Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bruk av mobil informasjonsteknologi for å støtte sekundære arbeidsoppgaver blant arbeidere som gjør mobilt, manuelt arbeid Bente Skattør Lasse Berntzen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bruk av mobil informasjonsteknologi for å støtte sekundære arbeidsoppgaver blant arbeidere som gjør mobilt, manuelt arbeid Bente Skattør Lasse Berntzen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bruk av mobil informasjonsteknologi for å støtte sekundære arbeidsoppgaver blant arbeidere som gjør mobilt, manuelt arbeid Bente Skattør Lasse Berntzen Per Hasvold Tore Engvig

2 Sammendrag  Vi har undersøkt mulig bruk av mobil IKT for å støtte sekundære arbeidsoppgaver blant arbeidere som gjør mobilt, manuelt arbeid.  Vi har konstruert et rammeverk for å beskrive arbeidet. Rammeverket brukes for å finne likheter og forskjeller mellom ulike profesjoner.  Vi har brukt rammeverket på tre ulike grupper av arbeidere: Sykepleiere som arbeider på sykehus Sykepleiere som arbeider på sykehus Kommunal hjemmetjeneste Kommunal hjemmetjeneste Tømrere og betongarbeidere i industrialisert boligbygging/byggeplass Tømrere og betongarbeidere i industrialisert boligbygging/byggeplass  Bruk av rammeverket på disse tre eksempler viser at det finnes stor grad av sammenfall av sekundære oppgaver. Dette kan brukes til å konstruere en generell verktøykasse av applikasjoner for de som gjør manuelt, mobilt arbeid.  Vi har også laget en prototype for å vise ”proof-of-concept”

3 Metode  Eksemplene er undersøkt med utgangspunkt i gruppemedlemmenes eksisterende erfaring med ulike former for manuelt, mobilt arbeid.  Vi har helt konkret benyttet: Deltagende observasjon Deltagende observasjon Intervjuer Intervjuer Litteraturstudier Litteraturstudier

4 Avgrensning  Våre arbeidere utfører primære arbeidsoppgaver utenfor en fast kontorarbeidsplass.  Med mobil IKT mener vi bruk av mobile enheter for å samhandle med et elektronisk informasjonssystem. Dette betyr at vi har ekskludert mobile enheter som utelukkende har andre funksjonsområder, f.eks. diktafoner, lydavspillere, kameraer etc.  Vi har også holdt laptop-maskiner utenfor, fordi disse i praksis ikke lar seg bruke samtidig som man gjør manuelt arbeid.

5 Rammeverk Sykepleiere Hjemmetjeneste Byggeplass Primæraktiviteter -arbeidsprosesser -komplekse aktiviteter/problem -mangel på informasjon -kvalitetskontroll Sekundæraktiviteter -arbeidsprosesser -komplekse aktiviteter/problem -mangel på informasjon -kvalitetskontroll Attributter -organisatorisk kontekst -mobil kontekst -kunnskapstyper -IKT ferdigheter

6 Primære og sekundære arbeidsoppgaver  En primær arbeidsoppgave har en direkte kobling til den primære målsetning for arbeidet, mens sekundære arbeidsoppgaver har en mer implisitt eller indirekte kobling til den primære målsetningen.  Sekundære arbeidsoppgaver støtter ofte primære arbeidsoppgaver.  Eksempler på sekundære arbeidsaktiviteter er: Logistikk (personell og ressurser), informasjonsfremfinning, rapportering o.s.v.

7 Viktige referanser  Rammeverk (Julsrud et al.; Lyytinen & Yoo; Kristoffersen & Ljungberg)  Løst sammenkoblede grupper 1 (Pinelle & Gutwin)  Blue-collar (Brodie & Perry)  Avstand mellom intensjon og handling (Gershman et al.) 1 Referansen har dessverre falt ut av rapporten: Pinelle, David and Carl Gutwin. 2003. Designing for loose Coupling in Mobile Groups. Proceedings of the 2003 international ACM SIGGROUP conference on Supporting group work, Sanibel Island, Florida, USA, ACM Press

8 Hva vi fant (Rammeverket)... Rammeverket var veldig nyttig for de mobile gruppene vi prøvde det ut på. Rammeverket var veldig nyttig for de mobile gruppene vi prøvde det ut på. Spesielt splitt mellom primære og sekundere aktiviteter for å forstå mobilt arbeid. Spesielt splitt mellom primære og sekundere aktiviteter for å forstå mobilt arbeid. Stor grad av sammenfall av sekundære oppgaver. Stor grad av sammenfall av sekundære oppgaver. Noen vanskeligheter var det: Noen vanskeligheter var det: DetaljnivåetDetaljnivået Noen aktiviteter var vanskelig å splitte (ex: QA)Noen aktiviteter var vanskelig å splitte (ex: QA) Attributters detaljnivåAttributters detaljnivå

