Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Introduksjon til TDT4851 Eksperter i Team (EiT), vår 2008 Landsby 10: Internettet og nye arbeidsprosesser Oppstart i R4, onsdag 9. jan. 2008 Reidar Conradi,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Introduksjon til TDT4851 Eksperter i Team (EiT), vår 2008 Landsby 10: Internettet og nye arbeidsprosesser Oppstart i R4, onsdag 9. jan. 2008 Reidar Conradi,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Introduksjon til TDT4851 Eksperter i Team (EiT), vår 2008 Landsby 10: Internettet og nye arbeidsprosesser Oppstart i R4, onsdag 9. jan. 2008 Reidar Conradi, landsbyhøvding Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet www.idi.ntnu.no/~conradiwww.idi.ntnu.no/~conradi, conradi@idi.ntnu.no, www.idi.ntnu.no/grupper/su/courses/eit2007/conradi@idi.ntnu.no www.idi.ntnu.no/grupper/su/courses/eit2007/ Tel 735.93444, 918.97029, Fax 735.94466

2 EiT-landsby 10, start 9. jan. 20082 Innhold Målene til EiT generelt: http://www.eit.ntnu.no/ http://www.eit.ntnu.no/ Praktiske opplysninger for TDT4851, landsby 10: http://www.idi.ntnu.no/grupper/su/courses/eit2008/ http://www.idi.ntnu.no/grupper/su/courses/eit2008/ Tverrfaglig oppgave: Internettet og nye arbeidsprosesser, fire eksterne “problemeiere (kunder)”. Gruppeprosesser i tverrfaglig prosjekt.

3 EiT-landsby 10, start 9. jan. 20083 Målene med EiT-faget (1) NTNU, Institutt for telematikk, Leif Arne Rønningen Gruppeprosess Tverrfaglig samarbeid Kunnskaper Holdninger Ferdigheter

4 EiT-landsby 10, start 9. jan. 20084 EiT Læringsmål (2) Gjennom et tverrfaglig samarbeid (studieplan 2007-08) skal: Studentene skal arbeide i tverrfaglig sammensatte grupper og gjennom dette både få trening i å anvende sitt eget fag og utvikle sin fagkompetanse. Studentene skal utvikle sine evner i mellommenneskelig kommunikasjon og samhandling. Studentene skal arbeide med relevante problemstillinger fra arbeids- og samfunnsliv. Prosjektet skal ha et faglig nivå som i størst mulig grad svarer til den kompetanse studentene har i master- studiet.

5 EiT-landsby 10, start 9. jan. 20085 Fag, mål, oppgave, landsby (3) Tverrfaglig prosjekt: 7,5 Sp for alle siv.ing./HF/SVT - og noen andre studenter i 4.studieår. Gruppearbeid om realistisk problemstilling. Tre mål: Faglig, prosess (prosjekt), egen læring. Eks. Prosessmål: kunnskap, ferdigheter, holdninger. Problemorientert læring i grupper: frihet under ansvar, takle faglige/gruppe-utfordringer under tids / ressurspress. Organisert i en “landsby”, med løst samarbeidende grupper rundt en landsbyhøvding og eksterne problemeiere. Landsbytema: Samarbeid over Internett. Fire problemeiere m/ hver sitt oppgavetema: NTNU om læring, TTO om innovasjon, NTNU om dataspill, Uninett om Internett-åpenhet.

6 EiT-landsby 10, start 9. jan. 20086 Agenda, start onsdag 9. jan. 2008 (1) 0815-0845: Landsby-oppstart v/ Reidar Conradi, aud. R4 0845-1015: ”Bli-kjent” i gruppene, R4. 1015-1045: Intro fra fire problemeiere, R4 1045-1330: Gruppearbeid inkl. lunsj, mulige temaer, R4: Planlegge personlig-, gruppe- og landsbyarbeid Start på lærings/prosessmål, forventninger, gruppekontrakt Hvilke personlige egenskaper er viktig i ulike roller/arbeid Hvilke problemstillinger ønsker gruppen primært å jobbe med? Osv. osv. 1330-1400: Plenumsoppsummering med bl.a. gruppenes foreløpige resultater, R4 1415-1600: Felles intro om gruppedynamikk ved Turid S. Berg-Nielsen, Psyk., NTNU i aud. F1.

