Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oversiktsforelesning HIS1300, 15. mars 2010

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oversiktsforelesning HIS1300, 15. mars 2010"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oversiktsforelesning HIS1300, 15. mars 2010
Den fascistiske utfordringen Fra opposisjon til regime i Mussolinis Italia og Hitlers Tyskland Oversiktsforelesning HIS1300, 15. mars 2010

2 Forelesningens hovedpunkter
Fascismen fra opposisjon til regime i Italia Nazismen fra opposisjon til regime i Tyskland Hvorfor fascismen? Totalitarismens tidsalder?

3

4

5

6 Mellomkrigstidens tre kriser
Politisk: raske omskiftninger med manglende eller synkende tiltro til det demokratiske systemet Økonomisk: øk. krise i kjølvannet av krigen som forverres av krakket i Økende klasse-motsetninger Kulturelt: identitetskrise, følelse av moralsk forfall og dekadanse. Tradisjonelle normer og verdier utfordres og relativiseres.

7 Den italienske fascismen
Italia kun samlet i navnet i 1861 Misnøye blant nasjonalistene etter krigen: Italia irredenta, Gabriele d’Annunzio og Fiume Krisen forverres med krigen: sosial uro, politisk ustabilt, inflasjon, arbeidsledighet, jordbrukskrise Paramilitær bevegelse (Squadristi) Gjenopprette stabilitet og orden, overvinne klassemotsetninger, nasjonal enhet og revansje

8

9 Den fascistiske staten
Makten konsolideres og samles, unntakslover Modernisering av landet under statlig ledelse og kontroll Den korporative stat (syndikalisme) Laterankonkordatet 1929: forsoning mellom den italienske staten og paven Lyktes moderniseringen? Et totalitært regime? Mussolinis posisjon som leder

10 Den tyske nasjonalsosialismen
En av mange misnøye- og protestbevegelser Paramilitarisme (SA) Ikke kupp, via demokratiske kanaler Weimarrepublikkens kollaps Kritikk av demokratiet, Versailles-traktaten og de andre politiske partiene Ses som motvekt mot kommunismen Volksgemeinschaft

11

12 Den nasjonalsosialistiske staten
Makten konsolideres og samles, unntakslover Aktiv forfølgelse av mulige kilder for opposisjon, både utenfor og innenfor nazibevegelsen Misbruk av statlige maktmidler Gleichschaltung (ensretting) Opprustning Institusjonalisert antisemittisme/rasisme

13 Hvorfor fascismen? Frykt for sosialisme/kommunisme
Manglende tiltro til det demokratiske systemet Økonomisk frustrasjon og frykt for sosial degradering, særlig i (den lavere) middelklassen Aggressiv nasjonalisme/revansjisme Nasjonal enhet, overvinne klassemotsetninger Gjenopprette ro og orden Identifiserer og løser den moralske krisen

14 Totalitarismens tidsalder?
Utopier. Nytt menneske i et nytt samfunn. Nasjonal-sosialistisk ideologi. Dualistisk partistat: parti og stat som maktapparater. Strengt hierarkisk, lederkult. Dialektisk fiendebilde (diametral motstats). Kollektivisme Militarisme, trusselbilde. Hatet mot det borgerlige, liberale demokratiet Nihilistisk moral: målet helliger alltid midlet


Laste ned ppt "Oversiktsforelesning HIS1300, 15. mars 2010"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google