Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Introduksjon til TDT4825 Eksperter i Team (EiT), vår 2004 Landsby 16 -- Studie av brukbarhet av datasystemer Intro-møte, 7. jan. 2004 (rev. 8.1.04) Reidar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Introduksjon til TDT4825 Eksperter i Team (EiT), vår 2004 Landsby 16 -- Studie av brukbarhet av datasystemer Intro-møte, 7. jan. 2004 (rev. 8.1.04) Reidar."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Introduksjon til TDT4825 Eksperter i Team (EiT), vår 2004 Landsby Studie av brukbarhet av datasystemer Intro-møte, 7. jan (rev ) Reidar Conradi, landsbyhøvding Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet Tel , , Fax

2 2 EiT Læringsmål Gjennom et tverrfaglig samarbeid skal studentene utvikle: –Innsikt i egen atferd og hvordan den påvirker teamet –Innsikt i hvordan de selv lar seg påvirke av teamet –Evne til å anvende dette til å løse tverrfaglige problemstillinger

3 3 Agenda, oppstartsdag 7. jan : Felles intro-foredrag om gruppedynamikk ved Stein Tore Nybrodahl fra Telenor, R : Landsbyen samles, oppstart v/ Reidar Conradi o.a., R : Gruppearbeid inkl. lunsj, R54 –Noe å diskutere (ikke fullstendig liste!): Planlegge personlig, gruppe og landsbyarbeid Start på lærings/prosessmål, gruppekontrakt Hvilke personlige egenskaper er viktig i ulike roller/arbeid. Hvilken bedrift ønsker gruppen primært å jobbe med? Hovedutfordringer? Osv. osv : Plenumsoppsummering med bl.a. gruppenes omforente valg av bedrift, R : Videre gruppearbeid, R54

4 4 Agenda, 2. landsbydag 14. jan : Gruppearbeid, forberede plenum, R : Plenumsoppsummering, R : Bedriftene presenterer seg (10 min. per bedrift), R : Gruppene møter ”sin bedrift”, inkl. lunsj, R : Plenumsoppsummering, R : Videre gruppearbeid, R54 –Ta tak i bedriftens behov og ønsker –Planlegg videre arbeid

5 5 Agenda, 3. landsbydag 21. jan 2004 og påfølgende dager : Gruppearbeid, forberede plenum, R : Plenumsoppsummering, R54 –Spesielt for 21.1, presentere gruppens: Prosjektplan Læringsmål Prosessmål Gruppekontrakt : Videre gruppearbeid inkl. lunsj

6 6 Målene med EiT-faget NTNU, Institutt for telematikk, Leif Arne Rønningen Gruppeprosess Tverrfaglig samarbeid Kunnskaper Holdninger Ferdigheter

7 7 Fag, mål, oppgave, landsby Tverrfaglig prosjekt: 7,5 Sp for alle teknologi- og andre studenter i 4.klasse. Gruppearbeid om realistisk problemstilling. Tre mål: Faglig, prosess (prosjekt), egen læring. Eks. Prosessmål: kunnskap, ferdigheter, holdninger. Problemorientert læring i grupper: frihet under ansvar, takle faglige/gruppe-utfordringer under tids / ressurspress. Oppgave: Studie av brukbarhet av datasystemer: Utfordringer og studie av bruk, med felles faglig rapport. Oppdragsgiver: NTNU + 5 eksterne bedrifter Organisert i en “landsby”, med samarbeidende grupper rundt en landsbyhøvding og eksterne problemeiere.

8 8 Veiledere og oppgavestruktur Tilretteleggere (“facilitators”): –prof. Reidar Conradi, IDI –Vit.ass. Finn Olav Bjørnson, IDI –stud.ass. Igor Dunderovic –Super-und.ass. Mary-Ann Tjennsvoll –Vil mest svare på prosess-spørsmål (“legge til rette”), men også litt faglig -- en utfordring for alle parter! Problemeiere: –Statoil –DnV Software –NTNU’s IME-fakultet –Per Knudsen Arkitektkontor –Notar Eiendom

9 9 Gruppeinndeling (1) Gruppe 1: –Mikalsen Lin-Charlotte –Nastad Turid Teknisk –Lereng Stian Frydenlund –Hartmann Vegard –Bech Rudi –Ueland Harald Gruppe 2: –Olsborg Guro Bråten tv.fag. –Fuglesang Marie Synnøve –Braathen Anders Magnus –Tanino Yuma Andre –Helgeland Sveinung Teknisk –Mørkedal Frode Hillesøy Industriell Gruppe 3: –Navestad Gunn Marie –Halvorsen Johannes Wilberg –Risberg Marianne Industriell –van Nguyen Tan –Austrheim Aanund –Pham Tuan Quoc