7 EiT-landsby 10, start 9. jan. 20087 Agenda, andre dag 16. jan. 2008 i R4 (2) 0815-0900: Gruppearbeid, forberede plenum 0900-1000: Hver gruppe innleder + plenum 1000-1400: Gruppearbeid inkl. lunsj + plenum –Ta tak i oppgaven, finn konkrete problemstillinger –Planlegg videre arbeid, læringsmål, gruppekontrakt 1415-1600: Kreativitet i grupper, Jan Eivind Danielsen, Oasen, NTNU, aud. F1

8 EiT-landsby 10, start 9. jan. 20088 Agenda, tredje dag 23 jan. 2008 og påfølgende onsdager i R4 (3) 0815-0900: Gruppearbeid, forberede plenum 0900-1030: Plenumsoppsummering –Spesielt for 23.1, presentere gruppens: Prosjektplan Læringsmål Prosessmål Gruppekontrakt 1030-1400: Videre gruppearbeid inkl. lunsj 1415-1600: Utvikling, effektivitet og endring i grupper, Endre Sjøvold, IØT, aud. F1.

9 EiT-landsby 10, start 9. jan. 20089 Agendaer senere onsdager i R4 (4) 30.1 i R4, 1315-1430: Mini-kurs i litteratursøk v/ UBIT. 5.3 i R4, 0900-1300: Midtveisoppsummering, m/ problemeiere. 30.4 i R4, 0900-1300: Avslutning, eksamen, m/ problemeiere. 7.5 i R4, 1000: Endelig innlevering av rapporter.

10 EiT-landsby 10, start 9. jan. 200810 Gruppeinndeling (5) Gruppe 3: Mer deltakede pedagogikk – IDI, NTNU –Torvik Arne rneto@stud.ntnu.no, M HF MMUSV Musikkvit. –Gilje Eivind Laugerud eivindgi@stud.ntnu.no, M IME MTDT Datateknikk –Pedersen Øystein Aas oystein.pedersen@ntnu.no, M IME MTKOM Kom.tek. –Viddal Per Martin permarti@stud.ntnu.no, M NT MTFYMA Fysikk&Mat –Kalleberg Arne Kristian kalleber@stud.ntnu.no, M SVT Kogn&Bio Psyk Gruppe 4: Kan innovasjon planlegges? – TTO, NTNU –Skar Bjørn jorsk@stud.ntnu.no, M HF MHIST Historie –Mathisen Runar Os runaros@stud.ntnu.no, M IME MTDT Datateknikk –Flaaen Odd Arild flaaen@stud.ntnu.no, M IME MTKOM Kom.tek. –Villmo Harald Brugaard villmo@stud.ntnu.no, M SVT MTIØT Ind.øk. ?? –Anholt Halvard halvasan@stud.ntnu.no, M HF MHIST Historie

11 EiT-landsby 10, start 9. jan. 200811 Gruppeinndeling (6) Gruppe 5: Second Life Dataspill – ISS, NTNU –Stock Ingrid stock@stud.ntnu.no, K HF MAVS Språk.komm. –Høyum Øystein hoyum@stud.ntnu.no, M IME MIT Informatikk –Johansen Michael michajo@stud.ntnu.no, M IME MTEL Elektronikk –Jenssen Tor Søvasli torsovas@stud.ntnu.no, M IME MTKOM Kom.tek. –Myran Lena lenam@stud.ntnu.no, K SVT Psyk. Gruppe 6: Internett og åpenhet -- Uninett –Haugvik Thomas Ødegård haugvik@stud.ntnu.no, M HF MHIST Historie –Egeland Jan Terje jantere@stud.ntnu.no, M IME MTDT Datateknikk –Vegge Håvard havardv@stud.ntnu.no, M IME MTKOM Kom.tek. –Meyer Jonas jonasm@stud.ntnu.no, M SVT MTIØT Ind.øk..

