Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Input og output mv.. 2 printf int printf(char *format, arg1, arg2, …, argn) returnerer antal udskrevne tegn Format indeholder to typer objekter: almindelige.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Input og output mv.. 2 printf int printf(char *format, arg1, arg2, …, argn) returnerer antal udskrevne tegn Format indeholder to typer objekter: almindelige."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Input og output mv.

2 2 printf int printf(char *format, arg1, arg2, …, argn) returnerer antal udskrevne tegn Format indeholder to typer objekter: almindelige tegn, som kopieres til outputstrømmen konverteringsspecifikationer der hver foretager en konvertering (begynder med et %)

3 3 printf. Konverteringstegnene dint decimalt oint oktalt x, Xint hexadicimalt uint uden fortegn cet tegn sen c-streng ffloat e, Edouble %der konverteres ikke men udskrives et %

4 4 printf. Formatering main() { float f = 5.2; printf("%f\n", f); printf(”%5f\n”, f); printf("%15f\n", f); printf("%.2f\n", f); printf("%15.2f\n", f); } Output 5.200000 5.20

5 5 printf. Formatering printf(":%s:\n", "Hello World");:Hello World: printf(":%10s:\n", "Hello World");:Hello World: printf(":%.10s:\n", "Hello World");:Hello Worl: printf(":%-10s:\n", "Hello World");:Hello World: printf(":%.15s:\n", "Hello World");:Hello World: printf(":%-15s:\n", "Hello World");:Hello World : printf(":%15.10s:\n", "Hello World");: Hello Worl: printf(":%-15.10s:\n", "Hello World");:Hello Worl :

6 6 sprintf sprintf gør det samme som printf bortsetfra den gemmer output i en c-streng int sprintf(char *streng, char *format, arg1, …, argn);

7 7 scanf int scanf(char *format, arg1, arg2, …, argn) arg1 … argn skal alle være pointere. int day, year; char mon[20]; scanf(”%d %s %d”, &day, mon, &year);

8 8 sscanf Som scanf bortset fra der læses fra en c-streng int sscanf(char *streng, char *format, arg1, …,argn);

9 9 FILE FILE *fp; FILE *fopen(char *name, char *mode) Eksempel:fp = fopen(”fil.txt”, ”r”); mode kan være ”r” læse ”w” skrive ”a” append Eksisterer file ikke laves den. int fclose(FILE *fp); // lukker filen

10 10 getc og putc int getc(FILE *fp) int putc(FILE *fp) der er altid tre åbne filer: stdin, stdout, stderr #define getchar()getc(stdin) #define putchar()putc(stdout)

11 11 fprintf og fscanf fprintf skriver på en fil int fprintf(FILE *fp, char *format, arg1, arg2, …, argn) int fscanf(FILE *fp, char *format, arg1, arg2, …, argn)

12 12 Filedescriptor. Åben en eksisterende fil #include int fd; // fd er en file descriptor fd = open(char *name, int flags, int perm); flag:O_RDONLY read only O_WRONLY write only O_RDWR read / write permissions :0 eller 0xxx owner, group and others

13 13 Filedescriptor. Åben en ny fil int fd; fd = create(char *name, int perm);

14 14 Læs og skriv int antal_laest = read(int fd, char* buf, int antal); antal_laest = 0: End Of File antal_laest < 0: fejl int antal_skrevet = write(int fd, char* buf, int antal);

15 15 Eksempel på kopiering #include #define BUFSIZE 1024 int main() // kopier fra stdin til stdout { char buf[BUFSIZE]; int n; while((n = read(0, buf, BUFSIZE)) > 0) write(1, buf, n); return 0; }

16 16 lseek long lseek(int fd, long offset, int origin) ændre filpointeren til offset, der tages relativt fra positionen, der er angivet med origin. origin0: begyndelsen 1: nuværende position 2: slutningen lseek(fd, 0L, 2) sætter pointeren til slutningen af filen

17 17 Strengoperationer strcat(s,t)Indsæt t efter strengen s strcat(s, t, n)Som strcat, men kun de første n tegn strcmp(s, t)Returner en negativ, 0 eller en positiv værdi for s t strcmp(s, t, n)Som strcmp men kun de første n tegn strcpy(s, t)Kopier t til s strcpy(s, t, n)Som strcpy men kun de første n tegn strlen(s)Længden af s strchr(s, c)Returner en pointer til det første c i s, eller null hvis c ikke findes strrchr(s,c)Returner en pointer til det sidste c i s, eller null hvis c ikke findes


Laste ned ppt "1 Input og output mv.. 2 printf int printf(char *format, arg1, arg2, …, argn) returnerer antal udskrevne tegn Format indeholder to typer objekter: almindelige."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google