10 10 Gruppeinndeling (2) Gruppe 4: –Andreassen Anja –Bjarte-Larsson Rakel Industriell –Ovell Jonas –Amundsen Torbjørn –Brede Tore –Linseth Anders Gruppe 5: –Norlund Ellen Karoline Industriell –Fredriksen Tord Andreas –Valås Inge Åsmund –Melcher Tobias –Fossan Fredrik Høymer –Holm Katja Elisabeth

11 11 Praktisk om gjennomføring Gruppeinndeling gjort på forhånd stud. i 5 grupper. Faste landsbymøter hver onsdag 0815-ca. 1200, obligatorisk fellesdel i R54, Realfagbygget (maks 4 fravær!). Midtpresentasjon onsdag 25. februar Avslutning onsdag 5. mai: felles faglig rapport (ca.100 s.) + gruppevis prosessrapport (ca. 15 s.) – presentasjon (f.eks *10 min.) Vektlegging: Rapport teller 75%, presentasjon 25%. Faglig del teller 60%, prosess-del teller 40%. Alle i gruppa får samme karakter. Prosessrapport: opplevd (tverr)faglig samarbeid, refleksjoner om egne erfaringer, forslag til prosessteknikker, utfordringer i tverrfaglig samarbeid, rammevilkår, egen kompetanseheving m/ alternative tilnærmingsmåter. Føre refleksjonsbok (prosesslogg) over fremdrift / endringer / problemer / læring osv. Diskutere observasjoner i uka etterpå? Landsbyen må opprette egen web-side.

12 12 Tema: studie av brukbarhet av datasystemer Datasystemer allesteds-nærværende. Store tekniske framskritt, mange problemer med brukskvalitet: –Dårlig gjennomtenkte bruksbehov (mangelfull brukerdeltakelse?) –Uklare bruksbehov (vet ikke hva man ønsker?) –Endrede bruksbehov under systemutvikling (1% per mnd?) –Uhensiktsmessig brukergrensesnitt –Dårlig pålitelighet/robusthet (mye feil) –Osv. osv. Milliarder av kroner tapes hvert år pga. dårlig brukbarhet av datasystemer: –Eks. Nytt saksbehandlingssystem i forsikringsselskap –Telefonsvarsystem for NSB –Pasientjournalsystemer i England Tverrfaglig tema: data, fagemner, samfunnsfag, persepsjon…

13 13 Oppgave Sette seg inn i relevante aspekter av brukbarhet i datasystemer. Formulere en del hypoteser om slik brukbarhet sett fra brukerens synspunkt. Empirisk studere hvordan viktige datasystemer faktisk fungerer for brukere i del organisasjoner, spesielt i Trondheims-området. Lytt til bedriftenes og brukernes behov! Sørg for at resultatene kommer til nytte!!

14 14 Statoil En av verdens største nettoselgere av råolje og en betydelig leverandør av naturgass i Europa. 80 mdr. per år i omsetning, ansatte Ønsker å se på brukbarheten til datasystemet BoB Extranet for fjern- samarbeid, både intern og eksternt. Har 1500 brukere.

15 15 DnV Software Det Norske Veritas (DnV): uavhengig stiftelse som arbeider for sikring av liv, verdier og miljø, ledende internasjonal leverandør av tjenester for risikostyring mill. kr i årlig omsetning. DnV Software med 130 medarbeidere: lager datasystemer, mest for intern bruk. Ønsker å se på brukbarheten til Rational Rose - utviklingsverktøy for UML for å lage og videreutvikle slike datasystemer.

16 16 NTNUs IME-fakultet Fakultetet har ansvar for forskning og undervisning i datateknikk og informasjonsvitenskap, elektronikk, energi og miljø, kommunikasjons-teknologi, matematikk, statistikk, og teknisk kybernetikk. Ønsker å se på brukbarheten til forskningsregisterings-systemet FORSKDOK, for dokumentasjon av forskningspublikasjoner, se under

17 17 Per Knudsen Arkitektkontor Startet i 1979, i dag 20 ansatte, dvs. et stort arkitektkontor i Norge. Bl.a. ansvarlig for hotell Royal Garden og NTNUs nye Elektrobygg (1986). Ønsker å se nærmere på brukbarheten til sitt grafiske tegne/design-system, som gradvis har kommet i bruk blant arkitekter. Se f.eks. på kreativitet vs. formalisering.

18 18 Notar Eiendom En av Norges ledende eiendomsmeglere, med 40 kontorer og 200 ansatte, og stort Trondheimskontor. Omsetter eiendomsenheter per år. Ønsker å se nærmere på brukbarheten til sitt Mapp-saksbehandlingsystem, som brukes av nesten alle ansatte.