9 Organisatorisk kontekst  De fleste arbeidere gjør arbeidet i en eller annen form for organisatorisk kontekst  Teamorganisering er vanlig, og er den normale organisasjonsform i våre eksempelstudier.  Teamorganisering betyr ikke at arbeidere arbeider med samme oppgave på samme tid. Teamorganisering er mer en organisatorisk paraply for individer som arbeider med ulike oppgaver, ofte på forskjellige steder.  Teammedlemmer har ofte forskjellig ferdigheter og formell kompetanse, og arbeidsoppgaver flyttes ofte mellom teammedlemmer etterhvert som aktiviteten går fremover.  Sekundære aktiviteter brukes ofte til å bygge bro over de gap som oppstår når en arbeidsoppgave overtas av et annet teammedlem.

10 Hjemmetjeneste  Primæraktiviteter Gi nødvendig omsorg og tjenester for en gruppe pasienter, i hovedsak eldre Gi nødvendig omsorg og tjenester for en gruppe pasienter, i hovedsak eldre  Sekundære aktiviteter Rapportering Rapportering Overføring av informasjon Overføring av informasjon Informasjonsfremfinning Informasjonsfremfinning  Organisatorisk kontekst Løst sammenkoblede team Løst sammenkoblede team Arbeider innenfor geografisk område Arbeider innenfor geografisk område Arbeider innenfor avgrenset tid Arbeider innenfor avgrenset tid Tverrfaglighet Tverrfaglighet  Mobilitet Arbeidet gjøres i pasientenes hjem Arbeidet gjøres i pasientenes hjem

11 Hva vi fant (Attributter)... Løst sammenkoblede grupper Løst sammenkoblede grupper Lavt kunnskapsnivå innenfor IKT Lavt kunnskapsnivå innenfor IKT IKT vil aldri bli mer enn sekundært. Motivasjon er viktig. Teknologien må forenkle, forbedre arbeidssituasjonen slik at arbeiderne kan bruke mer tid på primære oppgaver. IKT vil aldri bli mer enn sekundært. Motivasjon er viktig. Teknologien må forenkle, forbedre arbeidssituasjonen slik at arbeiderne kan bruke mer tid på primære oppgaver.

12 Hva vi fant (Attributter)... Arbeiderne bruker tid på sekundære aktiviteter som har med synkronisering og overføring av informasjon. Arbeiderne bruker tid på sekundære aktiviteter som har med synkronisering og overføring av informasjon. Hvis disse sekundære aktivitetene kan effektiviseres, kan arbeiderne bruke mer tid på primære arbeidsoppgaver. Hvis disse sekundære aktivitetene kan effektiviseres, kan arbeiderne bruke mer tid på primære arbeidsoppgaver. Mobil IKT kan redusere tid brukt på sekundære aktiviteter, og kan føre til bedre kvalitet. Mobil IKT kan redusere tid brukt på sekundære aktiviteter, og kan føre til bedre kvalitet. Det er viktig å være klar over et stort innslag av ”taus kunnskap” og sosiale relasjoner. Det er viktig å være klar over et stort innslag av ”taus kunnskap” og sosiale relasjoner. Brukbarhet er viktig, siden arbeiderne har begrenset IKT- kunnskap. Brukbarhet er viktig, siden arbeiderne har begrenset IKT- kunnskap. Opplevd brukbarhet (perceived usability) er svært viktig for at mobile løsninger tas i bruk. Opplevd brukbarhet (perceived usability) er svært viktig for at mobile løsninger tas i bruk.

13 Praktisk eksempel  Mobilapplikasjon for hjemmetjenesten Teamfunksjonalitet Teamfunksjonalitet Bestilling av tjenester Bestilling av tjenester Informasjonshenting Informasjonshenting

14 Konklusjon  Mobil IKT har et potensiale for å støtte sekundære aktiviteter.  Rammeverket kan brukes til å kategorisere og finne felles attributter for mobilt arbeid.  Kunnskapsnivå indikerer at utviklere må være opptatt av brukbarhet.  Mange funksjoner går igjen uavhengig av yrkesgruppe.  Utstyr bør velges på bakgrunn av kunnskapsnivå, tiltenkt bruk, kostnader, arbeidsmiljø, og krav til dataregistrering.


Laste ned ppt "Bruk av mobil informasjonsteknologi for å støtte sekundære arbeidsoppgaver blant arbeidere som gjør mobilt, manuelt arbeid Bente Skattør Lasse Berntzen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google