Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Reidar Conradi, landsbyhøvding

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Reidar Conradi, landsbyhøvding"— Utskrift av presentasjonen:

1 Reidar Conradi, landsbyhøvding
Introduksjon til TDT4851 Eksperter i Team (EiT), vår Landsby 10: Internettet og nye arbeidsprosesser Oppstart i R4, onsdag 9. jan. 2008 Reidar Conradi, landsbyhøvding Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet , Tel , , Fax

2 Innhold Målene til EiT generelt: http://www.eit.ntnu.no/
Praktiske opplysninger for TDT4851, landsby 10: Tverrfaglig oppgave: Internettet og nye arbeidsprosesser, fire eksterne “problemeiere (kunder)”. Gruppeprosesser i tverrfaglig prosjekt. EiT-landsby 10, start 9. jan. 2008

3 Målene med EiT-faget (1)
NTNU, Institutt for telematikk, Leif Arne Rønningen Målene med EiT-faget (1) Kunnskaper Gruppeprosess Tverrfaglig samarbeid Ferdigheter Holdninger EiT-landsby 10, start 9. jan. 2008

4 EiT Læringsmål (2) Gjennom et tverrfaglig samarbeid (studieplan ) skal: Studentene skal arbeide i tverrfaglig sammensatte grupper og gjennom dette både få trening i å anvende sitt eget fag og utvikle sin fagkompetanse. Studentene skal utvikle sine evner i mellommenneskelig kommunikasjon og samhandling. Studentene skal arbeide med relevante problemstillinger fra arbeids- og samfunnsliv. Prosjektet skal ha et faglig nivå som i størst mulig grad svarer til den kompetanse studentene har i master-studiet. EiT-landsby 10, start 9. jan. 2008

5 Fag, mål, oppgave, landsby (3)
Tverrfaglig prosjekt: 7,5 Sp for alle siv.ing./HF/SVT - og noen andre studenter i 4.studieår. Gruppearbeid om realistisk problemstilling. Tre mål: Faglig, prosess (prosjekt), egen læring. Eks. Prosessmål: kunnskap, ferdigheter, holdninger. Problemorientert læring i grupper: frihet under ansvar, takle faglige/gruppe-utfordringer under tids / ressurspress. Organisert i en “landsby”, med løst samarbeidende grupper rundt en landsbyhøvding og eksterne problemeiere. Landsbytema: Samarbeid over Internett. Fire problemeiere m/ hver sitt oppgavetema: NTNU om læring, TTO om innovasjon, NTNU om dataspill, Uninett om Internett-åpenhet. EiT-landsby 10, start 9. jan. 2008

6 Agenda, start onsdag 9. jan. 2008 (1)
: Landsby-oppstart v/ Reidar Conradi, aud. R4 : ”Bli-kjent” i gruppene, R4. : Intro fra fire problemeiere, R4 : Gruppearbeid inkl. lunsj, mulige temaer, R4: Planlegge personlig-, gruppe- og landsbyarbeid Start på lærings/prosessmål, forventninger, gruppekontrakt Hvilke personlige egenskaper er viktig i ulike roller/arbeid Hvilke problemstillinger ønsker gruppen primært å jobbe med? Osv. osv. : Plenumsoppsummering med bl.a. gruppenes foreløpige resultater, R4 : Felles intro om gruppedynamikk ved Turid S. Berg-Nielsen, Psyk., NTNU i aud. F1. EiT-landsby 10, start 9. jan. 2008

7 Agenda, andre dag 16. jan. 2008 i R4 (2)
: Gruppearbeid, forberede plenum : Hver gruppe innleder + plenum : Gruppearbeid inkl. lunsj + plenum Ta tak i oppgaven, finn konkrete problemstillinger Planlegg videre arbeid, læringsmål, gruppekontrakt : Kreativitet i grupper, Jan Eivind Danielsen, Oasen, NTNU, aud. F1 EiT-landsby 10, start 9. jan. 2008

8 Agenda, tredje dag 23 jan. 2008 og påfølgende onsdager i R4 (3)
: Gruppearbeid, forberede plenum : Plenumsoppsummering Spesielt for 23.1, presentere gruppens: Prosjektplan Læringsmål Prosessmål Gruppekontrakt : Videre gruppearbeid inkl. lunsj : Utvikling, effektivitet og endring i grupper, Endre Sjøvold, IØT, aud. F1. EiT-landsby 10, start 9. jan. 2008

