Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Forelesninger H-09 Dag 4 og 5: Vernets rekkevidde Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Forelesninger H-09 Dag 4 og 5: Vernets rekkevidde Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Forelesninger H-09 Dag 4 og 5: Vernets rekkevidde Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad

3 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Åndsverkvernets rekkevidde - § 2 jf § 1 - utgangspunkter Opphavsmannens enerett: Gir etterlikningsvern Tre hovedtyper situasjoner: –rådighet over verket i opprinnelig eller endret skikkelse - faller innenfor eneretten –bearbeidelser - faller innenfor eneretten –omskaping (§ 4.1) - faller utenfor eneretten Særlig om plagiatbegrepet Bevisste og ubevisste krenkelser –Eksempel på ubevisst krenkelse: Amerikansk dom om George Harrisons ”My Sweet Lord” (420 F. Supp. s. 178- 180)

4 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Vernets rekkevidde - - § 2 jf § 1 - utgangspunkter (forts) Krenkelsesvurderingen: –Koktvedgaard (s. 125): ”Det afgørende er … om man opfatter de to fenomener. Det originale værk og bearbeidelsen/etterligningen som så ligeartige at de med føje kan siges at hidføre samme (æstetiske) oplevelse” –Rt 1957 s. 275, Flaggermusen Nærmere vurdering: –Læren om idé ctra form/uttrykk –Beskyttelse av verksdeler, NJA 1995 s. 256 –Grense mot perifer verksgjengivelse?, U 1997 s. 691, Pengesedler

5 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Parodier mv. Åvl § 4 første ledd Konkurranse med opphavsmannen ikke hensikten Selvstendighetens grenser –NIR 1972 s. 185 (Finsk HD), Lappo-operaen –NJA 1975 s. 679, Sveriges Flagga –NJA 2005 s. 905, Alfons Åberg

6 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Nærmere om etterliknings- vurderingen - noen verkstyper Konkret (sakkyndig?) vurdering Skjønnlitterære verk/filmverk: Beskyttelse for handling/”plot”? Faglitterære verk: Intet ”plot” å beskytte Kunstverk –Se sakkyndige råd for åndsverker, NIR 1999 s. 241 Musikkverk –NJA 2002 s. 178 (Drängarna) Funksjonell brukskunst mv - relativ snevert vern –Rt 1962 s. 964 (Wegners sybord) –NIR 1968 s. 323 (Lykketroll) (Oslo byrett) Dataprogrammer - relativt snevert vern –RG 1999 s. 330 (MOCS) (Borgarting lagmannsrett) ”Case”: RG 2006 s. 1302 (Skiglede) (Borgarting)

7 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Sakkyndig råd for åndsverker, NIR 1999 s. 241

8 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett NJA 2002 s. 178 (Drängarna) http://www.youtube.com/watch?v=5gD_4PR1MlM http://www.youtube.com/watch?v=vnq8ELYbSxg

9 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Rt 1962 s. 964 (Wegners sybord)

10 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett NIR 1968 s. 323 (Lykketroll)

11 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett ”Skiglede”, Annasif Døhlin ”Kongen vår” RG 2006 s. 1302 (Skiglede)

12 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Fotografiske bilder (§ 43 a) – vernets rekkevidde Eksemplarfremstillingsretten: Gjelder ”enten den skjer ved fotografering, trykk, tegning eller på annen måte” –Mao: Vernet etter § 43a er ikke kun et kopieringsvern, men i noen grad også et etterlikningsvern –Se NIR 1989 s. 381, Heitkøtter (Oslo byrett)

13 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Databasevernets rekkevidde (§ 43) Eneretten –Rådighet over hele eller vesentlige deler av arbeidets innhold –Ingen etterlikningsbeskyttelse, men vern mot kopiering av hele eller vesentlige deler –Kvantitativ eller kvalitativ vurdering –Dessuten: Vern mot gjentatt og systematisk eksemplarfremstilling av uvesentlige deler (annet ledd)

14 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Åvl. §§ 42 og 45 – vernets rekkevidde  Intet etterlikningsvern  Ikke utelukket etterlikningsvern på annet rettsgrunnlag; ulovfestet eller f.eks etter markedsføringsloven  Åvl. § 42: Forholdet til kravet om at det er et verk som fremføres  Får det betydning også ved krenkelsesvurderingen?  Se Borgarting lagmannsrett, dom 29. september 2009 (Gørild Mauseth)

15 Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Andre rettigheter – vernets rekkevidde Åvl. § 45 a: Intet etterlikningsvern; vern mot bruk av sendingen Åvl. § 44: Vern mot bruk av den samme pressemeldingen – konkurransebeskyttelse, intet etterlikningsvern Åvl. § 46: Vern mot forvekselbarhet; ikke etterlikningsvern Åvl. § 45c: Vern mot bruk av personfotografier som sådan


Laste ned ppt "Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett Forelesninger H-09 Dag 4 og 5: Vernets rekkevidde Professor dr. juris Ole-Andreas Rognstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google