12 EiT-landsby 10, start 9. jan. 200812 Veiledere (7) Tilretteleggere (“facilitators”): –prof. Reidar Conradi, IDI –Læringsass. Marianne Rasmussen Samdal, samdal1@online.no, 958.34930 og Yngve Solemdal, solemdal@stud.ntnu.no, 472.75044. –Vil mest svare på prosess-spørsmål (“legge til rette”). Fire problemeiere/kunder: –Gruppe 3: Hallvard Trætteberg, hal@idi.ntnu.no, 735.93443 –Gruppe 4: Martin Stok, martin.stok@ntnu.no, 481.80185. –Gruppe 5: Thomas Nilsen, thomnil@stud.ntnu.no, 477.57040 –Gruppe 6: Kurosh Bozorgebrahimiü. kurosh@uninett.no, 913.93454

13 EiT-landsby 10, start 9. jan. 200813 Praktisk om gjennomføring (8) Gruppeinndeling er gitt – 18 stud. i 4 grupper. Landsbymøter onsdager 0815-ca. 1300, obligatorisk fellesdel 0915-1200 i R4 (maks 4 fravær!). Midtveis-presentasjon onsdag 5. mars Avslutning onsdag 30. april, gruppevis: faglig rapport (50s.) prosessrapport (15s.) – presentasjon (f.eks. 45 min.). Pluss felles web-side for landsbyen. Vektlegging: Faglig del: 60%, prosess-del: 40%. Alle i gruppa får samme karakter. Prosessrapport: opplevd (tverr)faglig samarbeid, refleksjoner om egne erfaringer, anvendte prosesser, utfordringer i tverrfaglig samarbeid, rammevilkår, egen kompetanseheving m/ alternative tilnærminger. Føre refleksjonsbok (prosesslogg) over fremdrift / endringer / problemer / læring osv.

14 EiT-landsby 10, start 9. jan. 200814 Prosess: mulig fremdriftsplan (9) Matriseorganisasjon: 4 primærgrupper. I tillegg delvis felles faglig problemstilling, og -metode, samt felles web-side. Utfordring for dere! Dere velger selv innhold (vs. problem-eier) og arbeidsform. To første uker: oppstart med målformulering, felles faglig problemstilling, prosess/grupperoller og fremdriftsplan: –Lage prosjektplan –Sette opp læringsmål, både faglig og prosess –Lage gruppekontrakt Neste seks uker: Fordypning, lage diverse opplegg o.l. Midtveisgjennomgang etter åtte uker (5. mars): diskusjon og godkjenning av planlagt opplegg. Neste tre uker: Prøve ut opplegg; besøke og intervjue o.a.; En uke: påske (17.-21. mars). Siste fire uker: analyse, oppsummering og sluttrapport. Hele tiden: prosessøvinger, rollespill o.l. Avslutning: onsdag 30. april, med justerte rapporter 7. mai.

15 EiT-landsby 10, start 9. jan. 200815 Praktiske hjelpemidler (10) Bjørn Sortland et al.: “EiT-boka”, Tapir, 2007,180 kr + kompend. om gruppeprosesser. Egen refleksjonsbok/logg Egen gruppekontrakt, etter to uker Egen web-side til landsby It’s learning, NTNUs web-system for tverr- kommunikasjon og informasjons-deling (“gruppevare”), via “knapp” nederst til høyre på https://innsida.ntnu.no/https://innsida.ntnu.no/ Læringsass./fasilitator (Marianne og Yngve): –”Alt utenom det rent faglige”: Hjelpe til å forstå gruppeprosessen Hjelp til refleksjonsrapport

