIV FORSTERKNING Fryser (Sd) - ”kan du hente jakka mi?” (R) - Får jakka (Sr) ---fjærner ubehaget dvs. å fryse--- Instruks:”vask badet” (Sd) - Slår (R) - slipper å vaske (Sd) --- Slipper unna kravet ----

27 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland Eksempler – forsterkning Kommer tidsnok på jobb (nytilsatt / etter 5år) Holder fartsgrensa Husarbeid (som utføres av menn ) Unger som trasser i butikken Kundeservice Hilser på den nye naboen

28 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland FORSTERKERBANK Individuelt tilpasset Gruppere: Spiselig Sosial Materielt Tjenesteyting ”Billig” ”Dyrt”

29 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland Tegnøkonomi Betingede forsterkere Muliggjør bruk av forsterkere som ikke kan gis kontingent på atferd, eller i treningssituasjon. Reduserer fare for metning Eks: Penger Div. rabattkort (hver 5. bleiepakke gratis, osv.)

30 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland MÅLRETTET MILJØARBEID Observasjon / kartlegging Målvalg Metode Registrering

31 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland REGISTRERING Et måleverktøy, ikke metode! Hvor går vi? (ikke så farlig å gå feil hvis man oppdager det…) Objektivitet (?) Dokumentere effekt Dokumentere, ikke effekt Grafisk framstilling synliggjøre motiverer tilgjengelig for alle

32 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland REGISTRERING Forekomst / ikke forekomst Antall Tid Kvalitet

33 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland REGISTRERING Kontinuerlig Forskjellige tidsintervaller

34 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland BASELINE ”Utgangspunktet” Definere en registreringsperiode uten å gjøre endringer vedr. målperson. Gjennomsnittet i denne perioden -- Baseline Nødvendig for å se virkning av intervensjon/tiltak

35 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland

36 REGISTRERING..\Book1.xls

37 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland EVALUERING Viktig at det er planlagt rutiner for evaluering. På rett vei? Hvem, hva, hvor, når? Hvis endringer i metode - markere på registrering/graf

38 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland METODE/INTERVENSJON Dokumentert effekt Tidligere erfaringer Etikk Lovverk (kap. 4A) Lik praksis / lojalitet

39 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland LIK PRAKSIS Forutsetning for å lykkes Ofte ”eneste” nødvendige metode Vær gjerne uenige i målvalg og metodikk, men når noe er bestemt FØLGES DETTE! Vær lojal, neste gang er det ditt forslag som ”vinner”

40 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland FORUTSIGBARHET / STRUKTUR Dagsplaner Faste rutiner Handlingskjeder Konkreter

41 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland STRUKTURERING Miljøregler Dagsplan/ukeplan Avtalestyring Kan være like viktig for personalatferd, som direkte hjelp til målperson (lik praksis) Nøytral Sd som ikke avhenger av dagsform med mer Informerende

42 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland DAGSPLANER Tekst Bilder Over kort- /lang intervall Evt. knyttet opp mot forsterkning

43 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland FAGADMINISTRASJON Rutinebeskrivelser Rapportsystem Møtestruktur Opplæring/kollegaveiledning

44 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland FAGADMINISTRASJON Lik praksis (på det som skal ha lik praksis) Tilrettelegge for møter (Turnus) Nedskrevne rutiner Kortfattet, presist, tilstrekkelig, oversiktlig Tydelig ifht. endringer Sørge for nødvendig opplæring (ha en plan) Kvalitetssikring Sjekklister ifht opplæring Inndeling i team Må være oppdatert!!

45 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland FAGADM.

46 FAGADMINISTRASJON


Laste ned ppt "SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland MÅLRETTET MILJØARBEID Generell gjennomgang av grunnprinsipper/-begrep."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google