Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnehageforum, Fylkesmannen i Oslo og Akershus 29. nov. 2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnehageforum, Fylkesmannen i Oslo og Akershus 29. nov. 2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetanse for framtidens barnehage Strategi for kompetanse og rekruttering 2014 - 2020
Barnehageforum, Fylkesmannen i Oslo og Akershus 29. nov. 2013 Kristina Kvåle, GLØD/Kunnskapsdepartementet

2 Regjeringsplattformen Høyre/Fremskrittspartiet
Regjeringen vil: Løfte kvaliteten i barnehagen Styrke etter- og videreutdanningen slik at flere ansatte får barnefaglig kompetanse Utdanne flere pedagoger

3 Barnehagepersonalets utdanning
Kilde: KOSTRA

4 Utvikling i personalets utdanningsbakgrunn
Utvikling i personalets utdanningsbakgrunn. Antall ansatte etter utdanning Kilde: KOSTRA

5 Bakgrunn for strategien:
Utredninger i GLØD-prosjektet Innspill fra aktørene i sektoren ”Vennskap og deltakelse 2012 og 2013”

6

7 MÅL: - rekruttere og beholde flere barnehagelærere og andre ansatte med relevant kompetanse heve kompetansen til alle ansatte i barnehagen øke statusen for arbeid i barnehage Målgruppe: ALLE aktørene i sektoren

8 Hva er nytt? Helhetlig strategi som omfatter både rekrutterings– og kompetansetiltak Kompetanseløft for alle grupper ansatte i barnehagen System for kompetanseutvikling Forutsigbarhet Langsiktig planlegging Økt deltakelse Nye tiltak

9

10 Tematiske satsingsområder
Pedagogisk ledelse – barnehagen som lærende organisasjon Danning og kulturelt mangfold Et godt språkmiljø for alle barn Barn med særskilte behov

11

12


Laste ned ppt "Barnehageforum, Fylkesmannen i Oslo og Akershus 29. nov. 2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google