16 EiT-landsby 10, start 9. jan. 200816 Tverrfaglig oppgave: Samarbeid over Internett (1) Internett/web, en ryggrad i samfunnet: –Enorm tilgang på (fri) informasjon, “alt” blir søkbart. –Koble mennesker og organisasjoner sammen (“jorda blir flat”). Leder til nye samarbeids/arbeidsprosesser: alle har mobiltelefon og PC, virtuelle organisasjoner. “Social computing”: Åpen kildekode, Wikipedia, “creative commons” (dugnadsprodusjon), … Tverrfaglig perspektiv: virkelighetsforståelse og – tolking, jobbroller, sosiale endringer, kunnskapstolking/kontroll, maktforhold.

17 EiT-landsby 10, start 9. jan. 200817 Samarbeid over Internett (2) Mulige generelle problemstillinger: Hvor god/pålitelig er informasjonen? I hvilke situasjoner er Internett viktig for samarbeidsprosesser? Hvilken rolle har Internett for privatlivet? På hvilken måte har Internett påvirket arbeidsprosesser og -organisering? Hva gjør nettdeling av informasjon med opphavsrettighetene? Hva gjør den lette tilgjengeligheten av varer og tjenester med folks pengeforbruk – nettbutikker? Og hva blir fremtidens Internett – og samfunn?

18 EiT-landsby 10, start 9. jan. 200818 Samarbeid over Internett (3) Litt mer konkrete problemstillinger: Å undersøke / foreslå / teste ut / kanskje forbedre samhandlingsprosesser i lys av: Hvilke aktører dominerer; er det de store mot de små, eller omvendt, eller ingen av delene? Hvordan bruker ulike grupper (barn, eldre) Internett? Hva slags emner er det mest/minst informasjon om? Hva slags kvalitet har informasjonen, og hvem har interesse av å forbedre kvaliteten, jfr. Wikipedia? Hva slags (nye) samarbeidprosesser fungerer best for hvilke formål? Hvilke opphavsretter bør brukes og vil deling medføre faktisk mersalg, jfr. iPod-diskusjonen? Nye forretningsmodeller når "mye" blir gratis?

19 EiT-landsby 10, start 9. jan. 200819 Samarbeid over Internett - utnytte din kompetanse i alt dette (5) IKT-fag: tekniske løsninger og muligheter? “Alle”: anvendelser av Internett/web. Økonomi/adm.: nye arbeidsprosesser, dugnadsproduksjon (åpen kildekode). Samfunnsfag: undersøke holdninger. Filosofi: se på virkelighetsoppfatning. Mediafag: Innholdsanalyse. For alle: analysere status, finne vinkling, lage “hypoteser” og studere/analysere empirisk; kritisk og reflekterende holdning.

20 EiT-landsby 10, start 9. jan. 200820 Gruppe 3: Internett og åpenhet (6) Internett + web: Fabelakig innovasjon, men ikke planlagt. 1,3 milliarder mennesker tilkoplet. Hvem kontrollerer fremtidige standarder? Nett-tilgang har hittil vært nokså fri, kontrollert av teknokratene som bygde nettet. “Bundling”: kabelTV + kanaltilgang samlet i en tjeneste fra en leverandør => skille nett- og innholds-leveradør! Ulike prisstrukturer: betale for transportkvalitet? Sensur, som i Kina og Iran. Mediamonopoler: Schibsted, TV2, endog Telenor. Nett og innhold hos samme selskap, eks. nytt digitalt bakkenett med en lapskaus av eiere (Telenor, NRK, TV2,...)