9 Agendaer senere onsdager i R4 (4)
30.1 i R4, : Mini-kurs i litteratursøk v/ UBIT. 5.3 i R4, : Midtveisoppsummering, m/ problemeiere. 30.4 i R4, : Avslutning, eksamen, m/ problemeiere. 7.5 i R4, 1000: Endelig innlevering av rapporter. EiT-landsby 10, start 9. jan. 2008

10 Gruppeinndeling (5) Gruppe 3: Mer deltakede pedagogikk – IDI, NTNU
Torvik Arne M HF MMUSV Musikkvit. Gilje Eivind Laugerud M IME MTDT Datateknikk Pedersen Øystein Aas M IME MTKOM Kom.tek. Viddal Per Martin M NT MTFYMA Fysikk&Mat Kalleberg Arne Kristian M SVT Kogn&Bio Psyk Gruppe 4: Kan innovasjon planlegges? – TTO, NTNU Skar Bjørn M HF MHIST Historie Mathisen Runar Os M IME MTDT Datateknikk Flaaen Odd Arild M IME MTKOM Kom.tek. Villmo Harald Brugaard M SVT MTIØT Ind.øk. ?? Anholt Halvard M HF MHIST Historie EiT-landsby 10, start 9. jan. 2008

11 Gruppeinndeling (6) Gruppe 5: Second Life Dataspill – ISS, NTNU
Stock Ingrid K HF MAVS Språk.komm. Høyum Øystein M IME MIT Informatikk Johansen Michael M IME MTEL Elektronikk Jenssen Tor Søvasli M IME MTKOM Kom.tek. Myran Lena K SVT Psyk. Gruppe 6: Internett og åpenhet -- Uninett Haugvik Thomas Ødegård M HF MHIST Historie Egeland Jan Terje M IME MTDT Datateknikk Vegge Håvard M IME MTKOM Kom.tek. Meyer Jonas M SVT MTIØT Ind.øk. . EiT-landsby 10, start 9. jan. 2008

12 Veiledere (7) Tilretteleggere (“facilitators”):
prof. Reidar Conradi, IDI Læringsass. Marianne Rasmussen Samdal, og Yngve Solemdal, Vil mest svare på prosess-spørsmål (“legge til rette”). Fire problemeiere/kunder: Gruppe 3: Hallvard Trætteberg, Gruppe 4: Martin Stok, Gruppe 5: Thomas Nilsen, Gruppe 6: Kurosh Bozorgebrahimiü EiT-landsby 10, start 9. jan. 2008

13 Praktisk om gjennomføring (8)
Gruppeinndeling er gitt – 18 stud. i 4 grupper. Landsbymøter onsdager 0815-ca. 1300, obligatorisk fellesdel i R4 (maks 4 fravær!). Midtveis-presentasjon onsdag 5. mars Avslutning onsdag 30. april, gruppevis: faglig rapport (50s.) prosessrapport (15s.) – presentasjon (f.eks. 45 min.). Pluss felles web-side for landsbyen. Vektlegging: Faglig del: 60%, prosess-del: 40%. Alle i gruppa får samme karakter. Prosessrapport: opplevd (tverr)faglig samarbeid, refleksjoner om egne erfaringer, anvendte prosesser, utfordringer i tverrfaglig samarbeid, rammevilkår, egen kompetanseheving m/ alternative tilnærminger. Føre refleksjonsbok (prosesslogg) over fremdrift / endringer / problemer / læring osv. EiT-landsby 10, start 9. jan. 2008

14 Prosess: mulig fremdriftsplan (9)
Matriseorganisasjon: 4 primærgrupper. I tillegg delvis felles faglig problemstilling, og -metode, samt felles web-side. Utfordring for dere! Dere velger selv innhold (vs. problem-eier) og arbeidsform. To første uker: oppstart med målformulering, felles faglig problemstilling, prosess/grupperoller og fremdriftsplan: Lage prosjektplan Sette opp læringsmål, både faglig og prosess Lage gruppekontrakt Neste seks uker: Fordypning, lage diverse opplegg o.l. Midtveisgjennomgang etter åtte uker (5. mars): diskusjon og godkjenning av planlagt opplegg. Neste tre uker: Prøve ut opplegg; besøke og intervjue o.a.; En uke: påske ( mars). Siste fire uker: analyse, oppsummering og sluttrapport. Hele tiden: prosessøvinger, rollespill o.l. Avslutning: onsdag 30. april, med justerte rapporter 7. mai. EiT-landsby 10, start 9. jan. 2008