19 19 Faglig bakgrunn, fra hjemmesiden Rob Kling - “What is Social Informatics and Why Does it Matter?” Kitchenham, Pickard & Pfleeger – “Case Studies for Method and Tool Evaluation” Mer faglitteratur vil bli oppgitt senere

20 20 Prosessmotivasjon (1) Siv.ing.-jobb er å finne konstruktive løsninger -- la oss bli enda bedre, tverrfaglig, muntlig/skriftlig. Medisinstudiet, NTNU: problembasert læring fra 1. dag. Trend fra individuell ekspert til samspill: bort fra i retning av –løs problemet => skap fremtiden –få inn en ekspert => hjelp folk å lære –identifiser en ansvarlig leder => involver alle –finn den riktige teknikken => finn en egnet prosess –finn den beste måten => finn en bedre måte –få ordnet dette raskt => kontinuerlig forbedring Meget nyttig kunnskap i kommende 5. studieår, og overalt ellers: jobb, familie, venner, frivillige org.,...

21 21 Prosessmotivasjon (2) Prosessferdigheter etterspurt av næringsliv og samfunnet, jfr. gallup ifm. innføring av 5-årig siv.ing.studium og Gullfaks PBL. Sosial prosess å avklare krav/oppgave og å lage løsning. Nær sammenheng mellom EiT og lederegenskaper. Typiske lederskapshandlinger er: –Gir positive kommentarer til andres arbeid –Aktiv lytting, holder øyekontakt, spør, gjentar med egne ord, utbroderer –Ber om nærmere forklaring, og sier seg enig eller uenig –Spør andre om deres syn, oppmuntrer til å delta –Er uenig i sak, uten å angripe person Se senere litteraturliste for gruppedynamikk- og prosess-bøker. Har du/dere synspunkter her?

22 22 Prosess: mulig fremdriftsplan Matriseorganisasjon: 5 primærgrupper. I tillegg delvis felles faglig problemstilling, -metode og –sluttrapport, samt web-side. Utfordring for dere! To første uker: oppstart med målformulering, felles faglig problemstilling, prosess/grupperoller og fremdriftsplan –Lage prosjektplan –Sette opp læringsmål, både faglig og prosess –Lage gruppekontrakt Neste fem uker: Fordypning o.l. Midtveisrapport etter uke 9 (25. feb.): opplegg til godkjenning. Neste seks uker: besøke og intervjue bedriftene o.l. En uke: påske Siste to uker: analyse og sluttrapport. Hele tiden: prosessøvinger, rollespill o.l. Avslutning: onsdag 5. mai.

23 23 Praktiske hjelpemidler Egen refleksjonsbok Egen gruppekontrakt Egen web-side It’s learning, NTNUs web-system for tverr-kommunikasjon og informasjonsdeling (“gruppevare”)

24 24 Roller Stud.ass. (Igor) kan brukes til: –Fasilitator Hjelpe til å forstå gruppeprosessen Hjelp til refleksjonsrapport –”Alt utenom det rent faglige” Vit.ass. (Finn Olav) kan brukes til: –Fasilitator –Faglig støtte –Teknisk støtte (IT’s learning, web-sted) –Bedriftskontakt –”Generell altmuligmann”

25 25 Gruppedynamikk (teoretisk grunnlag): (1) Overkapitler i gruppeprosessteori: –Normer og regler –Lederstil og autoritet –Målsetting –Kvalitet på produktet –Effektivitet –Kreativitet –Trivsel –Konflikt

26 26 Gruppedynamikk (teoretisk grunnlag): (2) Underkapitler i gruppeprosessteori: –Struktur –Straff / belønning –Debatt / dialog –Trygghet / usikkerhet –Beslutningstaking –Tverrfaglighet –Eierskap –Press

27 27 Gruppedynamikk (teoretisk grunnlag): (3) Øvrige stikkord i gruppeprosessteori: –Stress –Kunnskap om gruppepsykologi –Demokrati / autokrati –Respekt –Ansvarsfølelse –Personlighetstyper –Motivasjon –Engasjement

28 28 Kort litteraturliste for prosessteori Donelson R. Forsyth: Group dynamics, Wadsworth Publishing (1998) Bob Dick: Helping Groups to be effective (1991) – pensumbok i EiT 2002 og Paul Moxnes: Positiv Angst i individ, gruppe og organisasjon – Et organisasjons psykologisk perspektiv, Valdres (1989) Chris Argyris: Bryt forsvarsrutinene, Universitetsforlaget (1992) Christian Thaulow: Fasilitatoren, Tapir (2003) – kan lastes ned fra Jern & Hempel: The rise and decline of groups, Tavistock (1999) T.M. Mills: The Sociology of small groups, Teacher education (1988) G. Dyer: Team building, Pearson education POD (1995) Edgar H. Schein: Process consultation, Prentice-Hall (1999) … og mye mye mer


Laste ned ppt "1 Introduksjon til TDT4825 Eksperter i Team (EiT), vår 2004 Landsby 16 -- Studie av brukbarhet av datasystemer Intro-møte, 7. jan. 2004 (rev. 8.1.04) Reidar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google