21 EiT-landsby 10, start 9. jan. 200821 Prosessmotivasjon (1) Siv.ing.-jobb er å finne konstruktive løsninger => la oss bli enda bedre, tverrfaglig, muntlig/skriftlig. Medisinstudiet, NTNU: problembasert læring fra 1. dag. Trend fra individuell ekspert til samspill: bort fra i retning av –løs problemet => skap fremtiden –få inn en ekspert => hjelp folk å lære –identifiser en ansvarlig leder => involver alle –finn den riktige teknikken => finn en egnet prosess –finn den beste måten => finn en bedre måte –få ordnet dette raskt => kontinuerlig forbedring Meget nyttig kunnskap i kommende 5. studieår, og overalt ellers: jobb, familie, venner, frivillige org.,...

22 EiT-landsby 10, start 9. jan. 200822 Prosessmotivasjon (2) Prosessferdigheter etterspurt av næringsliv og samfunnet, jfr. gallup ifm. innføring av 5-årig siv.ing.studium og Gullfaks PBL. Sosial prosess å avklare krav/oppgave og å lage løsning. Nær sammenheng mellom EiT og lederegenskaper. Typiske lederskapshandlinger er: –Gir positive kommentarer til andres arbeid –Aktiv lytting, holder øyekontakt, spør, gjentar med egne ord, utbroderer –Ber om nærmere forklaring, og sier seg enig eller uenig –Spør andre om deres syn, oppmuntrer til å delta –Er uenig i sak, uten å angripe person Se senere litteraturliste for gruppedynamikk- og prosess-bøker. Har du/dere synspunkter her?

23 EiT-landsby 10, start 9. jan. 200823 Gruppedynamikk – teoretisk grunnlag (3) Overkapitler i gruppeprosessteori (tidligere bok til Bob Dick): –Normer og regler –Lederstil og autoritet –Målsetting –Kvalitet på produktet –Effektivitet –Kreativitet –Trivsel –Konflikt

24 EiT-landsby 10, start 9. jan. 200824 Gruppedynamikk – teoretisk grunnlag (4) Gruppeprosessteori: –Struktur –Straff / belønning –Debatt / dialog –Trygghet / usikkerhet –Beslutningstaking –Tverrfaglighet –Eierskap –Press

25 EiT-landsby 10, start 9. jan. 200825 Gruppedynamikk – teoretisk grunnlag (5) Øvrige stikkord i gruppeprosessteori: –Stress –Kunnskap om gruppepsykologi –Demokrati / autokrati –Respekt –Ansvarsfølelse –Personlighetstyper –Motivasjon –Engasjement

26 EiT-landsby 10, start 9. jan. 200826 Kort litteraturliste for prosessteori (6) Bjørn Sortland et al.: ”EiT-boka” (for 2008), Tapir, 2007, ca. 200 kr. Bjørn Sortland et al.: ”Prosesskompendium for EiT”, Tapir, 2008, ? kr. Innledninger ved Turid S. Berg-Nielsen, Jan. E. Danielsen og Endre Sjøvold. Bob Dick: Helping Groups to be effective, 2nd ed., ISBN 1-875260-09-9, Interchange, Australia, 380 s. (1991) – pensum i EiT 2002-2003 Donelson R. Forsyth: Group dynamics, Wadsworth Publishing (1998) Paul Moxnes: Positiv Angst i individ, gruppe og organisasjon – Et organisasjonspsykologisk perspektiv, Valdres (1989) Chris Argyris: Bryt forsvarsrutinene, Universitetsforlaget (1992) Christian Thaulow: Fasilitatoren, Tapir (2003) – kan lastes ned fra www.eit.ntnu.no www.eit.ntnu.no Jern & Hempel: The rise and decline of groups, Tavistock (1999) T.M. Mills: The Sociology of small groups, Teacher education (1988) G. Dyer: Team building, Pearson education POD (1995) Edgar H. Schein: Process consultation, Prentice-Hall (1999) … og mye mye mer


Laste ned ppt "Introduksjon til TDT4851 Eksperter i Team (EiT), vår 2008 Landsby 10: Internettet og nye arbeidsprosesser Oppstart i R4, onsdag 9. jan. 2008 Reidar Conradi,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google