15 Praktiske hjelpemidler (10)
Bjørn Sortland et al.: “EiT-boka”, Tapir, 2007,180 kr + kompend. om gruppeprosesser. Egen refleksjonsbok/logg Egen gruppekontrakt, etter to uker Egen web-side til landsby It’s learning, NTNUs web-system for tverr-kommunikasjon og informasjons-deling (“gruppevare”), via “knapp” nederst til høyre på https://innsida.ntnu.no/ Læringsass./fasilitator (Marianne og Yngve): ”Alt utenom det rent faglige”: Hjelpe til å forstå gruppeprosessen Hjelp til refleksjonsrapport EiT-landsby 10, start 9. jan. 2008

16 Tverrfaglig oppgave: Samarbeid over Internett (1)
Internett/web, en ryggrad i samfunnet: Enorm tilgang på (fri) informasjon, “alt” blir søkbart. Koble mennesker og organisasjoner sammen (“jorda blir flat”). Leder til nye samarbeids/arbeidsprosesser: alle har mobiltelefon og PC, virtuelle organisasjoner. “Social computing”: Åpen kildekode, Wikipedia, “creative commons” (dugnadsprodusjon), … Tverrfaglig perspektiv: virkelighetsforståelse og –tolking, jobbroller, sosiale endringer, kunnskapstolking/kontroll, maktforhold. EiT-landsby 10, start 9. jan. 2008

17 Samarbeid over Internett (2)
Mulige generelle problemstillinger: Hvor god/pålitelig er informasjonen? I hvilke situasjoner er Internett viktig for samarbeidsprosesser? Hvilken rolle har Internett for privatlivet? På hvilken måte har Internett påvirket arbeidsprosesser og -organisering? Hva gjør nettdeling av informasjon med opphavsrettighetene? Hva gjør den lette tilgjengeligheten av varer og tjenester med folks pengeforbruk – nettbutikker? Og hva blir fremtidens Internett – og samfunn? EiT-landsby 10, start 9. jan. 2008

18 Samarbeid over Internett (3)
Litt mer konkrete problemstillinger: Å undersøke / foreslå / teste ut / kanskje forbedre samhandlingsprosesser i lys av: Hvilke aktører dominerer; er det de store mot de små, eller omvendt, eller ingen av delene? Hvordan bruker ulike grupper (barn, eldre) Internett? Hva slags emner er det mest/minst informasjon om? Hva slags kvalitet har informasjonen, og hvem har interesse av å forbedre kvaliteten, jfr. Wikipedia? Hva slags (nye) samarbeidprosesser fungerer best for hvilke formål? Hvilke opphavsretter bør brukes og vil deling medføre faktisk mersalg, jfr. iPod-diskusjonen? Nye forretningsmodeller når "mye" blir gratis? EiT-landsby 10, start 9. jan. 2008

19 Samarbeid over Internett - utnytte din kompetanse i alt dette (5)
IKT-fag: tekniske løsninger og muligheter? “Alle”: anvendelser av Internett/web. Økonomi/adm.: nye arbeidsprosesser, dugnadsproduksjon (åpen kildekode). Samfunnsfag: undersøke holdninger. Filosofi: se på virkelighetsoppfatning. Mediafag: Innholdsanalyse. For alle: analysere status, finne vinkling, lage “hypoteser” og studere/analysere empirisk; kritisk og reflekterende holdning. EiT-landsby 10, start 9. jan. 2008

20 Gruppe 3: Internett og åpenhet (6)
Internett + web: Fabelakig innovasjon, men ikke planlagt. 1,3 milliarder mennesker tilkoplet. Hvem kontrollerer fremtidige standarder? Nett-tilgang har hittil vært nokså fri, kontrollert av teknokratene som bygde nettet. “Bundling”: kabelTV + kanaltilgang samlet i en tjeneste fra en leverandør => skille nett- og innholds-leveradør! Ulike prisstrukturer: betale for transportkvalitet? Sensur, som i Kina og Iran. Mediamonopoler: Schibsted, TV2, endog Telenor. Nett og innhold hos samme selskap, eks. nytt digitalt bakkenett med en lapskaus av eiere (Telenor, NRK, TV2, ...) EiT-landsby 10, start 9. jan. 2008

