Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MÅLRETTET MILJØARBEID

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MÅLRETTET MILJØARBEID"— Utskrift av presentasjonen:

1 MÅLRETTET MILJØARBEID
Generell gjennomgang av grunnprinsipper/-begrep SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland

2 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland
PROGRAM FOR DAGEN 09.00 – Generelt om målretta miljøarbeid, målvalg, m.m. 10.00 – Igangsettende faktorer, forsterkning 11.00 – Fortsettelse forsterkning 11.45 – LUNCH 12.15 – Lært hjelpesløshet, passivitet 13.15 – Fagadministrasjon, registrering 14.15 – Tvang/makt (4A), oppsumering SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland SI Habiliteringstjenesten for voksne Oppland

3 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland
Kilder O.I. Løvaas, ”Meg-boka” H.A. Horne, B. Øyen, ”Målrettet miljøarbeid” J. Finnstad, J. Laursen, div. forelesninger/notater L. Grant, A Evans, ”Principles of Behavior Analysis SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland

4 HVORFOR MÅLRETTET MILJØARBEID?
Grunnleggende forståelse Prinsipper som er gyldige for ”alle” målgrupper Forebygge Reparere SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland

5 MÅLRETTET MILJØARBEID
Observere/kartlegge Målvalg Metode Registrering Evaluering SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland

6 OBSERVASJON/KARTLEGGING
Subjektive vurderinger av målperson/-atferd  -> -> Basisregistrering, el.l. SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland

7 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland
BASISREGISTRERING ..\basisreg\Basisregistrering(version 1).xls SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland

8 MÅLRETTET MILJØARBEID
Observasjon / kartlegging Målvalg SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland

9 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland
MÅLVALG Hvem foretar målvalg? SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland

10 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland
MÅLVALG Mål for hvem? …ETIKK!! Målperson bør ha nytte av ”målet” så hyppig som mulig Realisme Opprasjonalisere/delmål Konkret, målbart SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland

11 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland
”MÅLATFERD” En spesifikk definert atferd Bør være minst mulig rom for skjønn/tvil For eksempel hva er et slag? Hva med forsøk på..? Kan være noe en ønsker mer av Kan være noe en ønsker mindre av Den atferd en ønsker å påvirke gjennom målrettet arbeid SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland

12 MÅLRETTET MILJØARBEID
Observasjon / kartlegging Målvalg Metode SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland

13 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland
FUNKSJONELL ANALYSE HVORFOR??? Analysere hva som er funksjonen med en respons/atferd Hva opprettholder atferden? Se på hva som skjer forut og etter en respons Kartlegge om hensikten kan være: unngåelse sosialt betinget sensorisk SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland

14 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland
Operante paradigme Sd - R - Sr SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland

15 DISKRIMINATIV STIMULUS ( Sd)
”Utløser” Betegnes ofte som forutgående hendelse til en atferd En avgrenset fysisk hendelse, en kombinasjon av hendelser, eller også fravær spesifikke hendelser. I prinsippet er begrepet helt åpent og kan inkludere enhver begivenhet som potensielt kan ha virkning på personens atferd. en stimulus som når den opptrer øker sannsynligheten for forekomst av en bestemt type atferd fordi atferden har ledet til forsterkning i nærvær av denne stimulus tidligere SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland

16 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland
Sd Kan jobbe målrettet mot å skape / endre diskriminativ kontroll 1. Presentere Sd 2. Prompting av respons 3. Forsterkning SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland

17 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland
RESPONS (R) Atferd Handling SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland

18 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland
FORSTERKNING (Sr) ”Noe” som fører til at atferden(R) opprettholdes, eller øker i forekomst Positiv forsterkning Negativ forsterkning SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland SI Habiliteringstjenesten for voksne Oppland

19 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland
Operante paradigme Sd R Sr ”Utløsende faktor” – ”Handling” – ”Forsterkning / belønning” SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland

20 ETABLERENDE OPERASJONER
Motivasjon Deprivasjon (”mangeltilstand”) SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland

21 ETABLERENDE OPERASJONER
EO - Sd - R - Sr motivasjon foranledning, handling forsterkning utløser SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland

22 OPERANTE PARADIGME + EO
EO Behov Sd Utløser R …så handling Sr forsterkning (”belønning”) SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland

23 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland
POSITIV FORSTERKNING Positiv - tilføre… Forsterkning - opprettholde eller øke forekomst….. Dvs. Tilføre ”noe” som opprettholder, eller øker forekomsten av den atferden som den etterfølger SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland

24 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland
Eks. POSITIV FORST. Er tørst(Sd) - ”kan jeg få drikke?” (R) - Får drikke (Sr) Er tørst (Sd) - biter seg i armen (R) - Får drikke (Sr) Instruks: ”Hell i melk”(Sd) – heller i melk (R) – Ros (Sr) SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland

25 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland
NEGATIV FORSTERKNING Negativ - fjerne… Forsterkning - opprettholde eller øke forekomst….. Fjerne en stimulus kontingent på en respons opprettholder/øker sannsynlighet for at responsen gjentas SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland

26 Eks. NEGATIV FORSTERKNING
Fryser (Sd) - ”kan du hente jakka mi?” (R) - Får jakka (Sr) fjærner ubehaget dvs. å fryse--- Instruks:”vask badet” (Sd) - Slår (R) - slipper å vaske (Sd) --- Slipper unna kravet ---- SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland

27 Eksempler – forsterkning
Kommer tidsnok på jobb (nytilsatt / etter 5år) Holder fartsgrensa Husarbeid (som utføres av menn ) Unger som trasser i butikken Kundeservice Hilser på den nye naboen SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland

28 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland
FORSTERKERBANK Individuelt tilpasset Gruppere: Spiselig Sosial Materielt Tjenesteyting ”Billig” ”Dyrt” SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland

29 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland
Tegnøkonomi Betingede forsterkere Muliggjør bruk av forsterkere som ikke kan gis kontingent på atferd, eller i treningssituasjon. Reduserer fare for metning Eks: Penger Div. rabattkort (hver 5. bleiepakke gratis, osv.) SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland

30 MÅLRETTET MILJØARBEID
Observasjon / kartlegging Målvalg Metode Registrering SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland

31 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland
REGISTRERING Et måleverktøy, ikke metode! Hvor går vi? (ikke så farlig å gå feil hvis man oppdager det…) Objektivitet (?) Dokumentere effekt Dokumentere, ikke effekt Grafisk framstilling synliggjøre motiverer tilgjengelig for alle SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland

32 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland
REGISTRERING Forekomst / ikke forekomst Antall Tid Kvalitet SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland

33 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland
REGISTRERING Kontinuerlig Forskjellige tidsintervaller SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland

34 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland
BASELINE ”Utgangspunktet” Definere en registreringsperiode uten å gjøre endringer vedr. målperson. Gjennomsnittet i denne perioden -- Baseline Nødvendig for å se virkning av intervensjon/tiltak SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland

35 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland

36 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland
REGISTRERING ..\Book1.xls SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland

37 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland
EVALUERING Viktig at det er planlagt rutiner for evaluering. På rett vei? Hvem, hva, hvor, når? Hvis endringer i metode - markere på registrering/graf SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland

38 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland
METODE/INTERVENSJON Dokumentert effekt Tidligere erfaringer Etikk Lovverk (kap. 4A) Lik praksis / lojalitet SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland

39 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland
LIK PRAKSIS Forutsetning for å lykkes Ofte ”eneste” nødvendige metode Vær gjerne uenige i målvalg og metodikk, men når noe er bestemt FØLGES DETTE! Vær lojal, neste gang er det ditt forslag som ”vinner” SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland

40 FORUTSIGBARHET / STRUKTUR
Dagsplaner Faste rutiner Handlingskjeder Konkreter SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland

41 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland
STRUKTURERING Miljøregler Dagsplan/ukeplan Avtalestyring Kan være like viktig for personalatferd, som direkte hjelp til målperson (lik praksis) Nøytral Sd som ikke avhenger av dagsform med mer Informerende SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland

42 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland
DAGSPLANER Tekst Bilder Over kort- /lang intervall Evt. knyttet opp mot forsterkning SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland

43 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland
FAGADMINISTRASJON Rutinebeskrivelser Rapportsystem Møtestruktur Opplæring/kollegaveiledning SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland

44 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland
FAGADMINISTRASJON Lik praksis (på det som skal ha lik praksis) Tilrettelegge for møter (Turnus) Nedskrevne rutiner Kortfattet, presist, tilstrekkelig, oversiktlig Tydelig ifht. endringer Sørge for nødvendig opplæring (ha en plan) Kvalitetssikring Sjekklister ifht opplæring Inndeling i team Må være oppdatert!! SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland

45 SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland
FAGADM. SI Habiliteringstjenesten for voksne, Oppland

46 FAGADMINISTRASJON


Laste ned ppt "MÅLRETTET MILJØARBEID"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google