Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Anders G. Kjøstvedt (IAKH, Universitetet i Oslo) Den fascistiske utfordringen Fra opposisjon til regime i Mussolinis Italia og Hitlers Tyskland Oversiktsforelesning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Anders G. Kjøstvedt (IAKH, Universitetet i Oslo) Den fascistiske utfordringen Fra opposisjon til regime i Mussolinis Italia og Hitlers Tyskland Oversiktsforelesning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Anders G. Kjøstvedt (IAKH, Universitetet i Oslo) Den fascistiske utfordringen Fra opposisjon til regime i Mussolinis Italia og Hitlers Tyskland Oversiktsforelesning HIS1300, 15. mars 2010

2 Anders G. Kjøstvedt (IAKH, Universitetet i Oslo) Forelesningens hovedpunkter Fascismen fra opposisjon til regime i Italia Nazismen fra opposisjon til regime i Tyskland Hvorfor fascismen? Totalitarismens tidsalder?

3 Anders G. Kjøstvedt (IAKH, Universitetet i Oslo)

4

5

6 Mellomkrigstidens tre kriser Politisk: raske omskiftninger med manglende eller synkende tiltro til det demokratiske systemet Økonomisk: øk. krise i kjølvannet av krigen som forverres av krakket i 1929. Økende klasse- motsetninger Kulturelt: identitetskrise, følelse av moralsk forfall og dekadanse. Tradisjonelle normer og verdier utfordres og relativiseres.

7 Anders G. Kjøstvedt (IAKH, Universitetet i Oslo) Den italienske fascismen Italia kun samlet i navnet i 1861 Misnøye blant nasjonalistene etter krigen: Italia irredenta, Gabriele d’Annunzio og Fiume Krisen forverres med krigen: sosial uro, politisk ustabilt, inflasjon, arbeidsledighet, jordbrukskrise Paramilitær bevegelse (Squadristi) Gjenopprette stabilitet og orden, overvinne klassemotsetninger, nasjonal enhet og revansje

8 Anders G. Kjøstvedt (IAKH, Universitetet i Oslo)

9 Den fascistiske staten Makten konsolideres og samles, unntakslover Modernisering av landet under statlig ledelse og kontroll Den korporative stat (syndikalisme) Laterankonkordatet 1929: forsoning mellom den italienske staten og paven Lyktes moderniseringen? Et totalitært regime? Mussolinis posisjon som leder

10 Anders G. Kjøstvedt (IAKH, Universitetet i Oslo) Den tyske nasjonalsosialismen En av mange misnøye- og protestbevegelser Paramilitarisme (SA) Ikke kupp, via demokratiske kanaler Weimarrepublikkens kollaps Kritikk av demokratiet, Versailles-traktaten og de andre politiske partiene Ses som motvekt mot kommunismen Volksgemeinschaft

11 Anders G. Kjøstvedt (IAKH, Universitetet i Oslo)

12 Den nasjonalsosialistiske staten Makten konsolideres og samles, unntakslover Aktiv forfølgelse av mulige kilder for opposisjon, både utenfor og innenfor nazibevegelsen Misbruk av statlige maktmidler Gleichschaltung (ensretting) Opprustning Institusjonalisert antisemittisme/rasisme

13 Anders G. Kjøstvedt (IAKH, Universitetet i Oslo) Hvorfor fascismen? Frykt for sosialisme/kommunisme Manglende tiltro til det demokratiske systemet Økonomisk frustrasjon og frykt for sosial degradering, særlig i (den lavere) middelklassen Aggressiv nasjonalisme/revansjisme Nasjonal enhet, overvinne klassemotsetninger Gjenopprette ro og orden Identifiserer og løser den moralske krisen

14 Anders G. Kjøstvedt (IAKH, Universitetet i Oslo) Totalitarismens tidsalder? Utopier. Nytt menneske i et nytt samfunn. Nasjonal-sosialistisk ideologi. Dualistisk partistat: parti og stat som maktapparater. Strengt hierarkisk, lederkult. Dialektisk fiendebilde (diametral motstats). Kollektivisme Militarisme, trusselbilde. Hatet mot det borgerlige, liberale demokratiet Nihilistisk moral: målet helliger alltid midlet


Laste ned ppt "Anders G. Kjøstvedt (IAKH, Universitetet i Oslo) Den fascistiske utfordringen Fra opposisjon til regime i Mussolinis Italia og Hitlers Tyskland Oversiktsforelesning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google