21 Prosessmotivasjon (1) Siv.ing.-jobb er å finne konstruktive løsninger => la oss bli enda bedre, tverrfaglig, muntlig/skriftlig. Medisinstudiet, NTNU: problembasert læring fra 1. dag. Trend fra individuell ekspert til samspill: bort fra i retning av løs problemet => skap fremtiden få inn en ekspert => hjelp folk å lære identifiser en ansvarlig leder => involver alle finn den riktige teknikken => finn en egnet prosess finn den beste måten => finn en bedre måte få ordnet dette raskt => kontinuerlig forbedring Meget nyttig kunnskap i kommende 5. studieår, og overalt ellers: jobb, familie, venner, frivillige org., ... EiT-landsby 10, start 9. jan. 2008

22 Prosessmotivasjon (2) Prosessferdigheter etterspurt av næringsliv og samfunnet, jfr. gallup ifm. innføring av 5-årig siv.ing.studium og Gullfaks PBL. Sosial prosess å avklare krav/oppgave og å lage løsning. Nær sammenheng mellom EiT og lederegenskaper. Typiske lederskapshandlinger er: Gir positive kommentarer til andres arbeid Aktiv lytting, holder øyekontakt, spør, gjentar med egne ord, utbroderer Ber om nærmere forklaring, og sier seg enig eller uenig Spør andre om deres syn, oppmuntrer til å delta Er uenig i sak, uten å angripe person Se senere litteraturliste for gruppedynamikk- og prosess-bøker. Har du/dere synspunkter her? EiT-landsby 10, start 9. jan. 2008

23 Gruppedynamikk – teoretisk grunnlag (3)
Overkapitler i gruppeprosessteori (tidligere bok til Bob Dick): Normer og regler Lederstil og autoritet Målsetting Kvalitet på produktet Effektivitet Kreativitet Trivsel Konflikt EiT-landsby 10, start 9. jan. 2008

24 Gruppedynamikk – teoretisk grunnlag (4)
Gruppeprosessteori: Struktur Straff / belønning Debatt / dialog Trygghet / usikkerhet Beslutningstaking Tverrfaglighet Eierskap Press EiT-landsby 10, start 9. jan. 2008

25 Gruppedynamikk – teoretisk grunnlag (5)
Øvrige stikkord i gruppeprosessteori: Stress Kunnskap om gruppepsykologi Demokrati / autokrati Respekt Ansvarsfølelse Personlighetstyper Motivasjon Engasjement EiT-landsby 10, start 9. jan. 2008

26 Kort litteraturliste for prosessteori (6)
Bjørn Sortland et al.: ”EiT-boka” (for 2008), Tapir, 2007, ca. 200 kr. Bjørn Sortland et al.: ”Prosesskompendium for EiT”, Tapir, 2008, ? kr. Innledninger ved Turid S. Berg-Nielsen, Jan. E. Danielsen og Endre Sjøvold. Bob Dick: Helping Groups to be effective, 2nd ed., ISBN , Interchange, Australia, 380 s. (1991) – pensum i EiT Donelson R. Forsyth: Group dynamics, Wadsworth Publishing (1998) Paul Moxnes: Positiv Angst i individ, gruppe og organisasjon – Et organisasjonspsykologisk perspektiv, Valdres (1989) Chris Argyris: Bryt forsvarsrutinene, Universitetsforlaget (1992) Christian Thaulow: Fasilitatoren, Tapir (2003) – kan lastes ned fra Jern & Hempel: The rise and decline of groups, Tavistock (1999) T.M. Mills: The Sociology of small groups, Teacher education (1988) G. Dyer: Team building, Pearson education POD (1995) Edgar H. Schein: Process consultation, Prentice-Hall (1999) … og mye mye mer EiT-landsby 10, start 9. jan. 2008


Laste ned ppt "Reidar Conradi, landsbyhøvding"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google